Cursos professionalitzadors

Curs de Màrqueting en Cercadors, Social Media i Analítica i Mobile Màrqueting

Comunicació i màrqueting

Cada vegada més, els cercadors a internet són el punt de partida per a trobar informació amb l’objectiu de fer una compra. Una empresa que no està ben posicionada pot ser invisible per als clients potencials que busquin els seus serveis o productes a la xarxa. Atès que els mercats són converses, una empresa mal optimitzada a les xarxes socials i sense planificació és una empresa a la deriva a la xarxa. Per això, tota organització necessita accions de màrqueting de cercadors i l’optimització per mitjans socials.

En aquest àmbit, el sector que sens dubte experimenta un auge sense precedents és el dels telèfons intel·ligents i les tauletes. Les cerques de productes i serveis per mitjà d’aquests dispositius mòbils i el desenvolupament d’aplicacions han convertit l’anomenat comerç electrònic (m-commerce) en una àrea de negoci fonamental.

En aquest ecosistema mòbil, el màrqueting electrònic possibilita la connexió amb els usuaris i els clients per mitjà d’uns dispositius que estan permanentment amb ells. Un telèfon intel·ligent té unes qualitats específiques que el fan únic, ja que és personal, privat i ubic.

Durada:
12.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica i Mobile Marketing

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i la creació de publicitat al marge d’agències o suports; tracta, igualment, de la democratització de la publicitat al web 2.0.

Paral·lelament, detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i indica com s’adapta el pla de màrqueting a internet, i com duen a terme accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i com s’utilitzen el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris).

Permet conèixer també com es pot implantar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors

Els cercadors són una destinació massiva per a resoldre problemes i necessitats. Ofereixen una oportunitat a les marques i a les organitzacions per a fer-se visibles just aquí, el lloc on els usuaris busquen, i en el moment concret en què hi ha una necessitat.

Aquesta assignatura desenvolupa les tècniques tant SEO com SEM per a optimitzar els espais de la marca —blogs; fòrums; perfils socials com Facebook, LinkedIn, Twitter i Google Plus; marcadors socials; sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare, i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo—, per tal d’atraure més usuaris.

Aquest mètode es coneix habitualment com a optimització per mitjans socials (social media optimization, SMO).

També analitza com aquests mitjans socials amplien l’impacte de les accions de màrqueting, les fases que s’han de seguir per a definir una estratègia i un posicionament a la xarxa, com s’utilitza cada plataforma (màrqueting per mitjans socials) i com el coneixement de l’analítica web facilita el mesurament, l’avaluació i l’explicació de les dades que s’obtenen.

 

Màrqueting mòbil

Aporta una visió estratègica i operativa per a planificar, idear i afrontar accions de màrqueting en l’ecosistema mòbil, avaluant-ne els resultats amb sistemes d’analítica.

Planteja la revolució que ha significat el màrqueting mòbil per a després abordar la publicitat mòbil, la distribució de cupons (couponing), la proximitat, la veu, la missatgeria, els continguts i les aplicacions.

Analitza com les xarxes socials han estat afectades per l’arribada de la mobilitat, tractant de termes com SoLoMo. Permet valorar la diversitat dels diferents sistemes operatius, els principals models de negoci i les característiques de cadascun.

Presenta l’optimització per a les botigues d’aplicacions (app store optimization, ASO) i les tècniques que han de seguir els desenvolupadors d’aplicacions. Es veuen aplicacions pràctiques de tecnologies com la realitat augmentada i la geolocalització, i s’observa com els dispositius mòbils estan canviant els videojocs i les compres mitjançant l’anomenat comerç mòbil.

Finalment, l’assignatura se centra en l’analítica web i l’analítica mòbil, mostrant com s’estableixen indicadors KPI i un quadre de comandament per a avaluar l’eficiència de les accions de màrqueting mòbil.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 270h. 12,5 m. 6,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m. 2,0 c.
Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors 90h. 4,0 m. 2,0 c.
Màrqueting mòbil 90h. 4,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Màrqueting de Cercadors, Social Media, i Analítica i Mobile Marketing

 • Màrqueting a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Promoció. Atraure els internautes
 • Comerç electrònic
 • Analítica web
 • SEM (màrqueting de cercadors)
 • Posicionament web. SEO (Search Engine Optimization)
 • SMO (optimització per mitjans socials) i SMM (màrqueting de mitjans socials)
 • La revolució del màrqueting mòbil
 • Mobilització del pla de màrqueting
 • Ecosistema mòbil
 • Analítica mòbil

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting en Cercadors, Social Media i Analítica i Mobile Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Màrqueting de Cercadors, Social Media, i Analítica i Mobile Marketing

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Mobile Marketing

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’E-marketing i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies d’Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting en Cercadors

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting Mòbil

Perfil professional

El curs de Màrqueting de Cercadors, Social Media, i Analítica i Mobile Marketing capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació, amb una especialització de màrqueting de cercadors i amb objectius com posicionar els llocs web i fer campanyes de publicitat tant en cercadors com en les xarxes de display.

El titulat podrà idear estratègies de màrqueting i de mitjans socials, dissenyant les diferents operatives, i també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda; al mateix temps, haurà de monitorar la presència de la marca a les xarxes socials i actuar-hi, i per a fer-ho haurà d’analitzar el lloc web, posicionar-lo en els cercadors i fer campanyes de publicitat en els mitjans digitals.

A més, disposarà de coneixements específics per a planificar, idear i dur a terme accions de màrqueting electrònic en l’ecosistema mòbil, i en podrà avaluar els resultats gràcies a diferents sistemes d’analítica.

 

Competències del curs de Màrqueting de Cercadors, Social Media, i Analítica i Mobile Marketing

 • Projectar un pla de màrqueting electrònic, des dels objectius fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Triar bé les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització consegüent.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau de l’analítica web per a trobar els indicadors clau de rendiment, definir els objectius, establir un quadre de comandament i interpretar els resultats per a convertir les dades en accions.
 • Analitzar un lloc web per a poder definir i implantar un pla SEO amb èxit, monitorar-lo i mantenir-ne els resultats fent-ne el seguiment.
 • Dissenyar, planificar, configurar i executar campanyes SEM en cercadors i xarxes de display, des de la definició d’objectius i l’aplicació dels formats disponibles fins al mesurament dels resultats.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i de l’optimització per mitjans socials (social media optimization) per a idear, planificar i implantar una estratègia de mitjans socials.
 • Identificar els factors que intervenen en l’ecosistema mòbil i els avantatges i inconvenients del màrqueting mòbil, a més de les diferències entre terminals i el paper de les operadores.
 • Integrar el màrqueting mòbil en l’estratègia de màrqueting i de xarxes socials de l’organització.
 • Aplicar eines com la realitat augmentada, l’NFC, el geoposicionament i la irrupció de l’HTML, i introduir el vídeo i els formats publicitaris.
 • Dissenyar estratègies de distribució d’aplicacions d’acord amb criteris de sistema operatiu, gestionant elements de màrqueting per a optimitzar el posicionament en les botigues d’aplicacions.
 • Avaluar els criteris d’aplicabilitat dels models de negoci disponibles en continguts per a mòbils.
 • Conèixer i saber adoptar les eines d’analítica en la mobilitat, identificant indicadors i elaborant un quadre de comandament.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació