Cursos professionalitzadors Curs de Nutrició Esportiva

Salut

El curs de Nutrició Esportiva de UOC Xtended Studies vol nodrir de professionals un sector que des de ja fa uns quants anys creix de manera contínua. Cada vegada més esportistes no professionals es presenten a reptes i proves de recorregut llarg i, fins i tot, extremes, i per a poder-ho fer cal una planificació prèvia de l’alimentació i de l’entrenament. Una alimentació adaptada a les necessitats de la competició pot ajudar a millorar els resultats o a assolir els reptes que es proposen.

El curs de Nutrició Esportiva ofereix una visió general dels aspectes més importants que s’han de tenir en compte en l’alimentació de l’esportista. És un acostament pràctic als esports amateurs amb exigència de professional. Es presenten tots els temes que generen dubtes als esportistes i s’aclareixen d’una manera senzilla i basant-se en les últimes evidències científiques sobre el rendiment i la nutrició.

Durada:
5.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Nutrició Esportiva

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Alimentació per a esportistes

En aquest mòdul es repassen els aspectes més importants de l’alimentació i la nutrició per a la persona que té una vida activa, els nutrients més importants en l’esport i l’aportació que es fa mitjançant els aliments habituals. Un dels temes més importants en l’esportista és la hidratació; així, doncs, se’n presenten els aspectes més importants en els diferents moments de la competició. Com a últim punt s’estudien les ajudes ergogèniques o suplements alimentaris que són interessants i que tenen una eficàcia demostrada.

 

Pautes de nutrició per a esportistes

Un dels esports més estesos actualment són les proves de resistència. En aquest mòdul, a més de parlar de les pautes i la personalització de l’alimentació per a esportistes en general, ens centrem en aquest tipus de proves. Veurem què és important tenir en compte segons el tipus de prova, el temps d’execució i altres característiques per a elaborar el pla nutricional. Amb aquest mòdul aprendrem a valorar totes les variables i a planificar l’alimentació més adequada per a cada circumstància i aportar, si és necessària, l’ajuda nutricional adequada.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 135h. 5,5 m. 4,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Alimentació per a esportistes 75h. 3,0 m. 2,5 c.
Pautes de nutrició per a esportistes 60h. 2,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Nutrició Esportiva

Conceptes bàsics: activitat física, exercici físic i condició física

Nutrients que aporten i no aporten energia

Característiques nutricionals dels aliments

Beneficis de l’activitat física

La importància d’una bona hidratació en l’exercici

Ajudes ergogèniques per a millorar el rendiment esportiu

L’alimentació segons el moment esportiu

L’alimentació de l’esportista vegetarià

Planificació d’un programa nutricional per a esportistes

Pautes de nutrició per a esportistes

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Nutrició Esportiva

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Nutrició esportiva

 Certificats UOC Xtended Studies

Certificats de UOC Xtended Studies d’Alimentació per a Esportistes

Certificats de UOC Xtended Studies de Pautes de Nutrició per a Esportistes

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Nutrició Esportiva és un curs de formació superior que capacita el titulat per a poder identificar els aspectes més importants que cal tenir en compte per a personalitzar l’alimentació segons les característiques i el tipus de prova d’un esportista, i també per a poder identificar quins suplements nutricionals poden ser necessaris segons les característiques de la competició. Podrà tenir una visió global de l’alimentació abans, durant i després de la competició, i de com aquesta determina el rendiment i la recuperació.

 

Competències del curs de Nutrició Esportiva

 • Dissenyar el propi programa nutricional com a esportista que tingui en compte les seves característiques i el moment de la temporada en què es troba.
 • Planificar una bona hidratació en diferents esports per a no produir problemes de salut.
 • Determinar les ajudes ergogèniques que cal introduir per a millorar el rendiment esportiu i eliminar les substàncies que produeixin dopatge.
 • Dur a terme una alimentació saludable, que cobreixi les necessitats bàsiques per a la pràctica de córrer (running).
 • Poder planificar una alimentació adequada per a participar en una prova popular d’entre 5 km, mitja marató i una marató.
 • Fer una suplementació d’ajudes ergogèniques fiables i factibles en córrer una cursa.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?