Cursos professionalitzadors

Curs de Psicologia en les Organitzacions II

Administració d'empreses

Un entorn econòmic cada vegada més canviant i incert exigeix ​​a les empreses un alt nivell de flexibilitat i d’adaptació al mercat, les noves relacions laborals i les formes de producció. L’èxit en el procés dependrà de la gestió de l’equip humà i de la negociació en els conflictes que puguin sorgir de la psicologia aplicada a l’empresa.

Per a una millor gestió dels recursos humans, els professionals han de conèixer els aspectes que condicionen la conducta humana en l’entorn organitzatiu, mitjançant una formació teòrica sobre els processos psicosocials, però també pràctica per mitjà de l’aplicació de tècniques d’intervenció en les organitzacions.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Psicologia en les Organitzacions II

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Psicologia aplicada a l’empresa II

Permet una aproximació a un gran espectre de processos psicosocials que es donen en les organitzacions. Tenint clars els conceptes individuals de la persona, desenvolupa el que li passa quan està amb altres persones en els processos comunicatius i què passa quan es produeixen conflictes; s’inclouen també tècniques de negociació. Les persones es constitueixen en grups segons el context i la situació, i sovint el seu comportament està condicionat pel grup, la qual cosa porta a analitzar tècniques de lideratge com entrenament, mentoria… Finalment, determina com la presa de decisions és un procés després del qual hi ha una sèrie de mecanismes predictibles.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Psicologia aplicada a l’empresa II 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Psicologia aplicada a l’empresa II

Les relacions interpersonals

 • La comunicació interpersonal
 • La comunicació a les organitzacions
 • El conflicte en l’organització i la seva gestió

Els grups en les organitzacions

 • Els grups
 • El lideratge en els grups
 • La presa de decisions

L’organització: canvi i desenvolupament organitzacional

 • Conceptes de canvi i desenvolupament
 • Teories del canvi organitzacional
 • Àrees d’intervenció en la línia clàssica
 • Àrees d’intervenció en xarxa

Calendari

UOC Xtended Studies presenta el calendari del curs d’especialització de Psicologia aplicada a l’empresa II

Requisits d’accés per al Curs de Psicologia en les Organitzacions II

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat d’especialització de la UOC de Psicologia aplicada a l’empresa II

Competències del curs de Psicologia aplicada a l’empresa II

 • Aplicar diferents tipus d’intervencions en les organitzacions.
 • Identificar problemàtiques organitzatives relacionades amb processos grupals de comunicació, presa de decisions o lideratge.
 • Analitzar, seleccionar i aplicar les diferents teories de la motivació en un context de praxi.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació