Cursos professionalitzadors

Curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Màrqueting en Cercadors, Social Media i Analítica

Comunicació i màrqueting

En el mercat actual, qualsevol empresa que vulgui mantenir la competitivitat ha de tenir una estratègia definida respecte a la seva presència a internet, ja que la xarxa, en tots els vessants, és un dels mitjans amb més poder de prescripció.

En aquest sentit, és fonamental disposar de professionals capaços de moure’s en tots els àmbits que configuren el màrqueting a internet, tant pel que fa al comerç electrònic, el posicionament en cercadors, el màrqueting viral i la publicitat interactiva, com a les noves possibilitats que estan incorporant les xarxes socials mitjançant l’anomenada gestió de comunitats (community management).

Una visió de conjunt de totes aquestes tècniques i estratègies facilitarà a les empreses abordar amb més garanties d’èxit els nous reptes empresarials.

Durada:
12.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d'Extensió Universitària de la UOC en Màrqueting en Internet i e-commerce, Màrqueting en cercadors, social media i analítica.

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Màrqueting a internet

L’assignatura introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més, s’analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació del màrqueting tradicional i es facilita la comprensió de les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats que els nous reptes digitals representen per a qualsevol empresa.

Paral·lelament, s’analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i les estratègies SEO (optimització natural) i SEM (màrqueting de cercadors).

Permet conèixer en profunditat eines com Google AdWords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís), com també la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris), i com el telèfon mòbil dota de portabilitat als elements multimèdia i internet, i s’erigeix ​​com a eina fonamental de màrqueting.

 

El web 2.0 i el comerç electrònic

L’assignatura analitza el fenomen del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting; també ofereix coneixements imprescindibles sobre com s’utilitzen les comunitats virtuals en benefici de l’empresa i com es pot treballar la reputació de la marca a la xarxa.

Permet aprofundir en el coneixement del producte i la seva relació amb la xarxa, en tipologies de mercats electrònics i els seus components, i ajuda a saber com són els clients i els venedors, i quina infraestructura necessita una estratègia de comerç electrònic.

Facilita el coneixement de tècniques de fidelització en una botiga en línia i de com es poden millorar les ràtios de conversió.

Introdueix els diferents mitjans de pagament electrònics i assegura el control d’aspectes clau, com la seguretat, la gestió de les dades i la fidelització de la cartera de clients i els processos i relacions amb els clients i amb els proveïdors, com també les possibilitats que ofereix el codi obert (open source) en programes d’ERP i CRM per a gestionar estocs i relacions amb els clients.

Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors

Els cercadors són una destinació massiva per a resoldre problemes i necessitats. És una oportunitat que tenen les marques i les organitzacions per a fer-se visibles just aquí, el lloc on els usuaris busquen, i en el moment concret en què hi ha una necessitat.

Aquesta assignatura desenvolupa les tècniques de SEO i de SEM per optimitzar els espais de la marca —blogs; fòrums; perfils socials com Facebook, LinkedIn, Twitter i Google Plus; marcadors socials; sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare, i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo—, per tal d’atraure més usuaris. Aquest mètode es coneix habitualment com a optimització per mitjans socials (social media optimization, SMO).

També analitza com aquests mitjans socials amplien l’impacte de les accions de màrqueting, les fases que cal seguir per a definir una estratègia i un posicionament a la xarxa, com s’utilitza cada plataforma (màrqueting per mitjans socials ) i com el coneixement de l’analítica web facilita el mesurament, l’avaluació i l’explicació de les dades que s’obtenen.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 270h. 12,5 m. 9,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting a internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web 2.0 i el comerç electrònic 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa

 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Promoció. Atraure internautes
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet
 • Analítica web
 • SEM (màrqueting de cercadors)
 • Posicionament web. SEO (optimització natural)
 • SMO (optimització per mitjans socials) i SMM (màrqueting de mitjans socials)

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Màrqueting en Cercadors, Social Media i Analítica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica

Certificats UOC Xtended Studies

Màrqueting a Internet

El Web 2.0 i el Comerç Electrònic

Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting de Cercadors

Perfil professional

El curs capacita per a exercir funcions de responsabilitat, dins d’una empresa o una organització, en les àrees de màrqueting i comunicació, amb una especialització d’entorns digitals i de màrqueting de mitjans socials (social media màrqueting).

Així, doncs, el titulat serà capaç de dissenyar, planificar i gestionar les diferents eines de promoció, fidelització i venda amb les noves tecnologies, i també de definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i desenvolupar iniciatives de negoci basades, en general, en la xarxa.

A més, obtindrà els coneixements específics imprescindibles per a dissenyar estratègies de màrqueting i de mitjans socials (social media) i les diverses operatives, i també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda, monitorant la presència de la marca a les xarxes socials i actuant-hi, analitzant el lloc web, posicionant-lo en els cercadors i fent campanyes de publicitat en els mitjans digitals, per a la qual cosa n’haurà de mesurar els resultats i actuar sobre la base d’aquests resultats.

 

Competències

 • Projectar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, que inclogui els objectius, les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva en el web col·laboratiu.
 • Triar apropiadament les eines de comunicació, promoció en línia i màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Analitzar i proposar un lloc web partint dels conceptes d’ús, accessibilitat, interactivitat i disseny web.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Desenvolupar estratègies de venda en línia, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-la posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.
 • Incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la definició dels processos de negoci que configuren cadenes de valor basades en experiències de client, i no en productes i serveis.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau de l’analítica web per a trobar els indicadors clau de rendiment, definir els objectius, establir un quadre de comandament i interpretar els resultats per a convertir les dades en accions.
 • Saber analitzar un lloc web per a definir i implantar un pla SEO amb èxit, monitorar-lo i mantenir-ne els resultats fent-ne el seguiment.
 • Dissenyar, planificar, configurar i executar campanyes SEM en cercadors i xarxes de display, des de la definició d’objectius i l’aplicació dels formats disponibles fins al mesurament de resultats.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i de l’optimització per mitjans socials per a idear, planificar i implantar una estratègia de mitjans socials.

 

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació