Cursos professionalitzadors Curs de Disseny d’Espais Comercials i Aparadorisme

Comunicació i màrqueting

L’èxit de qualsevol establiment comercial està íntimament relacionat amb la seva capacitat per a diferenciar-se de la competència i el seu poder a l’hora d’atraure el consumidor oferint-li el producte que més s’adequa a les seves necessitats. Els professionals del marxandatge dominen el disseny i les estratègies per aconseguir potenciar les qualitats d’un establiment, tant els elements exteriors com els interiors de la marca. Així mateix, dominen les tècniques i les eines per a la planificació i el disseny d’un aparador, com també la seva avaluació com a element bàsic en la potenciació de les vendes.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Disseny d'Espais Comercials i Aparadorisme

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Disseny d’espais comercials i aparadorisme

L’assignatura introdueix el concepte de marxandatge i analitza la informació necessària per a aplicar les tècniques disponibles per a dissenyar un establiment comercial. Planteja les estratègies per a determinar els elements exteriors i interiors que permeten constituir la base per a dissenyar un establiment i potenciar la seva imatge i èxit comercial. L’aparadorisme, sigui físic o virtual, és de gran utilitat per a potenciar la imatge i l’atracció del punt de venda, pel que és necessari conèixer la base teòrica sobre la qual es planificarà, dissenyarà, executarà i avaluarà l’aparador.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Disseny d’espais comercials i aparadorisme 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Disseny d’Espais Comercials i Aparadorisme

Disseny d’espais comercials i aparadorisme

 1. Introducció al marxandatge
 2. El disseny en el punt de venda
 3. Aparadorisme

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Disseny d’Espais Comercials i Aparadorisme

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny d’Espais Comercials i Aparadorisme

Perfil i competències

Competències del curs de Disseny d’Espais Comercials i Aparadorisme

 • Obtenir la informació necessària per a dissenyar l’establiment segons els criteris comercials desitjats.
 • Aplicar les tècniques del marxandatge per a dissenyar estratègicament l’establiment per atreure la clientela, facilitar la circulació i promoure les vendes.
 • Organitzar i supervisar la implantació i el muntatge d’aparadors, per aconseguir transmetre la imatge d’espai comercial definida que atregui els clients potencials i assolir els objectius comercials establerts.

 

Objectius del curs de Disseny d’Espais Comercials i Aparadorisme

 • Identificar la tècnica del marxandatge i els elements que el componen en el conjunt de la política comercial de l’establiment.
 • Distingir tipus de sistemes de venda.
 • Analitzar les característiques, els hàbits i el comportament del consumidor actual.
 • Reconèixer les etapes del procés de compra.
 • Determinar els diferents tipus de compra que es fan en un establiment.
 • Seleccionar el mobiliari més adequat per a les característiques del local, dels productes, dels costos i dels clients.
 • Definir les mesures aplicables en els establiments comercials, l’objectiu de les quals consisteix a aconseguir que la circulació de la clientela sigui fluida i que els clients romanguin en l’establiment el màxim de temps possible.
 • Organitzar la ubicació de les seccions dins de l’establiment, de manera que optimitzin la circulació, la visió dels productes i les compres de la clientela, i confereixin una imatge de rapidesa i facilitat.
 • Organitzar l’habilitació de la superfície de l’establiment i conèixer les instruccions que s’han de seguir segons les tècniques del marxandatge i la normativa vigent.
 • Calcular les ràtios que s’utilitzen per norma general en el control de les accions de marxandatge i en el procediment d’obtenció dels valors dels paràmetres que hi intervenen.
 • Diferenciar els elements d’un aparador.
 • Dominar les tècniques i les regles de la il·luminació i els colors, utilitzant-los d’una manera estètica i creativa.
 • Aplicar les tècniques de disseny i muntatge de l’aparador d’acord amb la política comercial de l’establiment, com també la seva valoració.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?