Cursos professionalitzadors

Curs d’Empresa i Medi Ambient. Requisits Ambientals en la Pime

Indústria i medi ambient

D’uns anys ençà, el segell de producte respectuós amb el medi ambient ha passat de ser un imperatiu legal a aportar un valor afegit a la marca. Això no impedeix que les empreses hagin de respondre davant les administracions públiques per les repercussions que la seva activitat productiva té sobre el medi ambient.

Per això, les empreses necessiten professionals encarregats de gestionar els riscos mediambientals de la producció i amb coneixements sobre la legislació vigent, mitjançant una formació experta en l’avaluació d’impactes ambientals.

Durada:
6.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Empresa i Medi Ambient. Requisits Ambientals en la Pime

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Empresa i medi ambient

L’assignatura ofereix una visió global del medi ambient i de la problemàtica provocada per l’acció humana per a cada vector ambiental (residus, atmosfera, etc.), i permet conèixer els compromisos que s’han assolit en el món en els últims anys i la seva repercussió en les empreses pel que fa a la manera de relacionar-se amb el medi ambient.

Facilita el coneixement de la gestió ambiental com a eina de competitivitat per a l’empresa, els avantatges i els inconvenients que té, i els costos ambientals habituals que comporta, a més de la seva repercussió en la comptabilitat.

 

Requisits ambientals en la pime

Fa una anàlisi de la legislació ambiental aplicable a la pime per a cada un dels vectors ambientals a partir dels requisits teòrics de la normativa en vigor i de la seva aplicació real; d’altra banda, aporta eines que permeten a qualsevol persona d’una pime dur a terme una autoavaluació dels requisits legals aplicables.

Calendari

Asignatura Horas lectivas Duración (meses) ECTS
TOTAL DEL CURS 135h. 6,5 m. 4,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Empresa i medi ambient 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Requisits ambientals en la pime 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs d’especialització d’Empresa i Medi Ambient

L’empresa i el medi ambient

 • Introducció al medi ambient
 • Definició de medi ambient
 • Història i evolució del medi ambient
 • Medi ambient a l’empresa: eina de competitivitat
 • Comptabilitat ambiental

El medi ambient al segle XXI: Problemàtica actual

 • Globalització dels problemes ambientals. De l’escala global a la local
 • Residus i la seva generació
 • Contaminació atmosfèrica
 • Contaminació i tractament de l’aigua
 • Producció i gestió de l’energia
 • Contaminació acústica
 • Contaminació lumínica
 • Impacte sobre el medi natural

Requisits d’accés per al Curs d’Empresa i Medi Ambient. Requisits Ambientals en la Pime

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Empresa i Medi Ambient

Certificat de UOC Xtended Studies de Requisits Ambientals a la Pime

Competències del curs d’especialització d’Empresa i Medi Ambient

 • Fer el seguiment i el control de les activitats mediambientals de l’empresa.
 • Engegar activitats de control i prevenció de la contaminació.
 • Fer un control de la comptabilitat ambiental de l’empresa.
 • Identificar la normativa ambiental específica de l’activitat.
 • Tenir una visió estratègica per a millorar la política mediambiental des d’un punt de vista proactiu, de trobar oportunitats de millora i trobar solucions innovadores als problemes ambientals de l’empresa.
 • Identificar els principals actors administratius en la legislació ambiental espanyola.
 • Saber sintetitzar i analitzar la legislació aplicable a l’empresa.
 • Identificar les principals obligacions mediambientals.
 • Prendre decisions i posar en marxa recursos en la resolució de mancances legislatives d’índole mediambiental en l’empresa.

 

Objectius del curs d’especialització d’Empresa i Medi Ambient

 • Familiaritzar-se amb el concepte de medi ambient i els seus principals components i conèixer l’evolució històrica de la consciència mediambiental.
 • Identificar els factors més influents en l’estratègia ambiental empresarial.
 • Aplicar la comptabilitat ambiental a l’empresa i conèixer l’aplicació de les principals eines

econòmiques i financeres de caràcter ambiental.

 • Identificar els costos i els ingressos de caràcter ambiental i poder-los introduir en la comptabilitat general de l’empresa.
 • Diferenciar entre les diferents tipologies de problemes ambientals que hi ha actualment.
 • Conèixer els principals impactes ambientals generats per part de les empreses.
 • Descriure els mètodes de prevenció i control, i també les mesures correctores disponibles per a minimitzar la contaminació.
 • Conèixer els mecanismes administratius de preservació de la biodiversitat i els espais naturals.
 • Analitzar les característiques del dret comunitari i estatal.
 • Fer servir la legislació ambiental estatal general aplicable a la pime.
 • Identificar els requisits ambientals específics de l’activitat, amb vista a la implantació de la norma ISO 14001.
 • Engegar accions per a resoldre els incompliments mediambientals.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació