Cursos professionalitzadors

Curs de Direcció i desenvolupament de pàgines web i Màrqueting en cercadors, social media i analítica

Comunicació i màrqueting

Els llocs web poden ser un canal de vendes excel·lent, un mitjà per a aconseguir clients i fidelitzar-los o bé un punt de trobada per als nostres consumidors.

No obstant això, per a aconseguir qualsevol dels objectius de màrqueting, el lloc web ha de recolzar sobre un desenvolupament web eficient, amb un disseny centrat en l’usuari i ideat, desenvolupat i implantat a partir d’un enfocament professional i d’un coneixement sòlid de l’empresa, del màrqueting, del desenvolupament i del marc que significa internet.

A més, el lloc web ha d’aconseguir un posicionament en els cercadors que el faci visible per als clients potencials que busquin els seus serveis o productes a la xarxa.

Els mercats són converses, i una empresa mal optimitzada a les xarxes socials i sense planificació és una empresa a la deriva a la xarxa.

Per això, tota organització necessita accions de màrqueting de cercadors i l’optimització per mitjans socials.

Durada:
12.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i de Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura constitueix una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i la creació de publicitat al marge d’agències o suports; així mateix, estudia la democratització de la publicitat al web 2.0.

Paral·lelament, detalla les diferències entre el màrqueting tradicional i el màrqueting en línia i indica com es pot adaptar el pla de màrqueting a internet, portar a terme accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris) .

Permet conèixer també com es pot implantar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

El web com a eina de màrqueting

Contextualitza el concepte d’empresa i la idea que hi ha d’internet, i també la seva operativa, per a entendre el plantejament, el disseny, el desenvolupament i la implantació d’un lloc web com a eina de màrqueting.

Analitza la relació entre empresa i internet, amb els protocols i els serveis que donen suport al lloc web, per a començar la conceptualització del disseny centrat en l’usuari, la usabilitat i la persuasió aplicada al lloc web, i aprofundir, a continuació, en el procés de planificació, disseny i gestió del lloc web d’acord amb l’objectiu que es persegueix.

Posteriorment se centra en què són els CMS o gestors de continguts de codi obert i com fan possible la creació i implantació d’un lloc corporatiu o comerç electrònic entre altres opcions.

Examina tres enfocaments diferents per a construir el web mòbil: disseny web responsiu, dynamic serving i lloc web mòbil paral·lel.

Tot seguit, introdueix el web semàntic i els llenguatges més avançats en la creació de pàgines web, com HTML5, CSS3 i HTML semàntic, com també l’elaboració d’un pla de mitjans socials.

 

Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors

Els cercadors són una destinació massiva per a resoldre problemes i necessitats. Ofereixen una oportunitat a marques i organitzacions de fer-se visibles just aquí, el lloc on els usuaris busquen, i en el moment concret en què hi ha una necessitat.

Aquesta assignatura desenvolupa les tècniques tant de SEO com de SEM per a optimitzar els espais de la marca —blogs; fòrums; perfils socials com Facebook, LinkedIn, Twitter i Google Plus; marcadors socials; sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare, i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo—, per tal d’atraure més usuaris.

Aquest mètode es coneix habitualment com a optimització per mitjans socials (social media optimization, SMO).

També analitza com aquests mitjans socials amplien l’impacte de les accions de màrqueting, les fases que s’han de seguir per a definir una estratègia i un posicionament a la xarxa, com s’utilitza cada plataforma (màrqueting per mitjans socials) i com el coneixement de l’analítica web facilita el mesurament, l’avaluació i l’explicació de les dades que s’obtenen.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 270h. 12,5 m. 9,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web com a eina de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica

 • Màrqueting a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Promoció. Atraure els internautes
 • Comerç electrònic
 • Context en la direcció i el desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting
 • UX, interfícies, usabilitat i eines
 • Desenvolupament web en CMS
 • Web avançat i web social
 • Analítica web
 • SEM (màrqueting de cercadors)
 • Posicionament web. SEO (Search Engine Optimization)
 • SMO (optimització per mitjans socials) i SMM (màrqueting de mitjans socials)

Requisits d’accés per al Curs de Direcció i desenvolupament de pàgines web i Màrqueting en cercadors, social media i analítica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Direcció i Desenvolupmanent de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’E-marketing i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies d’El Web com a Eina de Màrqueting

Certificat de UOC Xtended Studies Anàlitica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting en Cercadors

Perfil professional

El curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees del màrqueting i la comunicació en entorns digitals, i també per a ser responsable de lloc web, amb una especialització de màrqueting de cercadors.

Així, doncs, el titulat en creació de pàgines web i desenvolupament serà capaç de dissenyar, planificar, gestionar i desenvolupar el lloc web com a eina de màrqueting i disposarà dels coneixements necessaris per a dur a terme les funcions següents: idear estratègies de màrqueting i de mitjans socials, monitorant la presència de la marca a les xarxes socials i actuant-hi; posicionar el lloc en els cercadors i fer campanyes de publicitat en els mitjans digitals, per a la qual cosa n’haurà de mesurar els resultats i actuar sobre la base d’aquests resultats.

 

Competències del curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica

 • Planificar un projecte de màrqueting electrònic per a una empresa, amb els objectius, les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.
 • Saber dirigir i elaborar un pla de desenvolupament web des de la perspectiva global d’internet, de l’empresa i del mercat multimèdia utilitzant eines conceptuals i valorant la importància dels dispositius mòbils, a més de l’optimització d’un web perquè es visualitzi correctament per mitjà d’aquests.
 • Saber aplicar la usabilitat, el disseny interactiu i el disseny centrat en l’usuari, a més de saber limitar el projecte web a la direcció del màrqueting en línia.
 • Reconèixer i aplicar les propietats i característiques de les tecnologies CMS tant per a un projecte web corporatiu com per a la creació d’una botiga en línia; poder crear un projecte web en local amb el CMS Joomla sense necessitat de tenir coneixements de disseny o programació.
 • Aprendre a implantar els codis de rastreig de les eines principals d’analítica web.
 • Saber crear una capa semàntica per a un lloc web, conèixer l’estructura d’un document HTML i CSS i determinar els conceptes bàsics sobre el web social i la seva aplicació a un entorn empresarial.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau de l’analítica web per a trobar els indicadors fonamentals de rendiment, definir els objectius, establir un quadre de comandament i interpretar els resultats per a convertir les dades en accions.
 • Saber analitzar un lloc web per a poder definir i implantar un pla SEO amb èxit, monitorar-lo i mantenir-ne els resultats fent-ne el seguiment.
 • Dissenyar, planificar, configurar i executar campanyes SEM en cercadors i xarxes de display, des de la definició d’objectius i l’aplicació dels formats fins al mesurament de resultats.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i de l’optimització per mitjans socials (social media optimization) per a idear, planificar i implantar una estratègia de mitjans socials.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació