Cursos professionalitzadors Curs de Dret Mercantil

Administració d'empreses

Avui en dia, professionals de tots els sectors s’han convertit en emprenedors que han creat la seva pròpia empresa. Després d’avaluar la viabilitat econòmica de la seva idea de negoci, han hagut de triar la millor forma jurídica adaptada a un mercat dinàmic i segmentat com és l’actual. Per a poder crear una empresa, sense córrer riscos innecessaris ni caure en sancions o penalitzacions, cal disposar dels coneixements sobre la normativa legal bàsica i les formes jurídiques empresarials existents, i la tramitació documental administrativa que això comporta, tot això des d’una formació teòrica i pràctica en el funcionament diari d’una empresa des del punt de vista del dret mercantil.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Dret Mercantil

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Dret mercantil

Desenvolupa el dret regulador de l’empresa per excel·lència: el dret mercantil, és a dir, la branca del dret que regula l’empresa (com a organització), l’empresari (com a subjecte organitzador) i tots els actes que aquest duu a terme en l’exercici de la seva activitat comercial. Així, doncs, s’analitza la figura de l’empresari, individual i social (les societats mercantils), la protecció de l’empresa i els instruments que l’empresari utilitza per a exercir la seva activitat: els contractes mercantils.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105 h. 4,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Dret mercantil 105 4,0 m. 3,5 c.

 

Programa del curs de Dret mercantil

Introducció al dret mercantil

• Règim jurídic del dret mercantil

• Regulació del mercat. Unió Europea i mercat únic

• L’Organització Mundial de Comerç

Creació i Formes jurídiques de l’empresa

• Creació de l’empresa. Tràmits bàsics necessaris

• Formes jurídiques i tràmits

• Òrgans i operacions de les societats mercantils

Protecció de l’empresa i del consumidor

• Protecció de l’activitat empresarial

• Protecció del consumidor

Dret de la contractació

• Aspectes bàsics del dret de la contractació

• Contractació privada

• Contractació pública.

• Processos de licitació

• Especial menció a les actuacions davant l’impagament

• Contractes privats

• Contractes públics

Danys i responsabilitats

• Principis generals en matèria de responsabilitat

• Responsabilitat d’empresaris, socis, administradors i directius

• Protecció administrativa i penal del medi ambient

 

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Dret Mercantil

  • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
  • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

  • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
  • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

  • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Dret mercantil

Perfil i competències

Competències del curs de Dret mercantil 

• Desenvolupar el procés de creació d’una empresa, triant el format jurídic més adequat.

• Gestionar adequadament els diferents tipus de contracte, públic i privat, identificant les clàusules més perilloses per al nostre negoci, corregint i esmenant-ne els defectes i eliminant el que ens pugui resultar perjudicial.

• Identificar els òrgans socials, les operacions societàries més freqüents i la documentació societària bàsica.

• Assegurar la protecció de l’activitat empresarial i els seus productes, patents, marques, dissenys industrials, i defensar-la de la competència deslleial i de la publicitat.

• Minorar els riscos que comporta el tracte amb usuaris, consumidors i dades personals, i l’ús d’internet i comerç electrònic com a eines de la nostra feina.

• Valorar els riscos globals que comporta l’exercici de l’activitat empresarial en totes les jurisdiccions judicials que existeixen.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

  • Actividades33
  • PAC40
  • Examen final17
  • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?