Cursos professionalitzadors Curs de Gestió de Muntatge i Manteniment de Parcs Eòlics

Economia i empresa

En una societat molt dependent de l’energia i que actualment s’abasteix d’energies fòssils cada vegada més cares i difícils d’obtenir, les energies renovables són l’única alternativa. Entre les energies renovables, n’hi ha una que s’està implantant a gran escala i que ja és una alternativa real amb costos competitius: l’energia eòlica.

És la segona energia renovable a escala mundial, després de la hidroelèctrica, i any rere any en creix la implantació. A Espanya, quart país pel que fa a la potència eòlica instal·lada, va representar gairebé el 20% de la generació d’electricitat de l’any 2011, i és la primera de les renovables.

És un sector, doncs, en plena expansió, en què calen professionals formats per a gestionar els parcs eòlics en totes les fases: projecte, construcció i explotació.

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió del Muntatge i el Manteniment de Parcs Eòlics.

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Projectes de muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica

En primer lloc, analitza els principis generals de l’energia eòlica, el vent i els tipus d’aerogeneradors que actualment hi ha disponibles al mercat, i detalla tots els elements que formen part d’un parc eòlic, per a entendre tot el procés: des de com es genera l’energia elèctrica fins a com aquesta energia es connecta a la xarxa. També s’ocupa de la fase de muntatge dels parcs eòlics: la maquinària que hi intervé i la gestió dels equips humans per a la implantació d’un bon pla de prevenció de riscos.

En la segona part, estudia els sistemes de petita eòlica, que serveixen per a generar energia d’autoconsum o per a generar electricitat i vendre-la a la xarxa elèctrica.

 

Operació i posada en servei d’instal·lacions d’energia eòlica

Aborda l’operativitat del parc eòlic. Presenta la teoria de circuits elèctrics i com funciona el mercat de compravenda d’energia elèctrica. Repassa els diferents sistemes de gestió que cal tenir en compte en el dia a dia d’un parc eòlic, a més de les principals operacions i maniobres de manteniment, i aborda la definició dels procediments de seguretat i prevenció de riscos.

 

Gestió del manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica

Per a aconseguir els resultats esperats, és bàsic definir i implantar un sistema de manteniment que minimitzi les hores de parades no previstes dels aerogeneradors.

L’assignatura defineix i implanta un sistema integral de manteniment, i revisa els diferents tipus de manteniment i les seves particularitats.

 

Seguretat i avaluació de riscos professionals en parcs eòlics

Capacita per a avaluar els riscos professionals que hi ha dins d’un parc eòlic, tant en fase de muntatge com de manteniment, per tal de prevenir accidents laborals. Descriu els diferents equips de seguretat i n’analitza les possibles emergències i la gestió que se n’ha de fer.

 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica

Està estructurada en tres parts clarament diferenciades. A la primera part, analitza el muntatge i el manteniment des d’un punt de vista mecànic (maquinària, operacions i manteniment). A la segona part, ho fa des del punt de vista exclusivament elèctric (transport fins a la xarxa elèctrica). A la tercera part, detalla els sistemes de regulació i control del funcionament del parc.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 460h. 8,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Projectes de muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica 120h. 2,0 m.
Operació i posada en servei d’instal·lacions d’energia eòlica 60h. 1,0 m.
Gestió del manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica 90h. 1,5 m.
Seguretat i avaluació de riscos professionals en parcs eòlics 40h. 1,0 m.
Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica 150h. 2,5 m.

 

Programa del curs d’Energia Eòlica

Programació, organització i supervisió del subministrament i el muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica.

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions d’energia minieòlica aïllada.

Operació i posada en servei d’instal·lacions d’energia eòlica.

Gestió del manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica

Seguretat i avaluació de riscos professionals en parcs eòlics.

Muntatge i manteniment mecànic de parc eòlic.

Muntatge i manteniment elèctric del parc eòlic.

Muntatge i manteniment dels sistemes de control i regulació del parc eòlic.

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de Muntatge i Manteniment de Parcs Eòlics

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió del Muntatge i el Manteniment de Parcs Eòlics.

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Projectes de Muntatge d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Certificat de UOC Xtended Studies d’Operació i Posada en Servei d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió del Manteniment d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Certificat de UOC Xtended Studies de Seguretat i Avaluació de Riscos Professionals en Parcs Eòlics

Certificat de UOC Xtended Studies de Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Perfil professional

Aquest curs d’Energia Eòlica capacita per a fer la coordinació del muntatge, la posada en servei i la gestió de l’operació i el manteniment de parcs i instal·lacions d’energia eòlica, amb la qualitat i la seguretat requerides i complint la normativa vigent.

D’aquesta manera, el titulat en formació superior podrà portar a terme l’activitat professional en empreses encarregades de fer el subministrament, el muntatge, la posada en servei i la gestió de l’operació i el manteniment d’aquestes instal·lacions.

 

Competències del curs d’Energia Eòlica

 • Desenvolupar projectes de muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Gestionar la posada en servei i l’operació d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Gestionar el manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Prevenir riscos professionals i actuar en casos d’emergència en parcs eòlics.
 • Muntar i mantenir instal·lacions d’energia eòlica.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació