Cursos professionalitzadors

Curs de Polítiques de Màrqueting

Comunicació i màrqueting

Mai abans el consumidor ha estat tan a prop de la informació sobre productes i serveis ni ha tingut un accés més ràpid a les dades com ara. La globalització i les noves tecnologies han creat un mercat cada vegada més competitiu, en el qual les empreses han de poder establir vincles de confiança i fidelitat amb els clients.

Les empreses busquen professionals titulats en màrqueting i polítiques de màrqueting capaços de superar el repte de dissenyar polítiques que afegeixin valor al seu producte. Per això, han de tenir la formació i l’experiència adequades per a planificar una estratègia comercial d’èxit.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Polítiques de Màrqueting

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Polítiques de màrqueting

En aquesta assignatura s’avança des de l’estudi per separat dels diferents instruments de les polítiques de màrqueting (producte, preu, distribució i comunicació) fins al pla de màrqueting, instrument que representa la integració de tots aquests elements. El fet de decidir sobre polítiques de màrqueting implica dur a terme el següent:

 • Un procés d’anàlisi interna de l’empresa per reflexionar sobre els productes que ofereix, a quins preus, a quin mercat i a quins mercats de distribució arriba, i quines són les estratègies comunicatives.
 • Un procés d’anàlisi externa sobre el mercat. L’entorn econòmic (estructura i conjuntura econòmiques), els clients potencials, les seves motivacions de compra i les posicions de la competència són variables que s’han d’observar i analitzar per tal de decidir la política de màrqueting.
 • L’establiment de polítiques de màrqueting concretades en objectius sobre producte, distribució i comunicació.
 • L’organització dels mitjans per a dur a terme les polítiques proposades i establir-ne el seguiment i el control.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Polítiques de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Polítiques de Màrqueting

Màrqueting i activitat econòmica

 • Les motivacions del consumidor
 • El màrqueting dependent del mercat
 • Antecedents del màrqueting

 

Màrqueting i empresa

 • Què és el màrqueting?
 • El màrqueting mix
 • Les funcions de l’empresa
 • Les variables comercials
 • Estratègies de direcció

 

Polítiques de producte

 • El producte
 • La comunicació dels beneficis
 • Anàlisi comercial

 

Polítiques de preus

 • Els preus
 • 2. El preu en les polítiques del producte

 

La distribució comercial

 • Els canals de distribució
 • Estratègies de distribució

 

Gestió pressupostària

 • La publicitat com a forma de comunicació
 • Estratègia publicitària
 • Publicitat: contingut i objectius
 • Planificació de mitjans publicitaris
 • Eficàcia publicitària
 • El pressupost publicitari
 • Organització de la campanya publicitària
 • Relacions públiques
 • Promoció de vendes

Requisits d’accés per al Curs de Polítiques de Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Polítiques de Màrqueting

Competències del curs de Polítiques de Màrqueting

 • Avaluar les oportunitats de mercat per al llançament d’un producte, pel que fa a les tendències, zones o segments que cal cobrir i a les necessitats dels clients potencials.
 • Fer una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) per tal d’aportar les dades necessàries per a definir els objectius de màrqueting estratègic.
 • Desenvolupar i concretar els objectius del màrqueting estratègic en un pla de màrqueting que coordini les accions referides a producte, preu, distribució i comunicació, així com el seu seguiment i control.
 • Definir els objectius de posicionament dins el marc del pla de màrqueting, de manera que aportin diferències competitives del mateix producte o servei en relació amb la competència i siguin coherents amb les característiques del públic objectiu.
 • Elaborar brífings per a l’execució o la contractació externa de les accions de comunicació previstes en el pla de màrqueting, d’acord amb les característiques de l’empresa, el mercat, el públic objectiu, el màrqueting mix i el pressupost.

 

Objectius del curs de Polítiques de Màrqueting

 • Conèixer les eines per a analitzar l’organització des d’un punt de vista comercial.
 • Confeccionar un pla de màrqueting: màrqueting operatiu.
 • Analitzar, a partir d’un pla de màrqueting, els elements que componen el màrqueting total i les seves relacions, especialment entre preu, distribució i comunicació, i les partides assignades al pressupost.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació