Cursos professionalitzadors Curs de Producció i Qualitat aplicada

Operacions i logística

La gestió de la qualitat ofereix grans oportunitats per a aconseguir una diferenciació clara de la competència.

Per això, les empreses han de situar el control de la producció i la qualitat dels processos en el centre fonamental de la seva activitat, ja que és la variable que els permetrà gestionar correctament els fluxos de materials i informació, programar les activitats d’acord amb les limitacions dels recursos disponibles en cada moment i respondre adequadament als moviments estratègics dels seus competidors.

Durada:
10.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Producció i Qualitat Aplicada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Disseny de la producció i la qualitat

Aquesta assignatura proporciona els fonaments teòrics en relació amb el disseny d’un sistema productiu.

Analitza l’impacte del disseny, tant de productes com de processos, en els resultats de l’empresa i permet determinar la distribució en planta més adequada per a cada tipus de procés productiu i quina és la localització més adequada de les instal·lacions d’acord amb el pes que aquesta decisió pot tenir sobre els costos finals.

També analitza els problemes de les línies de producció i detalla com s’equilibren correctament, a més d’alguns aspectes del disseny de llocs de treball.

Com que les empreses de serveis van adquirint més rellevància pel que fa al nombre, identifica les característiques diferenciadores principals d’aquestes empreses respecte a les de fabricació per a fer els ajustos necessaris en el procés productiu.

L’assignatura també fa un recorregut històric per l’aplicació de la qualitat fins a arribar al concepte actual de qualitat total. Es reflexiona sobre la importància de les empreses centrades en el client i com es pot mesurar i augmentar el seu grau de satisfacció.

 

Projecte de qualitat en la producció

L’assignatura analitza el problema de la programació i el control de les activitats del projecte i proporciona una tècnica per a representar gràficament projectes i facilitar-ne així el control.

Posteriorment, permet desenvolupar un projecte pràctic d’aplicació d’un sistema de qualitat en un sistema de producció.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 225h. 10,5 m. 7,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Disseny de la producció i la qualitat 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Projecte de qualitat en la producció 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Producció

L’empresa

Processos i logística

Màrqueting

Finances

Recursos humans

Introducció a la direcció de la producció

Disseny del sistema productiu

Què és la qualitat?

Satisfer el client

Gestió de la qualitat

Planificació de la qualitat

Control de qualitat

Millora contínua (kaizen)

La gestió de projectes

Construcció del graf PERT-CPM

Planificació i control del projecte

Una altra eina per a la gestió de projectes: diagrama de Gantt

Reunió informativa

Projecte de millora

Formació de l’equip de millora

Causes possibles

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Producció i Qualitat aplicada

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Producció i Qualitat Aplicada

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny de la Producció i la Qualitat

Certificat de UOC Xtended Studies de Projecte de Qualitat en la Producció

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Producció capacita el titulat per a l’exercici de funcions de responsabilitat en l’àrea de producció i qualitat en una empresa o una institució.

Té com a objectiu formar professionals capaços, en un primer nivell, de prendre decisions de caràcter estratègic i tàctic en l’àmbit propi de l’activitat, i també, en un segon nivell, d’organitzar, planificar i supervisar la producció, a partir de la documentació tècnica del procés, amb criteris de millora contínua de la qualitat i satisfacció del client. Exerciran la funció amb una visió global de l’empresa, de l’organització i de la relació amb l’entorn.

 

Competències del curs de Producció

 • Disposar d’una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i també dels possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment els processos de màrqueting, la comptabilitat i els aspectes jurídics dels recursos humans.
 • Dissenyar sistemes o processos per a solucionar les necessitats determinades d’una empresa, tenint en compte els condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i de sostenibilitat.
 • Organitzar el sistema productiu d’una empresa amb una orientació innovadora àmplia.
 • Gestionar sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
 • Oferir recomanacions i establir criteris per a la implantació dels sistemes de qualitat.
 • Gestionar projectes que incloguin la planificació, la direcció, l’execució i l’avaluació.
 • Aplicar una metodologia de direcció de projectes de les diverses existents.
 • Avaluar sistemes o processos per a solucionar unes necessitats determinades de l’organització.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?