Cursos professionalitzadors

Curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Mobile Màrqueting

Comunicació i màrqueting

Els llocs web poden ser un canal de vendes excel·lent, un mitjà per a aconseguir clients i fidelitzar-los o bé un punt de trobada per als nostres consumidors.

No obstant això, per a aconseguir qualsevol dels objectius de màrqueting, el lloc web ha de recolzar sobre un desenvolupament web eficient, amb un disseny centrat en l’usuari i ideat, desenvolupat i implantat a partir d’un enfocament professional i d’un coneixement sòlid de l’empresa, del màrqueting, del desenvolupament i del marc que significa internet.

A més, l’arribada de l’anomenat comerç electrònic (e-commerce) als dispositius mòbils ha comportat una autèntica revolució en aquest camp.

En aquest ecosistema mòbil el màrqueting electrònic possibilita la connexió amb els usuaris i els clients per mitjà d’uns dispositius que estan permanentment amb ells. Un telèfon intel·ligent té unes qualitats específiques que el fan únic, ja que és personal, privat i ubic, però no cal oblidar el gran impacte de les tauletes en els hàbits d’ús en els últims anys.

Durada:
12.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Mobile Marketing

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura constitueix una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i la creació de publicitat al marge d’agències o suports; així mateix, estudia la democratització de la publicitat al web 2.0.

Paral·lelament detalla les diferències entre el màrqueting tradicional i el màrqueting en línia, i indica com es pot adaptar el pla de màrqueting a internet, dur a terme accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris ).

Permet conèixer també com es pot implantar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

El web com a eina de màrqueting

Contextualitza el concepte d’empresa i la idea que hi ha d’internet, i també la seva operativa, per a entendre el plantejament, el disseny, el desenvolupament i la implantació d’un lloc web com a eina de màrqueting.

Analitza la relació entre empresa i internet, amb els protocols i els serveis que donen suport al lloc web, per a començar la conceptualització del disseny centrat en l’usuari, la usabilitat i la persuasió aplicada al lloc web, i aprofundir, a continuació, en el procés de planificació, disseny i gestió del lloc web d’acord amb l’objectiu que es persegueix.

Posteriorment detalla què són els CMS o gestors de continguts de codi obert i com fan possible la creació i implantació d’un lloc corporatiu o comerç electrònic entre altres possibilitats.

Examina tres enfocaments diferents per a construir el web mòbil: disseny web responsiu, Dynamic Serving i lloc web mòbil paral·lel.

Tot seguit, introdueix el web semàntic i els llenguatges més avançats en la creació de pàgines web, com HTML5, CSS3 i HTML semàntic, com també l’elaboració d’un pla de mitjans socials.

 

Màrqueting mòbil

Aporta una visió estratègica i operativa per a planificar, idear i afrontar accions de màrqueting en l’ecosistema mòbil, avaluant-ne els resultats amb sistemes d’analítica.

Planteja la revolució que ha significat el màrqueting mòbil per a després abordar la publicitat mòbil, la distribució de cupons (couponing), la proximitat, la veu, la missatgeria, els continguts i les aplicacions.

Analitza com les xarxes socials han estat afectades per l’arribada de la mobilitat, tractant de termes com SoLoMo. Permet valorar la diversitat dels diferents sistemes operatius, els principals models de negoci i les característiques de cadascun.

Presenta l’optimització per a les botigues d’aplicacions (app store optimization, ASO) i les tècniques que han de seguir els desenvolupadors d’aplicacions. Es veuen aplicacions pràctiques de tecnologies com la realitat augmentada i la geolocalització, i s’observa com els dispositius mòbils estan canviant els videojocs i les compres mitjançant l’anomenat comerç mòbil.

Finalment, l’assignatura se centra en l’analítica web i l’analítica mòbil, mostrant com s’estableixen indicadors KPI i un quadre de comandament per a avaluar l’eficiència de les accions de màrqueting mòbil.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 270h. 12,5 m. 9,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web com a eina de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Màrqueting mòbil 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Mobile Marketing

 • Màrqueting a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Promoció. Atraure els internautes
 • Comerç electrònic
 • Context en la direcció i el desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting
 • UX, interfícies, usabilitat i eines
 • Desenvolupament web en CMS
 • Web avançat i web social
 • La revolució del màrqueting mòbil
 • Mobilització del pla de màrqueting
 • Ecosistema mòbil

• Analítica mòbil

Requisits d’accés per al Curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Mobile Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Mobile Marketing

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Mobile Marketing

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’E-marketing i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies d’El Web com a Eina de Màrqueting

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting Mòbil

Perfil professional

El curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Mobile Marketing capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees del màrqueting i la comunicació, amb una especialització d’entorns digitals, i també per a fer funcions de responsable de lloc web; a més, dota de coneixements específics en l’àmbit del màrqueting per a dispositius mòbils.

Així, doncs, la persona titulada serà capaç de dissenyar, planificar, gestionar i desenvolupar el lloc web com una eina de màrqueting, abordant el web semàntic i social; igualment, disposarà dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics per a planificar, idear i dur a terme accions de màrqueting electrònic en l’ecosistema mòbil, i en podrà avaluar els resultats gràcies a diferents sistemes d’analítica.

 

Competències del curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Mobile Marketing

 • Planificar un projecte de màrqueting electrònic per a una empresa: els objectius, les eines que es faran servir i la seva implantació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Triar bé les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.
 • Saber dirigir i elaborar un pla de desenvolupament del lloc web des de la perspectiva global d’internet, de l’empresa i del mercat multimèdia utilitzant eines conceptuals i valorant la importància dels dispositius mòbils i l’optimització d’un web perquè es visualitzi correctament per mitjà d’aquests.
 • Saber aplicar la usabilitat, el disseny interactiu i el disseny centrat en l’usuari, a més de saber limitar el projecte web a la direcció del màrqueting en línia.
 • Reconèixer i aplicar les propietats i característiques de les tecnologies de sistema de gestió de continguts (CMS, per les seves sigles en anglès) tant per a un projecte web corporatiu com per a la creació d’una botiga en línia, i saber crear un projecte web en local amb el CMS Joomla, sense necessitat de tenir coneixements de disseny o programació.
 • Implantar els codis de rastreig de les eines principals d’analítica web.
 • Saber crear una capa semàntica per a un lloc web, conèixer l’estructura d’un document HTML i CSS i determinar els conceptes bàsics sobre el web social i la seva aplicació a un entorn empresarial.
 • Saber identificar els factors que intervenen en l’ecosistema mòbil i els avantatges i inconvenients del màrqueting mòbil, a més de les diferències entre terminals i el paper de les operadores en l’escenari de la mobilitat.
 • Saber integrar el màrqueting mòbil en l’estratègia de màrqueting i de xarxes socials de l’organització, tenint en compte cada un dels segments del màrqueting mòbil i els factors determinants a l’hora de planificar la inversió.
 • Aplicar eines com la realitat augmentada, l’NFC, les possibilitats dels geoposicionament i la irrupció de l’HTML5 en l’entorn de l’empresa, i també el vídeo i els diferents formats publicitaris mòbils.
 • Dissenyar estratègies de distribució d’aplicacions d’acord amb criteris de sistema operatiu, gestionant elements de màrqueting per a optimitzar el posicionament d’una aplicació a les botigues d’aplicacions.
 • Avaluar els criteris d’aplicabilitat dels diferents models de negoci disponibles en continguts per a mòbils i les possibilitats tecnològiques dels dispositius per a aplicar-los d’una manera pràctica.
 • Conèixer i saber adoptar les eines d’analítica en la mobilitat, identificant indicadors i elaborant un quadre de comandament.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació