Programes de desenvolupament continu

Curs de Gestió de Reserves, Comercialització de Productes i Serveis Turístics

Hosteleria i turisme

Per molt que les noves tecnologies i el comerç electrònic hagin canviat el sector del turisme, sobretot el minorista amb l’aparició de multitud d’agències de viatges en línia, els elements essencials del sector no han canviat: el tracte personal al client i un sistema de gestió de reserves eficient. Per això, per a treballar com a agent de viatges cal dominar el sistema Amadeus en la tramitació de reserves, com també dissenyar i gestionar una oferta turística adaptada a les necessitats del client, tot plegat mitjançant una formació teòrica i pràctica que destaqui el paper del professional en qualsevol agència de viatges.

Durada:
5.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Gestió de Reserves, Comercialització de Productes i Serveis Turístics

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Gestió de reserves: Amadeus Vista

Aquesta assignatura proporciona el coneixement dels avenços en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En l’actualitat, les reserves es fan mitjançant sistemes de distribució global (GDS, per les seves sigles en anglès), que permeten una distribució global flexible i instantània de qualsevol activitat turística. S’instrueix en concret en el GDS Amadeus.

 

Comerciaització de productes i serveis turístics

Un cop analitzat el mercat, creat el producte i coneguda la forma de gestió, cal comercialitzar el producte amb els diferents instruments de promoció turístics i mitjançant les habilitats de relació amb els clients. També cal conèixer les estratègies per a resoldre possibles reclamacions.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 5,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de reserves: Amadeus Vista 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Comerciaització de productes i serveis turístics 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Gestió de Reserves i Comercialització de Productes i Serveis Turístics

Reserves Aèries I

 • Transaccions bàsiques
 • Aeri
 • Reserves: creació d’PNR

Reserves Aèries II

 • Tarifes
 • Emissions de bitllets
 • Missatges en mode cues

Planificació estratègica

 • Introducció al màrqueting
 • Planificació estratègica. Definició de la missió de l’empresa
 • Anàlisi de la situació
 • Fixació dels objectius
 • Formulació d’estratègies

Màrqueting mix

 • El màrqueting mix
 • El producte
 • El preu. La distribució
 • La comunicació
 • El pla de màrqueting

La venda a les agències de viatges

 • Introducció a la funció de vendes
 • La promoció de vendes
 • El marxandatge en agències de viatges

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de Reserves, Comercialització de Productes i Serveis Turístics

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies 

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Reserves Amadeus Vista

Certificat de UOC Xtended Studies de Comercialització de Productes i Serveis Turístics

Competències del curs de Gestió de Reserves i Comercialització de Productes i Serveis Turístics

 • Programar i organitzar reserves de bitllets aeris.
 • Atendre les peticions dels clients i assessorar-los sobre l’opció que s’adapti millor a les seves necessitats.
 • Vendre serveis turístics com ara bitllets d’avió.
 • Obtenir els coneixements per a ser un bon assessor de viatges.
 • Organitzar, executar i controlar el desenvolupament d’accions comercials de l’agència de viatges en la unitat o departament del qual siguin responsables.
 • Recollir i analitzar informació que sigui útil per a la definició del pla de màrqueting de l’agència de viatges.
 • Desenvolupar la capacitat per a identificar la importància dels elements que componen el màrqueting mix i crear estratègies per a disminuir els efectes de possibles variables incontrolables que estan fora de l’abast de l’empresa.
 • Aprendre a fer el seguiment del procés de venda i postvenda de serveis turístics.
 • Administrar unitats o departaments específics d’agències de viatges i participar en el desenvolupament dels seus programes comercials.
 • Desenvolupar i utilitzar tècniques de distribució i promoció de vendes i de negociació, calculant-ne la importància per a l’assoliment dels objectius empresarials.
 • Analitzar i aplicar els processos d’informació, assessorament, venda i postvenda.

 

Objectius del curs de Gestió de Reserves i Comercialització de Productes i Serveis Turístics

 • Ser capaç de fer una reserva aèria.
 • Identificar les transaccions bàsiques en l’ús del sistema de reserves Amadeus Vista en la reserva de bitllets aeris.
 • Ser capaç d’interpretar els codis de les reserves aèries amb la finalitat d’obtenir més informació.
 • Entendre les diferències entre les diferents tarifes aèries i interpretar-les.
 • Dur a terme l’emissió del bitllet aeri electrònic.
 • Triar els segments de mercat potencialment més atractius per a la introducció d’un producte o servei turístic i la documentació i les ofertes que es poden fomentar.
 • Escollir les tècniques quantitatives i qualitatives de recollida d’informació més avantatjoses, fiables i representatives per a obtenir informació sobre mercats, preus, productes i serveis segons els objectius fixats.
 • Desenvolupar el procés de recollida, tractament i presentació de la informació provinent tant de dades primàries com de secundàries internes i externes.
 • Distingir les estratègies més adequades per a dur a terme segons l’estructura, el tipus d’empresa i els objectius marcats.
 • Analitzar els elements que componen el màrqueting total i les seves relacions, especialment entre preu, distribució i comunicació.
 • Dur a terme el procés de venda de serveis turístics amb professionalitat.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34