Cursos professionalitzadors

Curs de Mobile Màrqueting

Comunicació i màrqueting

Presentació del curs de Mobile Marketing

Les cerques de productes i serveis a internet, les pàgines web optimitzades per a ser consultades en dispositius mòbils i el desenvolupament d’aplicacions per a mòbils són elements que caracteritzen un sector que ha experimentat un gran creixement en els últims temps. Per la seva banda, el comerç electrònic també ha arribat als dispositius mòbils. En aquest ecosistema mòbil, el màrqueting electrònic possibilita la connexió amb usuaris i clients per mitjà d’uns dispositius que porten sempre amb ells. Un telèfon intel·ligent té certes qualitats que el fan únic, ja que és personal, privat i ubic, sense oblidar el gran impacte de les tauletes en els hàbits d’ús dels últims anys.

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Mobile Marketing

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura és una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting. Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d’agències o suports, i la democratització de la publicitat al web 2.0. Aquesta assignatura detalla les diferències entre el màrqueting tradicional i el màrqueting en línia, i indica com adaptar el pla de màrqueting a internet, fer accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís) i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris). Permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

Màrqueting mòbil

L’assignatura aporta una visió estratègica i operativa per a planificar, idear i afrontar accions de màrqueting en l’ecosistema mòbil, avaluant els resultats amb sistemes d’analítica. Planteja la revolució que ha representat el màrqueting mòbil i després tracta la publicitat mòbil, el couponing, la proximitat, la veu, la missatgeria, els continguts i les aplicacions. Analitza com les xarxes socials s’han vist afectades per l’arribada de la mobilitat, tractant termes com SoLoMo. Permet valorar la diversitat dels diferents sistemes operatius, els principals models de negoci i les característiques de cada un d’ells. Presenta l’ASO (App Store Optimization) i les tècniques que han de seguir els desenvolupadors d’aplicacions mòbils. Mostra aplicacions pràctiques de tecnologies com la realitat augmentada i la geolocalització, i analitza com els dispositius mòbils estan canviant els videojocs i les compres gràcies a l’anomenat comerç mòbil. Finalment se centra en l’analítica web i l’analítica mòbil, i mostra com establir indicadors claus de rendiment (KPI) i un quadre de comandament per a avaluar l’eficiència de les accions de màrqueting mòbil.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m. 6,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Màrqueting mòbil 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Mobile Marketing

Màrqueting a internet

Comunicació persuasiva a la web 2.0

Promoció. atraure internautes

Comerç electrònic

La revolució del màrqueting mòbil

Mobilització del pla de màrqueting

Ecosistema mòbil

Analítica mòbil

Requisits d’accés per al Curs de Mobile Màrqueting

  • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
  • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

  • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
  • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

  • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
  • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Mobile Marketing

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de E-marketing i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting Mòbil

Perfil professional

El curs de Mobile Marketing capacita per a dur a terme el màrqueting digital i el comerç electrònic, i especialment el màrqueting mòbil, d’una empresa o organització.

Així, doncs, la persona titulada adquirirà els coneixements teòrics, tècnics i pràctics per a planificar, idear i dur a terme accions de màrqueting digital en l’ecosistema mòbil, avaluant els resultats gràcies a diferents sistemes d’analítica.

 

Competències del curs de Mobile Marketing

Elaborar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, incloent-hi els objectius, les eines que s’han d’utilitzar i la seva implementació.

Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.

Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i fidelització posterior.

Saber identificar els factors que intervenen en l’ecosistema mòbil i els avantatges i inconvenients del màrqueting mòbil, com també les diferències entre terminals i el paper de les operadores en l’escenari de la mobilitat.

Saber integrar el màrqueting mòbil en l’estratègia de màrqueting i de xarxes socials de l’organització, tenint en compte cada un dels segments del màrqueting mòbil i els factors determinants a l’hora de planificar la inversió.

Aplicar eines com la realitat augmentada, l’NFC, les possibilitats del geoposicionament i la irrupció de l’HTML5 en l’entorn de l’empresa, com també el vídeo i els diferents formats publicitaris mòbils.

Dissenyar estratègies de distribució d’aplicacions mòbils segons criteris de sistema operatiu gestionant elements de màrqueting per optimitzar el posicionament d’una app a les botigues d’aplicacions.

Avaluar els criteris d’aplicabilitat dels diferents models de negoci disponibles en continguts per a mòbils i les possibilitats tecnològiques dels dispositius per a la seva aplicació pràctica.

Conèixer i saber adoptar les eines d’analítica en la mobilitat, identificant indicadors i fent un quadre de comandament.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

  • Actividades33
  • PAC40
  • Examen final17
  • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació