Cursos professionalitzadors Curs de Logística i Transport Internacional. Gestió Duanera

Economia i empresa

En la situació actual d’inestabilitat en l’economia domèstica, les empreses s’han bolcat cap als mercats exteriors, per tal d’obrir noves vies comercials i vendre els productes que no tenen sortida en el mercat interior. En aquest procés la logística i el transport internacional són un element estratègic.

Per a treballar en el sector cal disposar d’uns coneixements i unes habilitats que ens permetin conèixer tots els costos associats al transport, la gestió duanera i els temps i terminis de lliurament, una formació teòrica i pràctica que destaqui el paper fonamental del responsable de logística, en un entorn cada vegada més dinàmic i tecnològic.

Durada:
7 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Logística i transport internacional

El lliurament de la mercaderia és la conseqüència de la seva venda; per això, el transport constitueix un element consubstancial de l’activitat comercial. En acabar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

– Interpretar i confeccionar documents de transport internacional.

– Dialogar amb transitaris, agents de càrrega aèria, consignataris…

– Interpretar i calcular les ofertes de les companyies de transport.

– Calcular els costos de productes d’importació i exportació.

 

Gestió duanera

La logística i la gestió duanera van lligades l’una amb l’altra, de manera que proporcionen a l’operador un servei global que li permetrà obtenir agilitat i ajudar a reduir els costos fiscals i financers del client final. En acabar, l’estudiant podrà:

– Classificar les mercaderies.

– Valorar les mercaderies a la duana d’importació.

– Sol·licitar el règim duaner que interessi més.

– Calcular el deute duaner.

– Elaborar una declaració de comerç exterior (DUA).

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 150h. 7,0 m. 5,0 c.
Logística i transport internacional 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió duanera 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Logística i Transport Internacional. Gestió Duanera

REGLES INTERNACIONALS PER AL LLIUREMENT DE LES MERCADERIES EN LA COMPRAVENDA INTERNACIONAL. INCOTERMS 2010 DE LA CCI

 • Introducció i aspectes generals
 • Classificació i categories
 • Utilització i normativa
 • Descripció específica de cada incoterm

GEOGRAFIA DEL TRANSPORT

 • Vies i nusos de comunicació
 • La logística en l’elecció del mitjà de transport
 • Últimes tendències en les demandes dels usuaris
 • Logística en el transport internacional
 • Modes de transport
 • Les persones en els modes de transport
 • Plataformes logístiques

TRANSPORT INTERNACIONAL

 • Transport internacional per carretera
 • Transport internacional marítim
 • Transport internacional ferroviari
 • Transport internacional aeri
 • Transport internacional multimodal

CONCEPTES GENERALS I POLÍTICA COMERCIAL

 • Definicions bàsiques
 • Conceptes bàsics de la Unió Europea
 • Reglamentació
 • Codi duaner
 • L’euro i els criteris de convergència
 • Principis bàsics de la Unió Europea
 • La política comercial i el comerç internacional
 • Llibertat de comerç a la Unió Europea
 • Política comercial de les importacions
 • Política comercial de les exportacions
 • Política agrícola comuna
 • Funció de les duanes
 • Tendències globalitzadores del mercat
 • Actuació administrativa/recursos

PROCEDIMENTS DUANERS

 • Necessitat d’una codificació aranzelària
 • Concepte de valor de les mercaderies
 • Modalitats d’exempció de drets en l’economia aranzelària
 • Les declaracions duaneres
 • Declaracions i liquidacions tributàries
 • Concepte de trànsit comunitari
 • Aplicació dels règims duaners

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Logística i Transport Internacional. Gestió Duanera.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

 

Perfil i competències

Competències del curs de Logística i Transport Internacional. Gestió Aduanera

 • Avaluar les regles dels incoterms 2010 de la Cambra de Comerç Internacional.
 • Utilitzar els incoterms per a fer els càlculs de costos en les exportacions.
 • Analitzar els diversos mitjans de transport per a poder triar el més adequat i les vies de comunicació per on ha de passar.
 • Entendre les diferents activitats clau de la logística i la seva aplicació en les operacions d’exportació i importació.
 • Decidir la logística més adequada per a cada enviament.
 • Calcular la previsió del temps de les diferents activitats involucrades en les operacions de comerç exterior.
 • Dominar els diferents mitjans de transport per a decidir quin és l’idoni per a la nostra mercaderia.
 • Calcular els factors d’estiba de cada mitjà de transport per a calcular de manera correcta els costos de transport i optimitzar-los.
 • Aplicar els conceptes bàsics de la gestió duanera.
 • Identificar els fonaments reglamentaris i el Codi duaner.
 • Identificar la funció i les implicacions de l’euro en les transaccions internacionals.
 • Aplicar les polítiques comercials de la Unió Europea.
 • Identificar el principi de llibertat de comerç, les tendències del mercat global en el context de la UE i les tasques de les duanes.
 • Aplicar el sistema harmonitzat de codificació de mercaderies, la nomenclatura combinada, l’aranzel integrat TARIC, l’estructura de l’aranzel de duanes i les regles de classificació de mercaderies.
 • Determinar els drets de duanes que siguin d’aplicació.
 • Aplicar adequadament les normes d’origen partint dels avantatges duaners que signifiquen els convenis preferencials de reducció impositiva a la importació.
 • Determinar el càlcul de la base tributària de les mercaderies presentades davant la duana.
 • Calcular els deutes tributaris en la importació.
 • Aplicar els règims duaners a les mercaderies.
 • Aplicar les modalitats d’exempció aranzelària i l’aplicació dels contingents.
 • Aplicar les bases tributàries dels impostos indirectes que afecten les operacions de comerç exterior.
 • Identificar l’existència dels organismes d’acreditació i de la figura de l’operador econòmic autoritzat.
 • Executar les diferents declaracions duaneres i els despatxos duaners de mercaderies en totes les modalitats.
 • Utilitzar les possibilitats del trànsit comunitari.

 

Objectius del curs de Logística i Transport Internacional. Gestió Duanera

 • Distingir els aspectes principals dels incoterms 2010.
 • Aplicar en tot moment l’incoterm que hem de triar d’acord amb la classe de mercaderia i el mitjà de transport.
 • Identificar i triar el mitjà de transport que considerem més apropiat per a l’enviament de les mercaderies.
 • Identificar els mitjans de transport més adequats segons la rapidesa del mitjà.
 • Reconèixer tots els documents inherents al transport: CMR, B/L, CIM, AWB i els diferents documents FIATA FCR, FCT, FBL i SDT.
 • Analitzar les tarifes de les companyies per tal de triar la més apropiada per a als enviaments que facin.
 • Identificar els conceptes bàsics del comerç internacional.
 • Aplicar la normativa legal referida al comerç exterior, basada en els principis bàsics de la UE.
 • Identificar el funcionament d’un mercat global internacional.
 • Valorar les implicacions de la llibertat de comerç dins de la UE, i d’un ampli liberalisme comercial amb la resta del món.
 • Identificar les atribucions i les funcions que exerceixen les duanes en el control del tràfic de mercaderies.
 • Entendre la utilitat de la codificació duanera.
 • Identificar els avantatges aranzelaris respecte a l’origen de les mercaderies.
 • Calcular el valor en duana de les mercaderies.
 • Aplicar les diferents possibilitats de declaracions duaneres, i també els tipus de canvi d’aplicació de les divises, les liquidacions tributàries que cal ingressar a la Hisenda Pública, i els canals d’informació que l’Administració de duanes assigna a les declaracions.
 • Identificar el significat del trànsit comunitari en les diferents modalitats.
 • Aplicar els règims duaners econòmics i els avantatges fiscals que se’n poden obtenir.
 • Aplicar la política comercial d’importacions, exportacions i específica de productes agrícoles.
 • Valorar les possibilitats legals d’actuar personalment davant la duana i fer a compte i risc propis tots els tràmits i gestions per al despatx de les mercaderies (autodespatx), o bé ser legalment representat davant l’organisme duaner per un professional agent de duanes o empresa autoritzada legalment (representant duaner), per fer els tràmits i gestions duaneres.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?