Cursos professionalitzadors

Curs de Publicitat i Planificació de Mitjans

Comunicació i màrqueting

Avui dia les noves tecnologies permeten l’accés de les petites i mitjanes empreses a mitjans publicitaris que fins fa poc estaven fora de les seves possibilitats econòmiques. En un nou mercat global, cada vegada més competitiu, és bàsic per a qualsevol empresa disposar d’un professional titulat en publicitat i planificació de mitjans que pugui donar a conèixer el seu producte i diferenciar-se de la competència.

Per això, les empreses necessiten professionals amb els coneixements i les habilitats per a poder desenvolupar i supervisar un pla publicitari, professionals amb formació pràctica que puguin intervenir en la planificació, l’execució i el control de la campanya publicitària.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Publicitat i Planificació de Mitjans

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Publicitat i planificació de mitjans

L’assignatura se centra en els aspectes introductoris i de caràcter més teòric. Abans d’abordar els aspectes pràctics de la planificació de mitjans és imprescindible assimilar alguns dels fonaments principals de la publicitat com a procés de comunicació, com també el panorama del sector en l’actualitat, del qual s’ha de conèixer i entendre el paper dels agents principals que intervenen al llarg de tot el procés publicitari. En l’àmbit específic de la planificació de mitjans, aborda de manera teòrica les fases principals de treball, així com els conceptes per desenvolupar les funcions de planificació de mitjans i el paper fonamental de la investigació de mitjans, a més de les fonts d’informació del mercat i la seva aplicació. Ofereix una visió actualitzada del panorama actual dels mitjans publicitaris per facilitar la selecció dels més adequats per tal de comunicar una marca o complir els objectius de màrqueting o comunicació. Facilita el coneixement de les diferents formes publicitàries, així com de les de contractació o d’aplicació de les fonts d’informació a les necessitats de planificació.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 4,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Publicitat i planificació de mitjans 105h. 4,0 m. 3,5 c.

 

Programa del curs de Publicitat i Planificació de Mitjans

Publicitat

 • La publicitat com a procés de comunicació
 • Objectius de la publicitat
 • Influència de la publicitat en el consumidor
 • Models d’actuació publicitària
 • El missatge publicitari
 • Elements del missatge
 • Metodologia per a elaborar missatges publicitaris
 • L’elaboració del missatge publicitari

 

Agents i legislació general de l’activitat publicitària

 • L’agència de publicitat
 • L’agència de mitjans
 • L’anunciant
 • Legislació publicitària

 

El procés de planificació de mitjans

 • Les campanyes de publicitat en els mitjans de comunicació
 • El brífing
 • Els pilars bàsics d’informació i coneixement
 • Els objectius de màrqueting versus els objectius de mitjans
 • Els objectius de mitjans
 • Lectura complementària

 

Investigació de mitjans

 • Conceptes bàsics
 • Investigació de mitjans

 

Panorama de mitjans

 • Els mitjans publicitaris
 • Els mitjans impresos
 • Ràdio
 • Cinema
 • Televisió
 • Exterior
 • La publicitat en el punt de venda
 • Algunes xifres
 • Internet

Requisits d’accés per al Curs de Publicitat i Planificació de Mitjans

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Publicitat i Planificació de Mitjans

Competències del curs de Publicitat i Planificació de Mitjans

 • Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la publicitat i el paper dels agents que en formen part: l’anunciant, l’agència de publicitat i el consumidor.
 • Participar en l’organització d’una agència de mitjans, concretament en la preparació, el procés i l’avaluació d’una planificació de mitjans.
 • Analitzar la informació extreta de les fonts de dades de planificació de mitjans.
 • Analitzar l’activitat publicitària des del punt de vista d’un planificador de mitjans.

 

Objectius del curs de Publicitat i Planificació de Mitjans

 • Entendre la publicitat com a procés de comunicació i els objectius que hi solen anar associats.
 • Conèixer l’estructura i les funcions dels agents principals involucrats en l’activitat publicitària.
 • Abastar d’una manera teòrica el procés de planificació de mitjans.
 • Familiaritzar-se amb una sèrie de conceptes bàsics i vocabulari propi de la planificació de mitjans, com també de les principals fonts d’informació.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació