Cursos professionalitzadors Curs d’Estratègies de Màrqueting Internacional

Comunicació i màrqueting

Vivim en un món cada vegada més interconnectat. Durant molts anys, el mercat global va ser exclusiu d’empreses multinacionals de grans dimensions, que podien utilitzar els seus avantatges en les economies d’escala per llançar amb èxit productes estandarditzats arreu del món.

No obstant això, avui dia hi ha els mecanismes, les institucions i els recursos necessaris perquè les pime també puguin accedir al mercat global gràcies a la seva internacionalització.

Per a obrir-se a l’exterior, els responsables han de prendre decisions en diferents àmbits per implementar amb èxit les estratègies del màrqueting internacional.

Durada:
11.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Estratègies de Màrqueting Internacional

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

La internacionalització de les empreses i els mercats

Després de constatar l’existència del mercat global i el marc en què la pime ha de prendre una primera decisió sobre si internacionalitza o no la seva activitat, l’assignatura defineix els costos de l’entrada en el mercat internacional, tant en diners com en temps.

Atès el cost elevat, l’entrada en els mercats internacionals ha de generar un valor afegit per a l’empresa que vagi més enllà de les vendes addicionals.

En definitiva, l’empresa ha d’aconseguir un avantatge competitiu en internacionalitzar-se.

Un cop presa la decisió, aquesta assignatura conceptualitza alguns dels aspectes que cal tenir en compte a l’hora de definir en quins mercats pot entrar i analitza les diferents estratègies d’entrada. La tasca de la direcció de màrqueting internacional és prou complexa quan l’empresa té activitats en un mercat nacional i estranger, però encara ho és més quan comença a fer activitats en diversos països. En aquestes situacions, els plans de màrqueting s’han d’adequar a les necessitats i les preferències dels clients que tenen diferents poders adquisitius, com també als diferents entorns, idiomes i cultures. A més, ha de tenir en compte que els patrons de la competència i els mètodes de fer negoci difereixen segons el país i, de vegades, també entre les regions d’un mateix país.

 

Programa de màrqueting internacional

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa per a dissenyar i implementar un pla de màrqueting internacional.

Identifica les claus per a idear, implementar i controlar estratègies de màrqueting internacional adaptades als diferents països. Estudia les quatre variables del màrqueting mix internacional i permet analitzar les qüestions relacionades amb el producte; mostra com prendre decisions sobre la fixació de preus internacionals i quina és la millor manera de distribuir el producte, la gestió logística i les eines per a comunicar-se amb els clients i influir-hi.

Finalment se centra en les claus per a mantenir una negociació internacional i per a la transferència del coneixement i l’aprenentatge transfronterer, tant dins de la mateixa empresa com entre socis, quan hi hagi una cooperació.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 225h. 11,5 m. 8,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
La internacionalització de les empreses i els mercats 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Programa de màrqueting internacional 60h. 3,0 m. 2,0 c.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Màrqueting Internacional

Màrqueting internacional de l’empresa

Iniciació a la internacionalització

Teories sobre la internacionalització

Desenvolupament de la competitivitat internacional de l’empresa

Investigació del màrqueting internacional

Negociacions multiculturals

L’entorn polític i econòmic

L’entorn sociocultural

El procés de selecció de mercats internacionals

Alguns enfocaments sobre l’elecció de la modalitat d’entrada

Modalitats d’exportació

Modalitats d’entrada intermèdies

Modalitats jeràrquiques

Decisions sobre el proveïment internacional i el paper del subproveïdor

Decisions sobre el proveïment internacional i el paper del subproveïdor

Decisions sobre el producte

Decisions sobre el preu

Decisions sobre la distribució

Decisions sobre la comunicació (estratègies de promoció)

Negociacions multiculturals

Organització i control del pla de màrqueting internacional

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Estratègies de Màrqueting Internacional

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Estratègies de Màrqueting Internacional

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de La Internacionalització de les Empreses i els Mercats

Certificat de UOC Xtended Studies de Programa de Màrqueting Internacional

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Màrqueting Internacional capacita per a exercir funcions de responsabilitat en l’àrea de màrqueting, amb un enfocament estratègic orientat a l’àmbit internacional.

La persona titulada serà capaç de desenvolupar i implementar estratègies i programes de màrqueting internacional; per tant, podrà dissenyar el pla de màrqueting internacional, avaluant en quins mercats pot entrar i de quina manera, implementar el pla i coordinar-ne l’execució, contribuint a millorar la competitivitat de l’empresa d’acord amb les instruccions de la direcció.

 

Competències del curs de Màrqueting Internacional

 • Analitzar les competències i estratègies de màrqueting internacional des de la perspectiva de la cadena de valor.
 • Analitzar i entendre les principals motivacions per a internacionalitzar-se.
 • Conèixer les teories que expliquen els processos d’internacionalització.
 • Analitzar el concepte de «competitivitat internacional» des d’una perspectiva macro fins a una perspectiva micro.
 • Conèixer les eines de la investigació del màrqueting internacional per a analitzar l’entorn intern i extern.
 • Analitzar els factors de l’entorn econòmic i polític, com també els factors socioculturals.
 • Conèixer el procés de selecció de mercats internacionals.
 • Analitzar els diferents criteris de decisió de modalitats d’entrada.
 • Conèixer les modalitats d’exportació.
 • Conèixer les modalitats d’entrada intermèdies.
 • Conèixer les modalitats d’entrada jeràrquiques.
 • Analitzar com el procés d’internacionalització es pot veure condicionat pels clients i per les decisions d’abastament.
 • Analitzar els factors que influeixen en les decisions del producte a l’hora de internacionalitzar-lo.
 • Utilitzar les variables que cal tenir en compte a l’hora de fixar els preus a l’exportació.
 • Analitzar i entendre els diferents canals de distribució, com també la gestió logística que cal tenir en compte a l’hora d’exportar un producte.
 • Definir el canal de distribució més adient.
 • Manejar els diferents tipus d’eines de la comunicació internacional a l’hora de vendre productes en mercats estrangers.
 • Desenvolupar una negociació multicultural per aconseguir l’èxit en la venda internacional.
 • Analitzar, descriure i entendre els elements clau del sistema de control de màrqueting.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació

Vols més informació?