Cursos professionalitzadors

Curs de Màrqueting a Internet

Comunicació i màrqueting

Actualment, les mitjanes i petites empreses no poden desenvolupar la seva activitat comercial al marge d’internet. La xarxa és el mercat global més gran que hagi existit mai i les pimes han d’incorporar a la gestió comercial un pla de màrqueting electrònic que els obri la porta a nous mercats.

Empreses de tots els sectors necessiten professionals formats en l’ús i el domini de les noves eines del màrqueting electrònic, que siguin capaços d’analitzar el nou entorn digital i d’adaptar el pla de màrqueting tradicional al nou entorn web i de xarxes socials. Per a això és imprescindible una formació tan pràctica com sigui possible que incorpori les últimes novetats del sector.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Màrqueting a Internet

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Màrqueting a Internet

L’assignatura introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més, s’analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació del màrqueting tradicional i es facilita la comprensió de les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats que els nous reptes digitals representen per a qualsevol empresa.

Paral·lelament, s’analitzarà la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i de les estratègies SEO (optimització natural) i SEM (màrqueting de cercadors).

Permet conèixer a fons eines com Google AdWords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís), com també la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris), i com el telèfon mòbil dota de portabilitat els elements multimèdia i internet, i s’erigeix com una eina fonamental de màrqueting.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting a Internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa de l’especialització de Màrqueting a Internet

Màrqueting a Internet

 • La revolució d’internet
 • El núvol o cloud computing
 • De les 4 P a les 4 C i a les 4 E
 • Evolució del màrqueting en els mitjans digitals
 • Màrqueting a internet i màrqueting electrònic
 • L’escenari del màrqueting electrònic
 • Els beneficis del màrqueting a internet
 • Estratègia electrònica
 • El pla de màrqueting electrònic
 • Etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic
 • Proveïment participatiu (crowdsourcing) i màrqueting a internet
 • Introducció a la publicitat a internet

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting a Internet

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet

Competències de l’especialització de Màrqueting a Internet

 • Elaborar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius i les eines que cal utilitzar fins a la seva implantació.
 • Triar apropiadament les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Analitzar i proposar un lloc web aplicant els conceptes d’usabilitat, accessibilitat, interactivitat i disseny web.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.

 

Objectius de l’especialització de Màrqueting a Internet

 • Adquirir els criteris de valoració del panorama del negoci electrònic, el màrqueting electrònic i el comerç electrònic.
 • Adquirir els coneixements essencials per a desenvolupar i executar un pla de màrqueting electrònic i diferents estratègies.
 • Desenvolupar competències directives adequades a l’entorn de la petita i mitjana empresa en l’àmbit del màrqueting a internet.
 • Formar professionals en el màrqueting a internet.
 • Entendre el paper del consumidor-usuari davant el màrqueting a internet.
 • Comprendre internet i els serveis que conté.
 • Entendre el paper del màrqueting i l’empresa en el conjunt del Word Wide Web.
 • Identificar les diferents tipologies de llocs web.
 • Comprendre el concepte de lloc web i adquirir les habilitats necessàries per a plantejar el lloc web corporatiu d’una empresa i l’actualització dels seus continguts.
 • Capacitar l’estudiant per afrontar el procés de la presència web d’una empresa o organització.
 • Entendre i valorar els conceptes d’usabilitat, accessibilitat, analítica i disseny web.
 • Introduir el marc legal d’un lloc web corporatiu.
 • Identificar, reconèixer i transferir a la nostra realitat les diferents eines de màrqueting de què disposem per a aconseguir augmentar les visites a un web.
 • Adquirir criteris de valoració per a enfocar i dimensionar un projecte de promoció web i triar les millors eines de promoció en cada cas.
 • Definir un pla d’acció de promoció web d’acord amb els objectius i la planificació d’un pla de màrqueting preestablert.
 • Mostrar de manera eminentment pràctica com es fan servir els cercadors i el web 2.0 per a aconseguir més visites de qualitat en un web.
 • Descobrir el concepte de conversió.
 • Exposar els conceptes bàsics de la promoció web com a Web 2.0, el paper dels cercadors dins d’internet i com funcionen els motors de cerca.
 • Entendre la importància de la telefonia mòbil en tots els àmbits i, especialment, a l’empresa.
 • Adquirir els coneixements essencials per a idear i executar accions de màrqueting mòbil.
 • Adquirir els criteris de valoració del panorama de la mobilitat a l’empresa.
 • Comprendre la tecnologia RFID i les seves aplicacions a l’empresa.
 • Identificar i explicar els elements bàsics del control de flotes mitjançant GPS.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació