Programes de desenvolupament continu

Curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Solar Tèrmica

Indústria i medi ambient

La producció d’energies verdes i, concretament, la d’energia solar tèrmica es va incrementant no tan sols pels avenços tecnològics actuals i els previsibles, sinó també per compromisos polítics clars. Des de la inauguració de la primera planta a Espanya el 2007, el nombre de projectes que s’han engegat no ha parat de créixer. Les empreses que gestionen aquestes centrals tèrmiques necessiten especialistes que coneguin detalladament les diferents instal·lacions, i també les diverses aplicacions de l’energia solar tèrmica, mitjançant una formació teòrica i pràctica que també inclogui el manteniment i les avaries més freqüents.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Disseny i Manteniment d'una Instal·lació Solar Tèrmica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Disseny i manteniment d’una instal·lació d’energia solar tèrmica

L’assignatura és eminentment pràctica i proporciona la metodologia de càlcul i dimensionament dels sistemes d’energia solar tèrmica. El contingut inclou tres mòduls diferenciats.

El primer mòdul presenta els passos que són necessaris per a dimensionar una instal·lació ACS correctament, en relació amb els quals es considera l’estudi de necessitats, l’elecció del sistema, els càlculs, etc.

El segon mòdul introdueix altres aplicacions de l’energia solar tèrmica, com la calefacció o la climatització de piscines.

Finalment, el tercer mòdul s’ocupa del manteniment d’un sistema solar existent, cosa que permetrà completar l’especialització en disseny i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Disseny i manteniment d’una instal·lació d’energia solar tèrmica 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Solar Tèrmica

Disseny d’un sistema d’aigua calenta sanitària

 • Principis bàsics per a un aprofitament solar correcte
 • Dades de predimensionament
 • Dimensionar els components de la instal·lació
 • Muntatge de la instal·lació
 • Posada en marxa de la instal·lació
 • Aïllament de la instal·lació
 • Estudi de la rendibilitat

Altres aplicacions de l’energia solar tèrmica

 • Energia solar tèrmica en piscines
 • Pèrdues de calor i manteniment de la temperatura
 • Disseny de la instal·lació
 • Calefacció

Manteniment d’una instal·lació d’energia solar

 • Pla de manteniment
 • Normativa
 • Documents
 • Avaries més freqüents

Requisits d’accés per al Curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Solar Tèrmica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Solar Tèrmica

Competències del curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Solar Tèrmica

 • Determinar la viabilitat de projectes d’instal·lacions solars.
 • Fer projectes i estudis d’instal·lacions solars tèrmiques.
 • Organitzar i controlar el muntatge d’instal·lacions solars tèrmiques.
 • Organitzar i controlar el manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

 

Objectius del curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Solar Tèrmica

 • Identificar els principis bàsics per a un aprofitament solar correcte.
 • Determinar les dades de predimensionament d’una instal·lació solar tèrmica.
 • Dimensionar els components de la instal·lació en el conjunt de la instal·lació.
 • Dissenyar l’estratègia de regulació i control.
 • Organitzar el muntatge d’una instal·lació solar tèrmica.
 • Reproduir la posada en marxa d’una instal·lació.
 • Predir la rendibilitat d’una instal·lació.
 • Avaluar els avantatges de l’energia solar tèrmica en piscines.
 • Identificar les pèrdues de calor en piscines.
 • Fer el disseny d’una instal·lació per a l’escalfament d’aigua i la climatització de piscines.
 • Conèixer els avantatges de calefacció d’espais per sòl radiant.
 • Relacionar els components d’una instal·lació de sòl radiant.
 • Reconèixer el procés de funcionament de calefacció per sòl radiant.
 • Entendre la importància que té el manteniment per a un bon funcionament d’una instal·lació solar tèrmica.
 • Detectar i analitzar la normativa que regula el manteniment de les instal·lacions solars tèrmiques.
 • Conèixer els drets i les obligacions dels agents implicats en el manteniment d’una instal·lació solar.
 • Aprendre a confeccionar un manual d’ús i manteniment d’una instal·lació solar tèrmica.
 • Detectar possibles avaries i saber-les reparar.
 • Poder elaborar un pla de manteniment.
 • Avaluar les parts d’un contracte de manteniment i elaborar un contracte de manteniment instal·lador-propietari

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34