Programes de desenvolupament continu

Curs de Planificació i Gestió Hotelera II. Tecnologies de la Informació. Allotjament

Hosteleria i turisme

Les noves tecnologies han canviat profundament el sector turístic. La irrupció del comerç electrònic i les xarxes socials han establert noves formes de gestió hotelera i comunicació dels productes i serveis. Els establiments hotelers no es poden quedar al marge i busquen professionals capaços de planificar i gestionar polítiques de màrqueting i comunicació dirigides al nou client digital.

Per a treballar avui dia en aquest sector de la gestió hotelera i les tecnologies de la informació és imprescindible dominar les eines del comerç electrònic, com també gestionar els recursos humans per a garantir la millor qualitat de servei a uns clients cada vegada més exigents.

 

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificado de UOC Xtended Studies en Planificació i Gestió Hotelera II. Tecnologies de la Informació. Allotjament

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Planificació i gestió hotelera II

Se centra en els coneixements del màrqueting i la comunicació, l’estructura d’un pla de màrqueting, el mercat i la seva segmentació, la distribució i els canals de venda, i el mix promocional; a més valora la gestió de comerç electrònic per a desenvolupar nous models de gestió amb empleats, proveïdors i clients. Mitjançant la gestió dels recursos humans, analitza els aspectes que afecten els empleats i la qualitat de vida laboral, com també les tècniques motivacionals.

 

Tecnologies de la informació

Aborda com la utilització de les noves tecnologies de la informació, en particular internet, ha contribuït a l’enorme expansió del turisme en els últims anys i com les noves tendències han produït un canvi en la manera d’estar present a la xarxa.

 

Allotjament

Desenvolupa la importància que té la qualitat del servei en l’hostaleria considerant les pautes de comportament en tots els departaments: recepció, consergeria, manteniment i neteja, i els seus protocols d’actuació més eficients. Introdueix, a més, els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral i el seu marc normatiu.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 4,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Planificació i gestió hotelera II 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Tecnologies de la informació 30h. 1,0 m. 1,0 c.
Allotjament 30h. 1,0 m. 1,0 c.

 

Programa del curs d’Especialització de Planificació i Gestió Hotelera II

Comunicació i màrqueting hoteler

Introducció al màrqueting

 • L’anàlisi DAFO
 • Els objectius
 • Segmentació del mercat
 • Màrqueting mix

Gestió del comerç electrònic hoteler

 • Màrqueting en línia
 • Màrqueting electrònic
 • Comerç electrònic o e-commerce
 • El posicionament web de l’empresa
 • Posicionament en cercadors
 • Intel·ligència de negoci (business intelligence) i intel·ligència del client (customer intelligence)
 • Màrqueting viral
 • Web 2.0

Entorn jurídic i fiscal de les empreses turístiques

 • Introducció a la gestió de recursos humans
 • Gestió de recursos humans
 • Habilitats de direcció
 • Planificació i selecció de personal
 • Desenvolupament i formació

Internet i les noves tecnologies

 • Fonaments d’internet
 • Internet i estratègia empresarial
 • Internet en el sector hoteler

Seguretat dels sistemes

 • Seguretat informàtica. Seguretat física
 • Seguretat lògica
 • Programari maliciós (malware)
 • Sistemes de seguretat

Connectivitat sense fil i sistemes de comunicació. Terminals de venda

 • Fonaments de xarxes
 • Xarxes sense fil
 • Introducció al TPV. Definició i prestacions
 • Components

Departament de recepció. Departament de pisos. Departament de manteniment

 • Introducció al departament de manteniment
 • Organització i funció del departament
 • Tipus de manteniment
 • Relació interdepartamental
 • Automatització
 • Control de despeses i costos de manteniment
 • Control d’incidències i fitxes de revisió periòdiques
 • Inspeccions

Atenció al client. Prevenció de riscos laborals

 • Introducció a la prevenció de riscos laborals
 • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Riscos generals i la seva prevenció
 • Gestió de la prevenció

Requisits d’accés per al Curs de Planificació i Gestió Hotelera II. Tecnologies de la Informació. Allotjament

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera II.

Certificat de UOC Xtended Studies de Tecnologies de la Informació

Certificat de UOC Xtended Studies d’Allotjament

Competències del curs d’especialització de Planificació i Gestió Hotelera II

 • Gestionar una empresa hotelera aplicant les accions de màrqueting oportunes.
 • Planificar les accions de comerç electrònic i vincular-les amb la consecució dels objectius establerts.
 • Establir les operacions bàsiques necessàries per al funcionament d’un departament de recursos humans en una empresa hotelera.
 • Comprendre i aplicar els fonaments del funcionament d’internet per millorar l’aplicació i la utilització de les tecnologies de la informació en el sector hoteler i turístic.
 • Identificar les oportunitats de negoci de les xarxes de comunicacions sense fil.
 • Utilitzar les aplicacions dels dispositius terminals de punts de venda i integrar-les dins de les bases de dades empresarials.
 • Dissenyar estructures organitzatives de les diverses àrees d’un petit establiment hoteler, com també establir les funcions pròpies de cadascuna i del seu personal operatiu.
 • Maximitzar la qualitat de l’establiment mitjançant la coordinació dels diferents departaments.
 • Entendre la importància de la prevenció de riscos laborals i identificar els factors en cada departament.

 

Objectius del curs d’especialització de Planificació i Gestió Hotelera II

 • Estudiar els conceptes de màrqueting genèrics i adquirir els coneixements necessaris de màrqueting orientat al sector turístic.
 • Conèixer i analitzar les noves tendències del màrqueting en línia, l comerç electrònic, el posicionament del web comercial i les accions de màrqueting viral.
 • Conèixer, comparar i desenvolupar noves formes de gestió com ara BI o CI i CRM.
 • Tenir els coneixements i les habilitats necessaris per a gestionar, liderar i motivar el personal.
 • Conèixer les principals tècniques de captació i selecció de personal, i la seva forma d’aplicació.
 • Aprendre el funcionament d’un pla de formació.
 • Conèixer la terminologia pròpia d’internet i els avantatges de ser presents a internet en el sector turístic.
 • Ser capaç de dissenyar i fer complir un pla de seguretat empresarial.
 • Conèixer les mesures de seguretat informàtiques aplicables i els conceptes relacionats amb xarxes d’ordinadors, xarxes sense fils i estàndards de comunicació perifèrics basats en tecnologia PC.
 • Identificar els diferents departaments de l’hotel, organitzar el pla de treball i valorar una atenció correcta al client, per tal d’aconseguir-ne la satisfacció.
 • Estructurar el procediment de gestió hotelera des que el client fa una reserva en un establiment hoteler fins que l’abandona.
 • Diferenciar els tipus de fonts de reserva i identificar els tipus de clients.
 • Conèixer les àrees d’un hotel i interpretar la producció departamental diària.
 • Supervisar els processos de neteja i posada a punt de les habitacions i les àrees comunes.
 • Conèixer el funcionament del departament de manteniment i les accions que cal dur a terme davant d’una necessitat correctiva, preventiva o d’actuació immediata.
 • Identificar les variables que intervenen en la creació de la imatge del personal d’hostaleria.
 • Distingir els tipus de comunicació interna i externa i les modalitats de comunicació amb el client.
 • Adquirir els coneixements necessaris sobre la prevenció de riscos laborals i les actuacions que pot ser necessari dur a terme.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34