Cursos professionalitzadors Curs de Màrqueting Digital Internacional

Economia i empresa

La internacionalització de qualsevol empresa i organització comporta necessàriament l’adaptació adequada del màrqueting electrònic als mercats i contextos globals, que tenen regles i enfocaments propis. Sota aquesta premissa neix el curs de Màrqueting Digital de UOC Xtended Studies.

El màrqueting digital s’erigeix ​​en un context mundial com un gran facilitador del procés del comerç i de la internacionalització de l’empresa. Utilitzant diverses tècniques es poden idear models de negoci i estratègies per a detectar oportunitats, establir estratègies i models orientats als mercats transnacionals.

Durada:
8 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura facilita una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting. Analitza com la xarxa facilita una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d’agències o suports i la democratització de la publicitat a la web 2.0. L’assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, explica com adaptar el pla de màrqueting a internet i com fer accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís) i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris). Permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

Màrqueting digital internacional

Se centra en les estratègies visuals i la metodologia de la generació de models de negoci. Analitza la tècnica anomenada Matriu d’Ansoff, que mostra les diferents possibilitats de creixement per mitjà de nous mercats, nous productes o tots dos. Posteriorment, amb els mitjans socials internacionals, planteja com l’obertura dels mercats exigeix ​​que les empreses desenvolupin formes de comunicació que arribin a públics multinacionals. Així mateix, presenta la integració del pla de màrqueting en els mitjans socials i la internacionalització de la marca, a fi de segmentar els mercats i conèixer els mitjans socials que s’utilitzen a cada país. Mostra les estratègies de SEO centrades en l’àmbit internacional i quins són els requisits tècnics necessaris per a implantar les estratègies. Qüestions com els noms de domini, les seves tipologies, les estructures de les pàgines web multiidioma o amb continguts en diversos idiomes, juntament amb els allotjaments web, són essencials per a escollir amb bon criteri un projecte o un altre. Estudia la importància del rendiment de les pàgines web i presenta eines per a executar anàlisi WPO i analítica web sobre el comportament dels usuaris.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 180h. 8,0 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m.
Màrqueting digital internacional 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs de Màrqueting Digital

Màrqueting a internet

Comunicació persuasiva al web 2.0

Promoció. Atraure els internautes

Comerç electrònic

Estratègies visuals

Oportunitats digitals d’exportació

Mitjans socials internacionals

SEO internacional, WPO, creació de nom (naming) i allotjament (hosting)

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Màrqueting Digital Internacional.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

 

Perfil i competències

Perfil professional

 El curs de Màrqueting Digital capacita l’estudiant per a idear i aplicar el màrqueting digital estratègic i operatiu d’una empresa o organització al context internacional. L’estudiant, partint del coneixement del màrqueting electrònic i dels mitjans socials, serà capaç d’identificar mercats, definir models de negoci, detectar oportunitats i posicionar el lloc web en l’àmbit internacional.

 

Competències del curs de Màrqueting Digital Internacional

 Elaborar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius i les eines que s’han d’utilitzar fins a la implementació.

Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 al desenvolupament d’estratègies de màrqueting digital i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.

Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment. Des de la captació d’usuaris fins a la venda i posterior fidelització.

Plasmar en un llenç d’un sol full l’estratègia bàsica per a un pla de màrqueting digital internacional.

Identificar oportunitats de màrqueting digital internacional mitjançant l’ús de matrius de mercat / producte, l’anàlisi dels webs de la competència i la generació de mapes de posicionament.

Idear, planificar i executar una estratègia internacional de mitjans socials.

Decidir amb suficient criteri quin és el nom de domini més convenient i saber escollir el millor allotjament web per a un projecte internacional.

Analitzar el rendiment de les pàgines, utilitzant les eines disponibles, i implementar millores aplicant tècniques d’optimització de rendiment web (WPO).

Desenvolupar estratègies internacionals d’optimització de cercadors (SEO) i entendre de manera àmplia i detallada les eines disponibles en qualsevol planificació internacional de SEO.

Aplicar tècniques de mesurament de trànsit web dins de la disciplina de l’analítica web internacional.

Identificar i aplicar els coneixements necessaris per a utilitzar les eines professionals de màrqueting electrònic.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dos Certificats de Formació Continuada de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

  • Actividades33
  • PAC40
  • Examen final17
  • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?