Programes de desenvolupament continu

Curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Solar Fotovoltaica

Indústria i medi ambient

Una de les energies del futur és, sens dubte, l’energia solar. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç vol que les energies verdes puguin cobrir més del 40% de la demanda elèctrica abans de l’any 2030. De fet, la instal·lació d’energia solar fotovoltaica en llocs que disposen d’una connexió a la xarxa elèctrica com ara habitatges, centres educatius, hospitals o edificis de l’Administració, ja és una realitat.

És un sector en creixement que necessita professionals amb coneixements específics dels diferents models d’instal·lacions, que tinguin una formació que incorpori tant els elements tècnics, com els aspectes economicofinancers i legals, associats a una instal·lació d’energia solar fotovoltaica.

 

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Disseny i Manteniment d'una Instal·lació Solar Fotovoltaica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Dimensionament, muntatge, manteniment i finançament d’una instal·lació solar fotovoltaica

Proporciona les pautes per al dimensionament, el muntatge i el manteniment dels diferents tipus d’instal·lacions fotovoltaiques. No és el mateix dissenyar pensant a cobrir una demanda energètica concreta que dimensionar amb l’objectiu de generar el màxim d’electricitat possible per a abocar-lo a la xarxa.

Permet adquirir coneixements per a ser capaç d’organitzar el muntatge, gestionar el manteniment i controlar també els procediments administratius i financers d’una instal·lació com a tècnics competents per a elaborar els pressupostos, assessorar sobre el finançament i tramitar els permisos.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Dimensionament, muntatge, manteniment i finançament d’una instal·lació solar fotovoltaica 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Fotovoltaica

Dimensionament d’una instal·lació solar fotovoltaica

 • Instal·lació fotovoltaica aïllada
 • Instal·lació connectada a la xarxa
 • Autoconsum

Muntatge, manteniment i finançament

 • Muntatge d’una instal·lació solar fotovoltaica
 • Manteniment d’una instal·lació solar fotovoltaica
 • Finançament, fiscalitat i tràmits d’instal·lacions solars FV

Requisits d’accés per al Curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Solar Fotovoltaica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny, Manteniment i Finançament d’una Instal·lació

Competències del curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Fotovoltaica

 • Desenvolupar projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Organitzar i controlar el muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Organitzar i controlar el manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

 

Objectius del curs de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació Fotovoltaica

 • Comprendre les diferents configuracions d’una instal·lació fotovoltaica aïllada.
 • Identificar els paràmetres previs al disseny d’una instal·lació fotovoltaica aïllada.
 • Dimensionar el camp fotovoltaic, la bateria, el regulador, l’inversor i la resta de components en una instal·lació fotovoltaica aïllada destinada a electrificació.
 • Dominar els requisits tècnics previs al disseny d’uns sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa (SFCR).
 • Dissenyar una instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa.
 • Classificar els components per a la realització d’una instal·lació correcta.
 • Identificar la interconnexió dels diferents components.
 • Organitzar un pla de manteniment per al funcionament correcte de la instal·lació.
 • Valorar el finançament d’una instal·lació solar fotovoltaica.
 • Relacionar els tràmits i els permisos per a la posada en funcionament de la instal·lació i de la fiscalitat corresponent.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34