Cursos professionalitzadors

Curs de Projecte de Qualitat en la Producció

Operacions i logística

Actualment, en un mercat global en el qual els avenços tecnològics obliguen a fer una revisió constant dels processos de producció, la competitivitat de les empreses es basa en la seva capacitat d’ajustar la qualitat i el preu. La direcció de la producció ha de ser capaç d’optimitzar la relació entre els fluxos de matèries primeres i els ritmes de producció, de manera que la gestió de la qualitat s’ha convertit en un factor estratègic per a l’èxit empresarial.

Per aconseguir-ho, les empreses necessiten professionals amb una formació teòrica i pràctica que incideixi en la gestió de projectes de millora de la qualitat i siguin capaços d’aplicar les eines bàsiques del diagrama d’Ishikawa per a aconseguir el kaizen, la millora contínua.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Projecte de Qualitat en la Producció

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Projecte de qualitat en la producció

L’assignatura analitza el problema de la programació i el control de les activitats del projecte i proporciona una tècnica per a representar gràficament projectes i facilitar-ne així el control. Posteriorment, permet desenvolupar un projecte pràctic d’aplicació d’un sistema de qualitat en un sistema de producció.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Projecte de qualitat en la producció 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Projecte de Qualitat en la Producció

Gestió de projectes

 • La gestió de projectes
 • Construcció del graf PERT-CPM
 • Planificació i control del projecte
 • Una altra eina per a la gestió de projectes: diagrama de Gantt

Projecte d’implantació d’un sistema de millora de la qualitat

 • Presentació del cas
 • Introducció del cas pràctic
 • Sessió 1. Reunió informativa
 • Sessió 2. Projecte de millora
 • Sessió 3. Formació de l’equip de millora
 • Sessió 4. Causes possibles
 • Sessió 5. Anàlisi de la capacitat del sistema
 • Sessió 6. Solucions possibles
 • Sessió 7. Solució adoptada i implantació
 • Sessió 8. Control de la solució adoptada
 • Sessió 9. Resultat final

Requisits d’accés per al Curs de Projecte de Qualitat en la Producció

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Projecte de Qualitat en la Producció

Competències del curs de Projecte de Qualitat en la Producció

 • Gestionar projectes, cosa que inclou la planificació, la direcció, l’execució i l’avaluació.
 • Aplicar una metodologia de direcció de projectes de les diverses existents.
 • Avaluar sistemes o processos per a solucionar unes necessitats determinades de l’organització.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions d’una manera adequada.

 

Objectius del curs de Projecte de Qualitat en la Producció

 • Conèixer la filosofia de la gestió de la qualitat, els elements que la defineixen i les tècniques que actualment es fan servir més per a implantar-la.
 • Entendre les diferències principals que hi ha entre les empreses de fabricació i les empreses de serveis.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació