Cursos professionalitzadors Curs de Gestió estratègica de les Relacions Públiques

Comunicació i màrqueting

Les relacions públiques, enteses com un element més de la comunicació amb els públics d’interès, s’han convertit en un element estratègic. El curs de Gestió Estratègica de Relacions Públiques vol formar els futurs professionals del sector. L’objectiu que es persegueix és l’estudi de les disciplines de relacions públiques que les empreses tenen al seu abast per a projectar una imatge favorable davant dels seus públics.

Quan una empresa decideix emprendre un programa de relacions públiques no ho pot fer des de la improvisació ni deixar-se guiar per la intuïció. El pla de comunicació i/o relacions públiques ha de respondre a uns objectius corporatius nítids, objectivables i quantificables.

Durada:
10.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques.

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Relacions públiques: una eina estratègica

Les relacions públiques afegeixen valor i són un factor de diferenciació en el qual la decisió de compra obeeix més a raons emotives que a decisions racionals.

En aquest context, els mitjans de comunicació es revelen com una arma de creació d’opinió que pot ser positiva o contrària.

L’assignatura ajuda a definir la missió, la visió i els valors d’una organització; identificar els diferents agents que intervenen en el procés de comunicació; classificar les tècniques utilitzades amb els mitjans de comunicació; redactar una nota de premsa, i organitzar un acte amb els mitjans de comunicació.

 

Elements estratègics de les relacions públiques

Dins de les diferents disciplines de relacions públiques, n’hi ha algunes que es consideren estratègiques, ja que poden influir decisivament en la sostenibilitat i la permanència d’una empresa.

L’assignatura ajuda a distingir els elements que configuren la reputació corporativa per a gestionar-la i millorar-la.

Així mateix, permet adquirir els coneixements fonamentals per a programar una actuació de lobby, identificar els actors clau i triar l’estratègia més apropiada, com també per a crear i implementar un pla de comunicació interna i preparar un manual i un gabinet de crisi, la seva aplicació pràctica i la seva gestió davant d’una crisi existent.

 

Visualització de les relacions públiques

Juntament amb la dimensió estratègica, també hi ha elements clau que tenen més visibilitat social i són més fàcils de reconèixer i percebre.

L’assignatura facilita programar i organitzar un esdeveniment o la participació en altres organitzats per terceres persones; planificar, aplicar i gestionar el protocol en una empresa; analitzar i avaluar l’estat de la responsabilitat social en una organització, i crear un pla de responsabilitat social.

Pla d'estudis

Calendario

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 210h. 10,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Relacions públiques: una eina estratègica 60h. 3,0 m.
Elements estratègics de les relacions públiques 90h. 4,0 m.
Visualització de les relacions públiques 60h. 3,0 m.

 

Programa del curs de Gestió Estratègica i Relacions Públiques

Les relacions públiques en les organitzacions

Evolució de les relacions públiques

Relacions públiques i mitjans de comunicació

Reputació corporativa

Lobby / assumptes públics

Comunicació interna

Comunicació de crisi

Esdeveniments

Protocol

Responsabilitat social

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió estratègica de les Relacions Públiques

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques.

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Relacions Públiques: una Eina Estratègica

Certificat de UOC Xtended Studies d’Elements Estratègics de les Relacions Públiques

Certificat de UOC Xtended Studies de Visualització de les Relacions Públiques

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Gestió Estratègica de Relacions Públiques capacita per a exercir funcions de gestió i de suport a la direcció del departament de comunicació d’una companyia, institució pública, gabinet o agència professional.

La persona titulada estarà en condicions de participar amb els seus propis coneixements i criteris en la creació d’un programa o actuació de relacions públiques, tant en general com en una acció puntual. Així mateix, també podrà executar i implementar satisfactòriament els fonaments pràctics del programa o acció i fer-ne l’anàlisi i l’avaluació posterior.

 

Competències del curs de Gestió Estratègica de Relacions Públiques

 • Millorar la comunicació corporativa de l’empresa en la relació amb els públics interns i externs.
 • Crear i implementar un pla de relacions públiques, sabent escollir les eines i els missatges que més s’ajusten als objectius de l’organització.
 • Distingir els diferents tipus de grups d’interès, externs i interns, la seva importància, les seves expectatives i les necessitats de comunicació per a donar una resposta satisfactòria en cada cas.
 • Saber manejar-se en les diferents situacions i escenaris comunicatius que se li poden presentar a una organització.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació

Vols més informació?