Cursos professionalitzadors Curs de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics

Turisme

El coneixement del mercat, la comercialització i el màrqueting, l’estratègia empresarial, el control economicofinancer, les noves tecnologies de la informació i el control de la qualitat en les operacions de servei han redefinit la direcció i la gestió dels establiments turístics. En l’actualitat és imprescindible trobar enfocaments integradors en què el cost optimitzat generi la màxima satisfacció dels clients segons les característiques dels serveis que s’ofereixen.

Durada:
8 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció al turisme

Analitza l’impacte del turisme en l’economia, alhora que defineix el concepte de sistema turístic i els agents que l’integren, Aborda l’oferta i la demanda en els mercats, la intermediació turística, les estratègies d’intervenció, com també l’evolució del turisme a Espanya. Analitza les característiques formals dels allotjaments i les seves categories segons la normativa estatal i autonòmica.

 

Planificació i gestió hotelera I

Facilita l’assimilació del concepte de pla de viabilitat o pla d’empresa, i analitza les característiques que ha de tenir perquè sigui fiable, creïble i, sobretot, pràctic. Permet iniciar un procés de planificació estratègica: anàlisi i definició d’objectius estratègics, filosofia i missió, i objectius a curt i llarg termini, com també el seu control. Analitza l’entorn jurídic i fiscal de les empreses d’allotjament i les normes tributàries bàsiques aplicables.

 

Planificació i gestió hotelera II

Se centra en els coneixements del màrqueting i la comunicació, l’estructura d’un pla de màrqueting, el mercat i la seva segmentació, la distribució i els canals de venda, i el mix promocional; a més valora la gestió de comerç electrònic per a desenvolupar nous models de gestió amb empleats, proveïdors i clients. Mitjançant la gestió dels recursos humans, analitza els aspectes que afecten els empleats i la qualitat de vida laboral, com també les tècniques motivacionals.

 

Tecnologies de la informació

Aborda com la utilització de les noves tecnologies de la informació, en particular internet, ha contribuït a l’enorme expansió del turisme en els últims anys i com les noves tendències han produït un canvi en la manera d’estar present a la xarxa.

 

Allotjament

Desenvolupa la importància que té la qualitat del servei en l’hostaleria considerant les pautes de comportament en tots els departaments: recepció, consergeria, manteniment i neteja, i els seus protocols d’actuació més eficients. Introdueix, a més, els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral i el seu marc normatiu.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 200h. 8,0 m.
Introducció al turisme 50h. 2,0 m.
Planificació i gestió hotelera I 50h. 2,0 m.
Planificació i gestió hotelera II 50h. 2,0 m.
Tecnologies de la informació 25h. 1,0 m.
Allotjament 25h. 1,0 m.

 

Programa del curs de Turisme

Característiques del mercat turístic espanyol

Recursos turístics naturals i culturals

Característiques de les empreses d’allotjament i classificació dels allotjaments hotelers

Pla de viabilitat i direcció estratègica

Gestió econòmica, financera i pressupostària

Entorn jurídic i fiscal de les empreses turístiques

Comunicació i màrqueting hoteler

Gestió de comerç electrònic hoteler

Gestió de recursos humans

Internet i les noves tecnologies

Seguretat dels sistemes d’informació

Connectivitat sense fils i sistemes de comunicació. Terminals al punt de venda

Departament de recepció

Departament de pisos

Departament de manteniment

Atenció al client

Prevenció de riscos laborals

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

 

El curs de Turisme capacita la persona titulada per a dirigir i coordinar un petit establiment turístic de manera eficaç i autònoma. Serà capaç d’analitzar el comportament del mercat i dels productes i serveis turístics, definir un pla de viabilitat i programar mètodes de treball dels departaments de recepció, manteniment i neteja. Així, doncs, obtindrà les competències per a coordinar amb èxit els recursos organitzant-los, planificant-los i controlant-los per tal d’assolir de manera òptima els objectius establerts, orientats a la satisfacció i la fidelització del client.

 

Competències del curs de Turisme

 

 • Comprendre la importància econòmica de l’activitat turística i de la seva relació amb el patrimoni.
 • Analitzar les característiques específiques del mercat turístic espanyol i, especialment, la relació existent entre l’oferta, la demanda i els productes turístics.
 • Identificar els recursos turístics naturals i culturals d’un territori.
 • Classificar els establiments turístics i relacionar les diferents normatives vigents en el sector turístic tant en l’àmbit nacional com autonòmic.
 • Comprendre i valorar la importància de la sostenibilitat social i mediambiental.
 • Analitzar i dissenyar el pla de negoci d’una empresa hotelera, organitzar-ne els recursos necessaris per a la posada en marxa i avaluar diferents projectes.
 • Planificar, executar, controlar i ajustar els processos dels diferents departaments, proposant estratègies de millora relacionades amb la dinàmica de l’empresa.
 • Dur a terme de forma eficient la gestió administrativa, pressupostària i fiscal de l’empresa hotelera.
 • Planificar i aplicar les accions de màrqueting i comerç electrònic, i vincular-les als objectius establerts.
 • Valorar la importància de la conservació de la informació empresarial i identificar amenaces que puguin comprometre’n la integritat.
 • Utilitzar les aplicacions dels dispositius terminals de punts de venda i integrar-les en les bases de dades.
 • Organitzar el rendiment òptim dels recursos humans i tecnològics dels departaments, d’acord amb la prevenció necessària de riscos laborals per a aconseguir una atenció al client excel·lent.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?