Cursos professionalitzadors Curs d’Estratègies de Màrqueting Internacional i Comerç Internacional. Cicle Operatiu

Comunicació i màrqueting

Vivim en un món cada vegada més interconnectat en què la interdependència de les economies nacionals, per mitjà de fabricants, proveïdors, clients, etc., crea un mercat global en el qual el comerç i el màrqueting internacional tenen un paper molt important.

Durant molts anys, aquest mercat global va ser exclusiu d’empreses multinacionals de grans dimensions. No obstant això, avui dia hi ha mecanismes, institucions i recursos necessaris perquè les pimes també puguin accedir a aquest mercat global, gràcies a la seva internacionalització i al comerç i al màrqueting internacionals.

En un entorn econòmic com l’actual, aquest procés resulta encara més imprescindible i obliga les persones responsables a definir amb exactitud un pla estratègic d’internacionalització que prefiguri tant el format inicial i els plans de negoci i màrqueting com la posada en marxa del cicle operatiu que comprengui tota l’operativa pràctica, des de la definició i la contractació del transport fins a la fase de cobrament i pagament mitjançant l’operativa bancària internacional, passant per la gestió duanera.

Durada:
22.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Estratègies de Màrqueting Internacional i Comerç Internacional. Cicle Operatiu.

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

La internacionalització de les empreses i els mercats

Després de constatar l’existència del mercat global, marc en què la pime ha de prendre una primera decisió sobre si internacionalitza o no la seva activitat, l’assignatura defineix els costos de l’entrada en el mercat internacional, tant en diners com en temps.

A causa del seu cost elevat, l’entrada en els mercats internacionals ha de generar un valor afegit per a l’empresa que vagi més enllà de les vendes addicionals.

En definitiva, l’empresa ha d’aconseguir un avantatge competitiu a l’hora d’internacionalitzar-se.

Un cop presa la decisió, l’assignatura conceptualitza alguns dels aspectes que cal tenir en compte a l’hora de precisar en quins mercats entrar i analitza les diferents estratègies d’entrada. La tasca de la direcció d’estratègies de màrqueting internacional és prou complexa quan l’empresa fa activitats en un mercat nacional i estranger, però resulta molt més complexa quan comença a fer activitats en diversos països. En aquestes situacions, els plans de màrqueting s’han d’adequar a les necessitats i preferències dels clients, que tenen diferents poders adquisitius, com també als diferents entorns, idiomes i cultures. A més, ha de tenir en compte que els patrons de la competència i els mètodes de fer negoci difereixen a cada país i, de vegades, també entre les regions d’un mateix país.

 

Programa d’estratègies de màrqueting internacional

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa per a dissenyar i implementar un pla de màrqueting internacional.

Identifica les claus per a idear, implementar i controlar estratègies de màrqueting internacional adaptades als diferents països. Estudia les quatre variables del màrqueting mix internacional i permet analitzar les qüestions relacionades amb el producte; mostra com prendre decisions sobre la fixació de preus internacionals i quina és la millor manera de distribuir el producte, la gestió logística i les eines per a comunicar-se amb els clients i influir-hi.

Finalment se centra en les claus per a mantenir una negociació internacional i per a la transferència del coneixement i l’aprenentatge transfronterer, tant dins de la mateixa empresa com entre socis, quan hi hagi una cooperació.

 

Introducció al comerç internacional en línia

Revisa les diferents modalitats d’implantació a l’exterior i posteriorment defineix el cicle operatiu del comerç internacional. S’identifiquen els aspectes clau de cada modalitat d’implantació pel que fa al transport i a la logística, la gestió duanera, la fiscalitat i la banca internacional.

 

Transport i logística del transport internacional

El lliurament de la mercaderia és la conseqüència de la venda; per això, el transport constitueix un element consubstancial de l’activitat comercial. En acabar l’assignatura, l’estudiant haurà de ser capaç de fer el següent:

 • Interpretar i confeccionar documents de transport internacional.
 • Dialogar amb transitaris, agents de càrrega aèria, consignataris…
 • Interpretar i calcular les ofertes de les companyies de transport.
 • Calcular els costos dels productes d’importació i exportació.

 

Gestió duanera

La logística i la gestió duanera no es poden separar, ja que proporcionen a l’operador un servei global que li permetrà obtenir agilitat i l’ajudarà a reduir els costos fiscals i financers del client final. En acabar, l’estudiant haurà de ser capaç de fer el següent:

 • Classificar les mercaderies.
 • Valorar les mercaderies a la duana d’importació.
 • Sol·licitar el règim duaner que més li interessi.
 • Calcular el deute duaner.
 • Elaborar una declaració de comerç exterior (DUA).
 • Conèixer tota la normativa aplicable en matèria duanera.

 

Banca internacional

Totes les operacions passen per una entitat financera. Conèixer els mecanismes d’aquestes operacions evita problemes i, en definitiva, costos i riscos de canvi. En acabar, l’estudiant podrà:

 • Conèixer els documents i mitjans de pagament més habituals.
 • Conèixer els principis bàsics del càlcul bancari per decidir el mitjà de finançament més adequat.
 • Analitzar el risc país.
 • Entendre el mercat de divises, el seu funcionament, els riscos i les possibilitats de cobertura, com també els tipus d’avals i garanties.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Duració (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 510h. 22,5 m. 17,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
La internacionalització de les empreses i els mercats 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Programa d’estratègies de màrqueting internacional 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Introducció al comerç internacional en línia 30h. 1,0 m. 1,0 c.
Transport i logística del transport internacional 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió duanera 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Banca internacional 75h. 3,0 m. 2,5 c.
E-marketing i E-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs d’Estratègies de Màrqueting Internacional i Comerç Internacional

