Cursos professionalitzadors Curs de Màrqueting en Internet i Comerç Electrònic, Community Management i Social Marketing

Comunicació i màrqueting

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

Presentació del curs de Màrqueting a Internet i Comerç Electrònic, i Community Manager i Social Marketing

Benvinguts al curs de Màrqueting a Internet i Comerç Electrònic, i Community Manager i Social Marketing, que reuneix el millor d’un curs de Màrqueting a Internet i un curs de Community Manager amb l’objectiu de donar-te una formació íntegra en un camp cada vegada més sol·licitat.

En un entorn com l’actual, el màrqueting electrònic s’erigeix com una peça clau i fonamental dins dels plans de qualsevol empresa. La xarxa ja és un dels mitjans amb més poder de prescripció, per la qual cosa avui són imprescindibles les estratègies de posicionament, el màrqueting en xarxes socials, les accions de màrqueting viral, el màrqueting per correu electrònic i la publicitat interactiva. El comerç electrònic obre, a més, nous mercats per a petites i grans empreses. En aquest últim àmbit, el màrqueting de mitjans socials actualment és fonamental dins dels plans de qualsevol companyia. Les xarxes socials es configuren com un dels canals amb més poder de prescripció. Comprendre i aplicar la gestió de comunitats des de l’òptica del màrqueting i la seva relació directa amb el comerç electrònic aportarà al professional una visió de conjunt que li permetrà abordar els nous reptes empresarials.

Durada:
12.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce i Community Management i Social Màrqueting

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Màrqueting a Internet

L’assignatura introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més s’analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació del màrqueting tradicional i es facilita la comprensió de les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats que els nous reptes digitals representen per a qualsevol empresa. Paral·lelament, s’analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i de les estratègies SEO (optimització natural) i SEM (màrqueting de motors de cerca). Permet conèixer a fons eines com Google AdWords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís), com també la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris), i com el telèfon mòbil dota de portabilitat els elements multimèdia i internet, i s’erigeix ​​com a eina fonamental de màrqueting.

 

El web 2.0 i el comerç electrònic

L’assignatura analitza el fenomen del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting; també ofereix coneixements imprescindibles sobre com s’utilitzen les comunitats virtuals en benefici de l’empresa i com es treballa la reputació de la marca a la xarxa. Permet aprofundir en el coneixement del producte i la seva relació amb la xarxa i en les tipologies de mercats electrònics i els seus components, i ajuda a saber com són els clients i els venedors i quina infraestructura necessita una estratègia de comerç electrònic. De la mateixa manera, facilita el coneixement de les tècniques de fidelització en una botiga en línia i com es poden millorar les ràtios de conversió. També introdueix en els diferents mitjans de pagament electrònics i en la manera de mantenir el control d’aspectes clau com la seguretat, la gestió de les dades i la fidelització de la cartera de clients i els processos i relacions amb els clients i amb els proveïdors, com també les possibilitats que ofereix el codi obert en programes d’ERP i CRM per a gestionar estocs i les relacions amb els clients.

 

Community management

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del màrqueting de mitjans socials i del gestor de comunitats com a perfil professional emergent. La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats a l’entorn d’una marca, organització, esdeveniment o causa social a la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l’organització. L’assignatura permet obtenir les claus per a idear i implantar estratègies de gestió de comunitats, tant per a obrir nous mercats en les petites i mitjanes empreses com per a facilitar l’establiment de converses amb els clients i els públics de les organitzacions de qualsevol dimensió.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 270h. 12,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting a Internet 90h. 4,0 m.
El web 2.0 i el comerç electrònic 90h. 4,0 m.
Community management 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs de Màrqueting a Internet i Comerç Electrònic, i Community Management i Social Marketing

 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital. Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet
 • Introducció als mitjans socials i a la gestió de comunitats
 • Punt de partida: establiment d’objectius i determinació d’indicadors claus de rendiment (KPI).
 • Etapes de dinamització en xarxes socials
 • El paper de les empreses i les institucions en els mitjans socials
 • Estratègia en mitjans socials
 • Fases d’una estratègia en mitjans socials
 • Definició de monitoratge i reputació en línia
 • Què s’ha de monitorar, com i on
 • Eines de monitoratge de trànsit i influència
 • Perfil del gestor de comunitats
 • Gestió de comunitats i de la reputació de les marques
 • Monitoratge de trànsit i influència

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting en Internet i Comerç Electrònic, Community Management i Social Marketing

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce i Community Management i Social Màrqueting

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Community Management i Social Marketing

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet

Certificat de UOC Xtended Studies d’El Web 2.0 i Comerç Electrònic

Certificat de UOC Xtended Studies de Community Management

Perfil i competències

Perfil professional

 

El curs de Màrqueting a Internet i Comerç Electrònic, i Community Management i Social Marketing capacita per a exercir funcions de responsabilitat, dins d’una empresa o una organització, en les àrees de màrqueting i comunicació i amb una especialització d’entorns digitals i màrqueting de mitjans socials. Així doncs, el titulat serà capaç de dissenyar, planificar i gestionar les diferents eines de promoció, fidelització i venda amb les noves tecnologies, i també de definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i desenvolupar iniciatives de negoci basades, en general, en la xarxa. A més, s’especialitzarà en entorns digitals i en màrqueting de mitjans socials i podrà idear estratègies de màrqueting i de xarxes socials, que incloguin el disseny, la planificació i la gestió de les diferents operatives, i també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda mitjançant l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials, alhora que portarà el control de l’estratègia de màrqueting a internet i monitorarà la presència de la marca a les xarxes socials i hi actuarà.

 

Competències del curs de Màrqueting a Internet i Comerç Electrònic, i Community Management i Social Marketing

 

 • Projectar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Triar apropiadament les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Analitzar i proposar un lloc web partint dels conceptes d’usabilitat, accessibilitat, interactivitat i disseny web.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Desenvolupar estratègies de venda en línia, des de la captació d’usuaris fins a la venda i fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment.
 • Incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la definició dels processos de negoci que configuren cadenes de valor basades en experiències de client, i no en productes i serveis.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i assumir els fonaments dels mitjans socials per a determinar una estratègia en aquest camp.
 • Crear un pla estratègic en mitjans socials d’acord amb uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d’acció que aconsegueixi una execució correcta del pla estratègic.
 • Monitorar i valorar l’impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.
 • Exercir les funcions operatives d’un gestor de comunitats creant i gestionant la comunitat i la reputació d’acord amb els objectius de l’organització i amb les eines més adequades.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?