Cursos professionalitzadors Curs de Dietètica i Nutrició

Salut

L’alimentació es presenta com un dels aspectes més importants en la prevenció i el tractament de la majoria de les malalties cròniques d’alta prevalença en la nostra societat. Qualsevol professional dedicat a la cura de les persones necessita coneixements sobre els aspectes més importants que influeixen en la salut i el benestar, com la dietètica i la nutrició.

El curs de Dietètica i Nutrició ofereix una visió completa dels aspectes bàsics. Comença pels conceptes d’energia i nutrició, alimentació equilibrada en les diferents situacions de la vida i alimentació i malaltia, i acaba amb la valoració nutricional i la planificació de dietes, i els aspectes relacionats amb la higiene i la manipulació d’aliments i les tècniques culinàries.

 

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Dietètica i Nutrició

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Conceptes bàsics d’alimentació i nutrició

L’assignatura revisa els conceptes bàsics d’energia, alimentació i nutrició, i els diferents nutrients i els grups d’aliments. S’identifiquen els principals nutrients de cada grup d’aliments i els aspectes clau de les seves combinacions i la seva biodisponibilitat.

 

Alimentació saludable i dietoteràpia

L’alimentació equilibrada és la base de l’alimentació saludable. En aquesta assignatura s’estableixen els aspectes que cal tenir en compte en les diferents situacions de la vida (cicle vital) i en la malaltia.

En acabar el mòdul, el participant podrà:

 • Conèixer les racions necessàries per a fer una dieta equilibrada en els diferents estadis del cicle vital.
 • Interpretar els signes antropomètrics i bioquímics de valoració nutricional.
 • Realitzar consell alimentari tenint en compte la situació vital o la malaltia del pacient.

 

Higiene d’aliments i tècniques culinàries

L’alimentació comença a la cuina. Dins el concepte pràctic de dietètica i elaboració de menús, l’assignatura tracta de les diferents tècniques culinàries, de com aquestes tècniques influeixen en els nutrients i de quines són més apropiades segons la malaltia i la situació del pacient. A més, permet adquirir els conceptes necessaris per a l’obtenció del certificat de manipulació d’aliments.

En acabar el mòdul, el participant podrà:

 • Valorar nutricionalment les diferents tècniques culinàries.
 • Conèixer la normativa aplicable en matèria de manipulació d’aliments.
 • Conèixer les diferents tendències alimentàries i la seva implicació nutricional.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Conceptes bàsics d’alimentació i nutrició 45h. 2,0 m.
Alimentació saludable i dietoteràpia 75h. 3,0 m.
Higiene d’aliments i tècniques culinàries 60h. 3,0 m.

 

Programa del curs de Dietètica i Nutrició

Alimentació i nutrició

Grups d’aliments

Alimentació en les diferents situacions de la vida

Alimentació i malaltia

Alimentació equilibrada

Valoració nutricional

Planificació d’una dieta diària equilibrada

Higiene i manipulació d’aliments

La conservació dels aliments

Tècniques culinàries

Tendències actuals en l’alimentació

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Dietètica i Nutrició

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Dietètica i Nutrició

 

 Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Conceptes Bàsics d’Alimentació i Nutrició

Certificat de UOC Xtended Studies d’Alimentació Saludable i Dietoteràpia

Certificat de UOC Xtended Studies d’Higiene d’Aliments i Tècniques Culinàries

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de Dietètica i Nutrició capacita l’estudiant per a identificar els fonaments nutricionals i conèixer les recomanacions dietètiques per a una alimentació saludable, i també per a tractar les malalties de més prevalença.

El titulat en formació superior serà capaç de contribuir a dissenyar la dieta prescrita pels professionals de la salut implicats, i també de gestionar satisfactòriament l’elaboració i el seguiment d’aquesta dieta en diferents àmbits (cuina, manipulació i administració) i d’assegurar-ne la l’adaptació correcta a les característiques individuals del pacient.

 

Competències del curs de Dietètica i Nutrició

 • Relacionar els nutrients i els components dels aliments amb la funció que es porta a terme en l’organisme i conèixer-ne l’aportació diària necessària, els aliments en què es troben i les recomanacions dietètiques de consum.
 • Identificar la composició i les característiques dels aliments per a poder-los triar segons les necessitats i les característiques de la dieta que s’hagi pautat.
 • Adaptar dietes, prèviament definides, a les necessitats i les preferències de la persona o el col·lectiu a partir de les dades objectives i subjectives d’adaptació.
 • Relacionar diferents situacions fisiopatològiques amb les implicacions dietètiques que comporten.
 • Promoure i reforçar pautes de conducta alimentària per a un estil de vida saludable a partir de la resolució de casos.
 • Caracteritzar dietes tipus de les malalties cròniques amb més prevalença, tenint en compte les característiques del procés, els requeriments nutricionals i les característiques psicològiques predominants del col·lectiu afectat.
 • Triar els aliments de dietes adaptades a patologies específiques segons la composició, la funció i l’origen que tenen, el tipus de nutrients que aporten, les necessitats nutricionals o restrictives de la dieta prescrita, les característiques socioculturals i econòmiques de la persona i el caràcter estacional dels aliments.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?