 • Màrqueting internacional de l’empresa
 • Iniciació a la internacionalització
 • Teories sobre la internacionalització
 • Desenvolupament de la competitivitat internacional de l’empresa
 • Investigació del màrqueting internacional
 • Negociacions multiculturals
 • L’entorn polític i econòmic
 • L’entorn sociocultural
 • El procés de selecció de mercats internacionals
 • Alguns enfocaments sobre l’elecció de la modalitat d’entrada
 • Modalitats d’exportació
 • Modalitats d’entrada intermèdies
 • Modalitats jeràrquiques
 • Decisions sobre el proveïment internacional i paper del subproveïdor
 • Decisions sobre el producte
 • Decisions sobre el preu
 • Decisions sobre la distribució
 • Decisions sobre la comunicació (estratègies de promoció)
 • Negociacions multiculturals
 • Organització i control del pla de màrqueting internacional
 • Decisió d’internacionalitzar-se
 • Elaboració d’una anàlisi interna de l’empresa
 • Elaboració d’un pla d’actuació
 • Elaboració d’una anàlisi externa de l’empresa
 • Creació d’un departament d’exportació
 • Recerca i selecció de mercats exteriors
 • Modalitats d’entrada més adequades en cada mercat
 • Gestió administrativa d’una operació de venda d’exportació
 • Regles internacionals per al lliurament de les mercaderies en la compravenda internacional. Incoterms 2010 de la CCI
 • Geografia del transport
 • Transport internacional
 • Conceptes generals i política comercial
 • Procediments duaners
 • Mitjans de pagament en el comerç internacional
 • Finançament del comerç exterior
 • Avals i garanties internacionals

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Estratègies de Màrqueting Internacional i Comerç Internacional. Cicle Operatiu

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Estratègies de Màrqueting Internacional

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comerç Internacional. Cicle Operatiu.

Certificats UOC Xtended Studies

La internacionalització de les empreses i els mercats

Certificat de UOC Xtended Studies de Programa de Màrqueting Internacional

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció al Comerç Internacional

Certificat de UOC Xtended Studies de Transport i Logística del Transport internacional

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió Duanera

Certificat de UOC Xtended Studies de Banca Internacional

Perfil i competències

Perfil professional

El curs d’Estratègies de Màrqueting Internacional i Comerç Internacional capacita tant per a exercir funcions de responsabilitat en l’àrea de màrqueting, amb un enfocament estratègic orientat a l’àmbit internacional, com per a assumir la responsabilitat del comerç exterior o la importació / exportació d’una pime.

La persona titulada en formació superior de màrqueting i comerç internacional, per tant, serà capaç de desenvolupar i implementar estratègies i programes de màrqueting i, per tant, de dissenyar el pla de màrqueting internacional, avaluant en quins mercats entrar i de quina manera. A més, serà capaç d’implementar el pla i coordinar-ne l’execució, contribuint a la millora de la competitivitat de l’empresa segons les instruccions de la direcció i de dissenyar l’operativa d’importació / exportació necessària per a la posada en marxa d’aquests plans en diferents àmbits

(transport, duanes i pagament) i aspectes (control, resolució d’incidències, etc.), garantint el desenvolupament administratiu i la seva documentació.

 

Competències del curs d’Estratègies de Màrqueting Internacional i Comerç Internacional

 • Analitzar les competències i les estratègies de màrqueting internacional des de la perspectiva de la cadena de valor.
 • Analitzar i entendre les motivacions principals que té una empresa per a internacionalitzar-se.
 • Conèixer les teories que expliquen els processos d’internacionalització de les empreses.
 • Analitzar el concepte de «competitivitat internacional» des d’una perspectiva macro fins a una perspectiva micro.
 • Conèixer les eines de la investigació del màrqueting internacional per analitzar l’entorn intern i extern.
 • Analitzar els factors de l’entorn econòmic i polític.
 • Analitzar els factors socioculturals.
 • Conèixer el procés de selecció de mercats internacionals.
 • Analitzar els diferents criteris de decisió de modalitats d’entrada.
 • Conèixer les modalitats d’exportació.
 • Conèixer les modalitats d’entrada intermèdies.
 • Conèixer les modalitats d’entrada jeràrquiques.
 • Analitzar com el procés d’internacionalització es pot veure condicionat pels clients i per les decisions d’abastament.
 • Analitzar els factors que influeixen en les decisions del producte a l’hora d’internacionalitzar-lo.
 • Utilitzar les variables que cal tenir en compte a l’hora de fixar els preus a l’exportació.
 • Analitzar i entendre els diferents canals de distribució, com també la gestió logística que cal tenir en compte a l’hora d’exportar un producte.
 • Definir el canal de distribució més adient.
 • Manejar els diferents tipus d’eines de la comunicació internacional a l’hora de vendre productes en mercats estrangers.
 • Desenvolupar una negociació multicultural per aconseguir l’èxit en la venda internacional.
 • Analitzar, descriure i entendre els elements clau del sistema de control d’estratègies de màrqueting internacional.
 • Definir i aplicar l’operativa de l’exportació de productes i la implantació d’una empresa en un mercat exterior.
 • Desenvolupar la gestió administrativa en les operacions d’importació / exportació i introducció / expedició de mercaderies.
 • Organitzar i gestionar els processos més adequats d’emmagatzematge i de distribució internacional de mercaderies, segons les condicions.
 • Identificar els procediments duaners de cada cas i gestionar els requisits de gestió duanera per complir amb la legalitat.
 • Identificar i gestionar el millor procediment bancari per complir els requisits bancaris als quals s’han d’ajustar les transaccions internacionals.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?