Cursos professionalitzadors Curs de Finances per a Directius

Economia i empresa

La gestió de l’empresa necessita constantment la presa de decisions, per la qual cosa la formació dels directius és molt important. Els responsables, gerents, directors i comandaments intermedis, en definitiva, els gestors de qualsevol empresa, han de prendre unes decisions de les quals depèn en bona mesura l’èxit de l’empresa i, per tant, la seva supervivència.

Amb l’objectiu de facilitar a aquests gestors no especialitzats en l’àrea econòmica la comprensió de determinats aspectes, el curs de Finances per a Directius tracta des dels fonaments de la informació comptable, la gestió dels costos i la comptabilitat analítica fins a la gestió pressupostària, l’anàlisi d’inversions i els instruments financers. Així, abans de la presa de qualsevol decisió dota de les eines necessàries per a obtenir la informació de qualitat suficient i per a saber analitzar-la de manera professional i coherent.

Durada:
10 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Anàlisi dels estats financers i els costos

En aquesta assignatura s’estudiaran els fonaments de la informació comptable, l’anàlisi d’estats financers i la gestió de costos. Proporciona el coneixement dels sistemes i procediments comptables i financers que utilitzen les empreses, com també les eines necessàries per a analitzar els estats comptables i els criteris per a poder interpretar-los. Facilita la comprensió dels sistemes d’informació per a la gestió aplicats a l’empresa i, especialment, l’anàlisi i l’ús dels principals sistemes d’informació d’ingressos i costos en les diferents àrees funcionals de les empreses.

 

Àrees i factors clau a l’empresa

Ofereix al departament de comptabilitat i administració de la pime uns recursos i instruments pràctics que li permetin conèixer, filtrar i demanar la informació tant quantitativa com qualitativa de les àrees significatives, per millorar-ne el funcionament mitjançant la síntesi d’aquestes dades i ràtios i la seva capacitat analítica i de gestió.

 

Anàlisi pressupostària i d’inversions

L’assignatura aprofundeix en la gestió pressupostària, l’anàlisi d’inversions i els instruments financers. Per a això, desenvolupa els fonaments per a una planificació i un control pressupostari adequats dins de l’empresa. Així mateix, analitza la informació financera i pressupostària de l’empresa. Permet conèixer els criteris i els models existents per a triar projectes d’inversió rendibles per a l’empresa, segons les diferents condicions que es puguin presentar. En darrer lloc, dota de les nocions fonamentals per a conèixer els instruments financers i les eines necessàries per a invertir en els diferents mercats financers.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 240h. 10,0 m. 8 c.
Anàlisi dels estats financers i els costos 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Àrees i factors clau a l’empresa 75h. 3,0m. 2,5 c.
Anàlisi pressupostària i d’inversions 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs de Finances per a Directius

Els estats financers

Anàlisi dels estats financers

Aproximació a la comptabilitat analítica

Introducció al control de gestió en la pime

Àrees clau a l’empresa I. Vendes

Àrees clau a l’empresa II. Compres, logística i producció

Gestió pressupostària

Anàlisi d’inversions

Instruments financers

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Finances per a Directius.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

El perfil professional específic al qual s’adreça aquest curs són directius o altres professionals de l’empresa que, sense formació financera prèvia, hagin de manejar conceptes financers, gestionar pressupostos, assistir a reunions en què es tractin temes financers i pressupostaris o prendre decisions a partir d’informació econòmica diversa.

 

Competències del curs de Finances per a Directius

 • Elaborar, interpretar i analitzar els estats financers de les empreses.
 • Manejar les tècniques d’anàlisi economicofinancera que permeten diagnosticar la situació real de l’empresa i fer previsions de futur.
 • Confeccionar informes de gestió relatius a l’anàlisi dels estats financers.
 • Estudiar, classificar i sistematitzar els costos de cada procés de producció per a la informació i la presa de decisions.
 • Ser capaç de treballar i avaluar les dades per convertir-les en una informació que permeti detectar desviacions, prendre decisions i analitzar les àrees més importants de l’empresa.
 • Disposar d’una visió global de les àrees més importants de l’empresa, tant des del punt de vista dels processos com de les dades més significatives.
 • Analitzar la informació financera.
 • Reconèixer la informació rellevant que hi ha en totes les dades que es manegen.
 • Desenvolupar una planificació i un control pressupostari adequats.
 • Analitzar la informació financera i pressupostària.
 • Triar el projecte d’inversió més rendible per a l’empresa segons les condicions que es puguin presentar.
 • Oferir recomanacions i establir criteris sobre la base de l’anàlisi d’inversions.
 • Buscar informació real i precisa per una correcta anàlisi d’inversions.
 • Gestionar adequadament els instruments financers.
 • Conèixer el funcionament dels mercats financers.
 • Aplicar les eines necessàries per invertir en els diferents mercats financers.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?