Cursos professionalitzadors

Curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Direcció i Desenvolupament de Pàgines Web com a Eina de Màrqueting

Comunicació i màrqueting

En un entorn com l’actual, el màrqueting electrònic s’erigeix com una peça clau i fonamental dins dels plans de qualsevol empresa.

La xarxa ja és un dels mitjans amb més poder de prescripció, per la qual cosa avui són imprescindibles les estratègies de posicionament, el màrqueting en xarxes socials, les accions de màrqueting viral, el màrqueting per correu electrònic i la publicitat interactiva.

El comerç electrònic obre, a més, nous mercats per a petites i grans empreses.

No obstant això, per a aconseguir eficàcia en aquests àmbits és imprescindible disposar d’un lloc web adequat des del plantejament del màrqueting electrònic.

Per a això és necessari que el lloc es fonamenti en un desenvolupament eficient, amb un disseny centrat en l’usuari i ideat, desenvolupat i implantat a partir d’un enfocament professional que el converteixi en un excel·lent canal de vendes, un mitjà per a aconseguir clients i fidelitzar-los o un punt de trobada per als nostres consumidors.

Durada:
12.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce i Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Màrqueting a Internet

Introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més, s’analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació del màrqueting tradicional i es facilita la comprensió de les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats que els nous reptes digitals representen per a qualsevol empresa.

Paral·lelament, s’analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i de les estratègies SEO (optimitzacien natural) i SEM (màrqueting de cercadors).

Permet conèixer a fons eines com Google AdWords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís), com també la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris), i com el telèfon mòbil dota de portabilitat els elements multimèdia i internet, i s’erigeix ​​com una eina fonamental de màrqueting.

 

El web 2.0 i el comerç electrònic

Analitza el fenomen del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting; també ofereix coneixements imprescindibles sobre com utilitzar les comunitats virtuals en benefici de l’empresa i com treballar la reputació de la marca a la xarxa.

Permet aprofundir en el coneixement del producte i la seva relació amb la xarxa i en les tipologies de mercats electrònics i els seus components, i ajuda a saber com són els clients i els venedors i quina infraestructura necessita una estratègia de comerç electrònic.

De la mateixa manera, facilita el coneixement de les tècniques de fidelització en una botiga en línia i de les estratègies per a millorar les ràtios de conversió.

També introdueix en els diferents mitjans de pagament electrònics i en la manera de mantenir el control d’aspectes clau com la seguretat, la gestió de les dades i la fidelització de la cartera de clients i els processos i relacions amb els clients i amb els proveïdors, com també les possibilitats que ofereix el codi obert en programes d’ERP i CRM per a gestionar estocs i les relacions amb els clients.

 

El web com a eina de màrqueting

Contextualitza el concepte d’empresa i la consideració que té internet, com també la seva operativa, per a comprendre el plantejament, el disseny, el desenvolupament i la implantació d’un lloc web com a eina de màrqueting.

Analitza la relació entre empresa i internet, amb els protocols i els serveis que donen suport al lloc web, per a començar la conceptualització del disseny centrat en l’usuari, la usabilitat i la persuasió aplicada al lloc web, i posteriorment aprofundir en el procés de planificació, disseny i gestió del lloc web d’acord amb l’objectiu que es persegueix.

A continuació, se centra en què són els CMS o gestors de continguts de codi obert i com fan possible la creació i la implantació d’un lloc corporatiu o un comerç electrònic entre altres possibilitats.

Examina tres enfocaments diferents per a construir el web mòbil: disseny web responsiu, dynamic serving i lloc web mòbil paral·lel.

Finalment, introdueix el web semàntic i els llenguatges més avançats en la creació de pàgines web, com HTML5, CSS3 i HTML semàntic, com també l’elaboració d’un pla de mitjans socials.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 180h. 12,5 m. 9,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting a Internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web 2.0 i el comerç electrònic 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web com a eina de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital. Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet
 • Context en la direcció i el desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting
 • UX, interfícies, usabilitat i eines
 • Desenvolupament web en CMS
 • Web avançat i web social

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Direcció i Desenvolupament de Pàgines Web com a Eina de Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet i E-commerce i Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet

Certificat de UOC Xtended Studies de Web 2.0 i Comerç Electrònic

Certificat de UOC Xtended Studies d’El Web com a Eina de Màrqueting

Perfil professional

El curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació, amb una especialització d’entorns digitals, i també per a assumir projectes com a responsable de lloc web.

Així, doncs, el titulat serà capaç de dissenyar, planificar i gestionar les diferents eines de promoció, fidelització i venda per mitjà de les noves tecnologies, i també de definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i de desenvolupar iniciatives de negoci basades en la xarxa.

També podrà dissenyar, planificar, gestionar i desenvolupar el lloc web com a eina de màrqueting abordant el web semàntic i social, i també el web mòbil.

 

Competències del curs de Màrqueting a Internet i E-commerce i Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

 • Projectar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Triar bé les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Desenvolupar estratègies de venda en línia, des de la captació d’usuaris fins a la venda i fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del disseny i l’execució d’una botiga en línia.
 • Incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la definició dels processos de negoci que configuren cadenes de valor basades en les experiències de client, i no en els productes i serveis.
 • Saber dirigir i elaborar un pla de desenvolupament del lloc web des de la perspectiva global d’internet, de l’empresa i del mercat multimèdia utilitzant eines conceptuals i valorant la importància dels dispositius mòbils i l’optimització d’un web perquè es visualitzi correctament per mitjà d’aquests.
 • Saber aplicar la usabilitat, el disseny interactiu i el disseny centrat en l’usuari, i saber delimitar el projecte web a la direcció del màrqueting en línia.
 • Reconèixer i aplicar les propietats i característiques de les tecnologies de sistema de gestió de continguts (CMS, per les seves sigles en anglès) tant per a un projecte web corporatiu com per a una botiga en línia, i saber crear un projecte web en local amb el CMS Joomla, sense necessitat de tenir coneixements de disseny o programació.
 • Implantar els codis de rastreig de les eines principals d’analítica web.
 • Saber crear una capa semàntica per a un lloc web, conèixer l’estructura d’un document HTML i CSS i determinar els conceptes bàsics sobre el web social i la seva aplicació a un entorn empresarial.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació