Programes de desenvolupament continu

Curs d’Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental. Gestió Ambiental Avançada

Indústria i medi ambient

Avui dia, les administracions i els consumidors exigeixen a les empreses el compliment d’una premissa ineludible: el respecte al medi ambient de qualsevol activitat productiva. La legislació obliga les empreses a complir un seguit de requisits, i els consumidors, mitjançant una consciència ecologista, pressionen les marques en el mercat.

Per això, totes les empreses necessiten professionals qualificats capaços d’implantar un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001, mitjançant una formació teòrica i pràctica que, a més d’aportar excel·lència ambiental a l’organització, també la diferenciï respecte a la seva competència.

 

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental. Gestió Ambiental Avançada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Impantació d’un sistema de gestió ambiental (SGA)

Per això, totes les empreses necessiten professionals qualificats capaços d’implantar un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001, mitjançant una formació teòrica i pràctica que, a més d’aportar excel·lència ambiental a l’organització, també la diferenciï respecte a la seva competència. Estableix mètodes d’avaluació com la revisió per la direcció, el seguiment del comportament ambiental o les auditories internes i externes, i estudia casos pràctics amb la documentació principal que s’elaborarà, prioritzant-ne l’aplicació a la pròpia empresa.

 

Gestió ambiental avançada

Defineix diverses eines ambientals aplicables en un SGA dins del compromís de millora contínua que s’adquireix en implantar-lo i les seves aplicacions en el dia a dia (compra responsable o compra verda, bones pràctiques ambientals en el treball diari dels treballadors, etc.). A més, atès que moltes pime ja disposen d’altres sistemes de gestió implantats (qualitat: ISO 9001 o prevenció de riscos laborals OHSAS 18001) descriu les principals sinergies i diferències per facilitar la seva integració i simplificar la gestió global de l’empresa. D’altra banda, l’assignatura ofereix nocions del sistema de gestió ambiental segons el reglament europeu EMAS.

Calendari

Asignatura Horas lectivas Duración (meses) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 4,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Impantació d’un sistema de gestió ambiental (SGA) 75 h. 3,0 m 2,5 c.
Gestió ambiental avançada 30 h. 1,0 m 1,0 c.

 

Programa del curs d’Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental. Gestió Ambiental Avançada

Eines ambientals aplicables a un SGA

 • Introducció als sistemes de gestió ambiental
 • Planificació
 • Implantació
 • Revisió i verificació

Eines ambientals aplicables a un SGA

 • Bones pràctiques ambientals
 • Compra responsable o compra verda
 • Etiquetes ecològiques
 • Eines de comunicació / difusió ambiental
 • Anàlisi del cicle de vida (ACV) / ecodisseny
 • Auditories energètiques, d’aigua i de residus
 • Mobilitat sostenible
 • Compensació d’emissions

Sinergies amb altres sistemes de gestió

 • Reglament europeu EMAS
 • Sistema de gestió de qualitat: ISO 9001:2008
 • Sistema de gestió de prevenció de riscos laborals:
 • Estàndard OHSAS

Requisits d’accés per al Curs d’Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental. Gestió Ambiental Avançada

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA)

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió Ambiental Avançada

Competències del curs d’Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental. Gestió Ambiental Avançada

 • Ser capaç d’organitzar i planificar l’SGA.
 • Prendre decisions en el manteniment de l’SGA i la recerca de la millora contínua del sistema.
 • Tenir creativitat per a trobar solucions noves i millores.
 • Tenir capacitat de crítica i autocrítica.
 • Ser hàbil per a aplicar els coneixements adquirits en la pràctica diària.
 • Identificar les eines principals per a millorar l’actuació mediambiental de l’empresa.
 • Interpretar els requisits de les diferents normes de gestió mediambiental, de qualitat i de seguretat laboral.

 

Objectius del curs d’Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental. Gestió Ambiental Avançada

 • Interpretar els requisits de la norma ISO 14001 per a un sistema de gestió ambiental (SGA) en el si d’una empresa.
 • Definir la política, identificar els aspectes ambientals i redactar el programa ambiental.
 • Redactar els procediments per a les activitats de l’empresa i els registres associats.
 • Fer el control de la documentació.
 • Determinar les responsabilitats mediambientals.
 • Prendre decisions i fonamentar les accions realitzades en l’SGA.
 • Definir diferents eines per a millorar el comportament ambiental.
 • Mostrar els beneficis que s’obtenen amb la implantació de les eines.
 • Familiaritzar-se amb altres normes de gestió i les seves correspondències amb la Norma ISO 14001:2004
 • Identificar els punts més importants de les normes.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34