Cursos professionalitzadors

Curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web

Comunicació i màrqueting

Els llocs web poden ser un canal de vendes excel·lent, un mitjà per a tenir clients i fidelitzar-los o un punt de trobada per als consumidors. Però el lloc web, per a assolir qualsevol objectiu de màrqueting, s’ha de fonamentar en un desenvolupament web eficient, amb un disseny centrat en l’usuari i ideat, desenvolupat i implementat a partir d’un enfocament professional i d’un coneixement sòlid de l’empresa, el màrqueting, el desenvolupament i el marc que representa internet. Per això, el curs de Creació de Pàgines Web de l’IMO / UOC Xtended Studies s’orienta a entendre i aplicar el lloc web com una eina empresarial amb un objectiu de negoci, d’acord amb l’enfocament del màrqueting electrònic.

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura facilita una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting. Analitza com la xarxa facilita una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d’agències o suports i la democratització de la publicitat a la web 2.0. L’assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, com adaptar el pla de màrqueting a internet i com realitzar accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris). Permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

El web com a eina de màrqueting

L’assignatura contextualitza el concepte d’empresa i la comprensió d’internet, com també la seva operativa, per a comprendre el plantejament, el disseny, el desenvolupament i la implementació d’un lloc web com a eina de màrqueting. Analitza la relació entre empresa i internet, amb els protocols i els serveis que donen suport al lloc web, per a començar la conceptualització del disseny centrat en l’usuari, la usabilitat i la persuasió aplicada al lloc web, i posteriorment aprofundir en el procés de planificació, disseny i gestió del lloc web d’acord amb l’objectiu que es persegueix. Posteriorment detalla què són els CMS o gestors de continguts de codi obert i com fan possible la creació i implementació d’un lloc corporatiu o comerç electrònic entre altres possibilitats. Analitza tres enfocaments diferents per a construir el web mòbil: disseny web responsiu, Dynamic Serving i lloc web mòbil paral·lel. Finalment, introdueix el web semàntic i els llenguatges més avançats en la creació de pàgines web, com HTML5, CSS3 i HTML semàntic, com també l’elaboració d’un pla de mitjans socials.

Calendario

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m. 6,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web com a eina de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Creació de Pàgines Web

Màrqueting a internet

Comunicació persuasiva al web 2.0

Promoció. Atraure internautes

Comerç electrònic

Context en la direcció i el desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting

UX, interfícies, usabilitat i eines

Desenvolupament web en CMS

Web avançat i web social

Requisits d’accés per al Curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web

  • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
  • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

  • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
  • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

  • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
  • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de E-marketing i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies del Web com a Eina de Màrqueting

Perfil professional

El curs de Creació de Pàgines Web capacita per a fer funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació amb especialització en entorns digitals, i per a exercir com a responsable de lloc web. Així, doncs, la persona titulada serà capaç de dissenyar, planificar, gestionar i desenvolupar el lloc web com una eina de màrqueting, abordant tant el web semàntic i social com el web mòbil.

 

Competències del curs de Creació de Pàgines Web

o Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, els objectius, les eines que cal utilitzar i la seva implementació.

o Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva a la web col·laborativa.

o Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

o Entendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i fidelització posterior.

o Saber dirigir i elaborar un pla de desenvolupament web des de la perspectiva global d’internet, de l’empresa i del mercat multimèdia utilitzant eines conceptuals i valorant la importància dels dispositius mòbils i l’optimització d’un web perquè es visualitzi correctament per mitjà d’aquests .

o Saber aplicar la usabilitat, el disseny interactiu, el disseny centrat en l’usuari, i saber delimitar el projecte web a la direcció del màrqueting en línia.

o Reconèixer i aplicar les propietats i característiques de les tecnologies de sistema de gestió de continguts (CMS, per les seves sigles en anglès) tant per a un projecte web corporatiu com per a la creació d’una botiga en línia, i saber crear un projecte web en local amb el CMS Joomla, sense necessitat de tenir coneixements de disseny o programació.

o Aprendre a implementar els codis de rastreig de les eines principals d’analítica web.

o Saber crear una capa semàntica per a un lloc web i conèixer l’estructura d’un document HTML i CSS, i determinar els conceptes bàsics sobre el web social i la seva aplicació a un entorn empresarial.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

  • Actividades33
  • PAC40
  • Examen final17
  • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació