Cursos professionalitzadors Curs de Direcció de Màrqueting Turístic

Hosteleria i turisme

El curs de Màrqueting Turístic es planteja com un impuls per als futurs professionals del sector turístic i les persones apassionades pel màrqueting.

El sector turístic és un dels pocs àmbits que s’està comportant bé en un context empresarial tan complicat com l’actual. Malgrat això, creix l’amenaça dels seus competidors, tant els nous com els tradicionals. A aquest context cal afegir-hi els canvis tecnològics que han modificat el comportament de consumidors i empreses, amb l’aparició de canals alternatius com les xarxes socials, els dispositius mòbils, etc. Per a abordar aquest panorama canviant, a més d’una base sòlida dels conceptes fonamentals del màrqueting aplicats al sector turístic, són necessàries la visualització i l’anàlisi d’exemples i casos pràctics reals, que permetin analitzar l’entorn en una perspectiva de futur.

Durada:
11.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció de Màrqueting Turístic

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

L’estratègia de màrqueting per a turisme

L’assignatura ofereix un recorregut per la visió més estratègica del màrqueting en un sector com el turístic. Per això, el primer mòdul, «Comprensió del procés de màrqueting turístic», servirà per desenvolupar una visió global i establir la base conceptual, estratègica i operativa que ha de conèixer un perfil professional especialitzat en màrqueting turístic. El segon mòdul, «Identificació d’oportunitats i disseny d’una estratègia de màrqueting», ofereix els coneixements necessaris per a ser capaç d’analitzar l’entorn del màrqueting turístic, crear valor per als clients i construir-hi relacions, i facilita l’anàlisi de les diferents dinàmiques de comportament de compra d’un particular i una empresa. Finalment, destaca la importància de la segmentació de mercats en el sector turístic per a optimitzar les estratègies de les empreses turístiques.

 

Màrqueting electrònic i comerç electrònic

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d’agències o suports, i la democratització de la publicitat al web 2.0. L’assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i explica com adaptar el pla de màrqueting a internet i com fer accions mitjançant el correu electrònic i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat. Permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

El pla de màrqueting per a turisme

Aquesta assignatura se centra fonamentalment en la part operativa del màrqueting, per la qual cosa aprofundeix en cadascuna de les variables que componen el màrqueting mix de turisme i el desenvolupament del pla de màrqueting. El primer mòdul, «Desenvolupament del màrqueting mix de turisme», desenvolupa específicament les variables per al turisme. El segon mòdul, «Gestió del màrqueting turístic», permetrà que l’estudiant prepari un pla de màrqueting i en reconegui la importància.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 225h. 11,5 m. 8,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
L’estratègia de màrqueting per a turisme 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Màrqueting electrònic i comerç electrònic 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El pla de màrqueting per a turisme 75h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Màrqueting Turístic

Comprensió del procés de màrqueting turístic

Identificació d’oportunitats i disseny d’una estratègia de màrqueting

Màrqueting a Internet

Comunicació persuasiva al web 2.0

Promoció. Atraure els internautes

Comerç electrònic

Desenvolupament del màrqueting mix de turisme

Gestió del màrqueting turístic

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Direcció de Màrqueting Turístic

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció de Màrqueting Turístic

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Estratègia de Màrqueting per a Turisme

Certificat de UOC Xtended Studies de Pla de Màrqueting per a Turisme

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Màrqueting Turístic capacita per a exercir funcions de responsabilitat en l’àrea de màrqueting del sector turístic i proporciona una visió estratègica i tàctica per a dur a terme les polítiques comercials en línia amb la direcció. La persona titulada serà capaç de preparar un pla de màrqueting que tingui en compte les noves tecnologies. A més, podrà implementar-lo, fer-ne el seguiment i avaluar-lo per a la presa de decisions sobre accions futures.

 

Competències del curs de Màrqueting Turístic

 • Tenir una orientació marcada de servei al client.
 • Identificar les diferents variables del màrqueting turístic.
 • Ser capaç de definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • Conèixer i gestionar els diferents tipus d’entitats turístiques.
 • Comprendre els principis del turisme: les dimensions espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.
 • Identificar situacions de màrqueting en les quals es requereix la investigació de mercats.
 • Elaborar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting al web col·laboratiu.
 • Desenvolupar estratègies de venda en línia.
 • Triar apropiadament les eines de promoció en línia i de màrqueting.
 • Identificar els factors que intervenen en l’ecosistema mòbil i els avantatges i inconvenients del màrqueting mòbil.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia.
 • Identificar els diferents estadis en el desenvolupament de productes i serveis de turisme.
 • Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • Ser capaç de determinar preus.
 • Poder identificar els diferents canals de distribució de productes i serveis turístics.
 • Distingir les diferents alternatives de comunicació persuasiva amb les quals es pot estimular la demanda de serveis turístics.
 • Identificar i gestionar espais i destinacions turístics per desenvolupar una planificació elemental de màrqueting.
 • Saber utilitzar els resultats de la investigació d’acord amb propòsits de màrqueting establerts prèviament.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?