Cursos professionalitzadors

Curs de E-Marketing Internacional

Comunicació i màrqueting

L’èxit d’un negoci digital es mesura en gran part per la seva capacitat de resposta al mercat internacional. Per això, definir una estratègia de màrqueting electrònic internacional és imprescindible per a poder identificar mercats i competidors, i també per a poder mesurar els resultats de les accions que s’han implantat. El responsable del departament de màrqueting ha de conèixer els diferents models de negoci en línia, per a poder identificar les oportunitats digitals d’exportació. En el disseny del pla de màrqueting ha de ser capaç d’integrar tant la comunicació per mitjà de les xarxes socials com l’estratègia SEO internacional, i de mesurar els resultats mitjançant eines d’analítica web.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en E-Marketing Internacional

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

E-marketing internacional

Se centra en les estratègies visuals i la metodologia de la generació de models de negoci. Analitza la tècnica anomenada matrius d’Ansoff, que mostra les diferents possibilitats de creixement per mitjà de nous mercats, de nous productes o de totes dues coses. Posteriorment, pel que fa als mitjans socials a escala internacional, planteja com l’obertura dels mercats exigeix ​​que les empreses desenvolupin formes de comunicació que arribin a públics multinacionals i que integrin el pla de màrqueting en els mitjans socials amb el de la internacionalització de la marca, per tal de segmentar els mercats i conèixer els mitjans socials que s’utilitzen en cada país. Mostra les estratègies de SEO centrades en l’àmbit internacional i quins requisits tècnics són necessaris en la implantació de les estratègies. Qüestions com els noms de domini, les seves tipologies, les estructures de les pàgines web multiidioma o amb continguts en diversos idiomes, juntament amb els allotjaments web, són qüestions clau per a triar amb bon criteri un projecte o un altre. Estudia la importància del rendiment de les pàgines web i presenta eines per a executar anàlisis WPO i l’analítica web sobre el comportament dels usuaris.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing internacional 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs d’E-marketing Internacional

E-Marketing internacional

 • Estratègies visuals
 • Oportunitats digitals d’exportació
 • Mitjans socials a escala internacional
 • SEO internacional, WPO, creació del nom de marca (naming) i allotjament (hosting)

Requisits d’accés per al Curs de E-Marketing Internacional

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Programa d’E-marketing Internacional

Competències del curs de E-marketing Internacional

 • Plasmar en un llenç d’un sol full l’estratègia bàsica per a un pla de màrqueting electrònic internacional.
 • Identificar oportunitats de màrqueting electrònic internacional mitjançant l’ús de matrius de mercat o de producte, de l’anàlisi dels webs de la competència i de la generació de mapes de posicionament.
 • Idear, planificar i executar una estratègia de mitjans socials internacional.
 • Decidir amb el criteri necessari quin és el nom de domini més convenient i saber triar el millor allotjament web per a un projecte internacional.
 • Analitzar el rendiment de les pàgines, utilitzar les eines disponibles i implantar les millores que sigui possible aplicant les millors tècniques WPO.
 • Desenvolupar estratègies SEO internacionals i entendre de manera àmplia i detallada les eines disponibles que cal utilitzar en qualsevol planificació internacional de SEO.
 • Aplicar tècniques de mesurament de trànsit web dins de la disciplina de l’analítica web internacional.
 • Identificar i aplicar els coneixements necessaris per a utilitzar les eines professionals de màrqueting electrònic.

 

Objectius del curs d’E-marketing Internacional

 • Identificar i practicar la síntesi dels nou elements més importants d’un negoci.
 • Interrelacionar visualment les nou activitats en una plantilla de llenç.
 • Comparar i aplicar les sis tècniques per al disseny visual de models de negoci
 • Dissenyar en equip estratègies visuals de màrqueting electrònic internacional.
 • Identificar i practicar les diferents matrius de creixement basades en el desenvolupament de nous mercats o de nous productes, que suggereixen oportunitats estratègiques.
 • Comparar i aplicar les oportunitats de noves accions de màrqueting electrònic d’exportació mitjançant l’anàlisi dels webs dels competidors.
 • Practicar la realització de mapes de posicionament amb Excel, per a ajudar a trobar oportunitats de màrqueting electrònic internacional.
 • Comprendre el repte al qual s’enfronten les marques internacionals per comunicar en els mitjans socials.
 • Identificar els factors que condicionen el desenvolupament d’una estratègia internacional en els mitjans socials.
 • Definir les fases d’una estratègia de mitjans socials internacional, considerant els aspectes que en motivaran l’èxit.
 • Identificar les diferents tècniques que poden ajudar a posicionar la marca en l’àmbit en línia.
 • Desenvolupar les habilitats necessàries per a crear una comunitat global, mitjançant l’adaptació de la conversa i el contingut als requisits de cada mercat.
 • Adquirir els coneixements que permeten gestionar òptimament els perfils socials des de la perspectiva internacional i les situacions de crisi que s’originen en els mitjans.
 • Entendre el significat del monitoratge i l’escolta activa com a elements de gran importància per a gestionar la reputació de la marca en els mitjans socials.
 • Comparar i assimilar els models de mesurament de les campanyes, de caràcter quantitatiu i qualitatiu, que permeten valorar si el resultat que s’obté compensa l’ús dels mitjans socials.
 • Aprendre a triar entre els diversos noms de domini i de tipus d’allotjament per a una estratègia d’expansió internacional.
 • Identificar els factors tècnics rellevants en l’optimització tant del hosting contractat com dels suports propis i decisius en la nostra estratègia internacional.
 • Aprendre les millors tècniques de posicionament orgànic (SEO) per a obtenir el màxim de visibilitat en línia per a qualsevol projecte de màrqueting internacional.
 • Identificar els conceptes bàsics de l’analítica web i la seva configuració bàsica aplicada a una estratègia de màrqueting internacional, creant també quadres de comandament personalitzats.
 • Identificar i adquirir els coneixements necessaris per a utilitzar les eines professionals que ens brinda la xarxa per a la investigació, segmentació, selecció i posicionament exteriors, donant suport així a la nostra internacionalització.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació