Cursos professionalitzadors Curs de Psicologia Aplicada a les Organitzacions

Administració d'empreses

Cada vegada més es requereixen organitzacions amb una alta flexibilitat, capaces d’adaptar-se amb rapidesa a un entorn canviant, i aquesta capacitat vindrà donada, en gran mesura, per les persones que formen part d’aquestes organitzacions. Per això cal que les persones responsables dels recursos humans coneguin quins són els aspectes que condicionen la conducta humana. Les variables que hi influeixen van des del sistema social, tecnològic, polític, etc. fins a altres de caràcter més intern, com la cultura i el clima organitzacional, passant per una de les variables més importants, els aspectes psicològics de les persones que formen l’organització.

 

Durada:
9.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Psicologia Aplicada a les Organitzacions

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

Dona a conèixer aspectes fonamentals de l’empresa, les seves classificacions, objectius i organització dins d’un marc teòric bàsic que permeti entendre les decisions que es prenen a les empreses. Facilita la compressió de diferents conceptes en l’àmbit dels processos, analitza aspectes del màrqueting i les estratègies per a la seva aplicació, i també  el camp de les finances i els principals llibres comptables. Finalment, permet aprofundir en les principals tendències i processos en la gestió dels recursos humans, com els processos de selecció, les polítiques de contractació i compensació i la formació i desenvolupament dels treballadors.

 

Psicologia aplicada a les organitzacions I: la persona i les organitzacions

Se centra en aspectes de caràcter més aviat teòric. Abans d’abordar aspectes tècnics i d’intervenció és imprescindible assimilar el significat de conceptes com organització, treballador i treball. Analitza el concepte de persona i com aquesta es percep a si mateixa en diferents contextos, entre els quals hi ha l’organitzatiu. La motivació és un aspecte estudiat per multitud de teories del coneixement i imprescindible per als gestors de recursos humans. L’assignatura planteja les grans teories sobre la motivació i els aspectes clau en què cadascuna d’aquestes posa l’accent a l’hora de motivar.

 

Psicologia aplicada a les organitzacions II: els grups i les organitzacions

Permet una aproximació a un gran espectre de processos psicosocials que tenen lloc en les organitzacions. Tenint clars els conceptes individuals de la persona, desenvolupa el que li passa quan està amb altres persones en els processos comunicatius i què s’esdevé quan es produeixen conflictes; s’inclouen també tècniques de negociació. Les persones es constitueixen en grups segons el context i la situació, i sovint el seu comportament està condicionat pel grup, cosa que porta a analitzar tècniques de lideratge com l’entrenament (coaching), la mentoria (mentoring), etc. Finalment, determina com la presa de decisions és un procés darrere del qual hi ha una sèrie de mecanismes predictibles.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 210h. 9,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m.
Psicologia aplicada a les organitzacions I 45h. 2,0 m.
Psicologia aplicada a les organitzacions II 60h. 3,0 m.

 

Programa

L’empresa

Processos i logística

Màrqueting

Finances

Recursos humans

Introducció a les organitzacions

La persona

Les relacions interpersonals

Els grups en les organitzacions

L’organització: canvi i desenvolupament organitzacional

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Psicologia Aplicada a les Organitzacions

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Psicologia Aplicada a les Organitzacions

Certificats UOC Xtended Studies

Introducció a l’organització d’empreses

Psicologia de les organitzacions I

Psicologia de les organitzacions II

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Psicologia aplicada a les organitzacions capacita professionals de les àrees d’organització i de recursos humans d’una empresa o altres organitzacions per a poder entendre els processos psicosocials que es donen en les empreses, i també el comportament de les persones que integren les empreses, per tal de facilitar la millora de la qualitat en la presa de decisions i de vetllar per la consecució dels objectius de l’organització i l’alineament de les persones amb aquests objectius.

Competències

 • Tenir una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i també dels seus possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Identificar els elements clau que determinen la tipologia d’una organització i el seu desenvolupament considerant-ne la complexitat.
 • Valorar la influència dels valors, les percepcions i les actituds en el comportament laboral de les persones i els grups, i també la influència dels processos comunicatius en les organitzacions.
 • Detectar els processos de canvi i el desenvolupament organitzacional.
 • Identificar problemàtiques organitzatives relacionades amb processos grupals de comunicació, presa de decisions o lideratge.
 • Analitzar, seleccionar i aplicar les diferents teories de la motivació.
 • Aplicar diferents tipus d’intervencions en les organitzacions.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?