Programes de desenvolupament continu

Curs de Projectes de Muntatge i Posada en Servei d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Indústria i medi ambient

De totes les energies renovables, aparentment les instal·lacions eòliques poden semblar simples, però, en realitat, estan formades per tecnologia complexa, en què es necessiten coneixements de mecànica, l’electricitat i l’electrònica.

Per a treballar en aquest sector calen coneixements que permetin al professional dissenyar la instal·lació de parcs eòlics, i que el capacitin per a controlar la seva explotació, mitjançant una formació teòrica i pràctica adaptada als canvis que es produeixen en el sector.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Projectes de Muntatge i Posada en Servei d'Instal·lacions d'Energia Eòlica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Projectes de muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica

En primer lloc, analitza els principis generals de l’energia eòlica, el vent i els tipus d’aerogeneradors que actualment hi ha disponibles al mercat, i detalla tots els elements que formen part d’un parc eòlic, per a entendre tot el procés: des de com es genera l’energia elèctrica fins a com aquesta energia es connecta a la xarxa. També s’ocupa de la fase de muntatge dels parcs eòlics: la maquinària que hi intervé i la gestió dels equips humans per a la implantació d’un bon pla de prevenció de riscos. En la segona part estudia els sistemes de petita eòlica, per a generar energia d’autoconsum.

 

Operació i posada en servei d’instal·lacions d’energia eòlica

Aborda l’operativitat del parc eòlic. Presenta la teoria de circuits elèctrics i com funciona el mercat de compravenda d’energia elèctrica. Repassa els diferents sistemes de gestió que cal tenir en compte en el dia a dia d’un parc eòlic, a més de les principals operacions i maniobres de manteniment, i aborda la definició dels procediments de seguretat i prevenció de riscos.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 180h. 3,5 m. 6,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Projectes de muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica 120h. 2,0 m. 4,0 c.
Operació i posada en servei d’instal·lacions d’energia eòlica 60h. 1,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Projectes de Muntatge i Posada en Servei d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Funcionament general d’instal·lacions eòliques

Projectes d’instal·lacions eòliques

Planificació del muntatge de parcs eòlics

Realització del muntatge de parcs eòlics

Estudi de les característiques de l’emplaçament

Elecció de la turbina

Sistemes d’ancoratge i subjecció

Afeccions

Redacció de memòria tècnica o projecte

Permisos administratius

Fases d’instal·lació

Sistemes eòlics de producció d’energia elèctrica

Gestió del parc eòlic

Operació en un parc eòlic

Seguretat en un parc eòlic

Requisits d’accés per al Curs de Projectes de Muntatge i Posada en Servei d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Projectes de Muntatge d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Certificat de UOC Xtended Studies d’Operació i Posada en Servei d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Competències del curs de Projectes de Muntatge i Posada en Servei d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

 

 • Desenvolupar projectes de muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Gestionar la posada en servei i l’operació d’instal·lacions d’energia eòlica.

 

Objectius del curs de Projectes de Muntatge i Posada en Servei d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

 

 • Dissenyar i desenvolupar programes de subministrament i muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Organitzar i supervisar els processos previs de muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Supervisar el muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica i els seus accessoris i elements de control i regulació a partir del projecte i els seus plànols, normes i especificacions tècniques, complint els requisits reglamentats, en les condicions de qualitat i de seguretat establertes.
 • Desenvolupar memòries tècniques i projectes de petites instal·lacions d’aerogeneradors sense connexió a la xarxa.
 • Desenvolupar i supervisar els processos de posada en marxa i energització de les instal·lacions d’energia eòlica.
 • Fer les maniobres d’operació, actuant sobre el sistema de regulació i control de les instal·lacions d’energia eòlica a partir de plànols, normes i especificacions tècniques, complint els requisits reglamentaris, en les condicions de qualitat i de seguretat establertes.
 • Operar en sistemes de telecomandament de gestió de parcs eòlics.
 • Col·laborar en el desenvolupament de plans de seguretat d’instal·lacions d’energia eòlica i organitzar-ne i supervisar-ne la implantació.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34