Cursos professionalitzadors Curs de Dietètica i Nutrició

Salut

El curs de Nutrició i Dietètica online para especial atenció a l’alimentació, un dels aspectes més importants en la prevenció i el tractament de la majoria de les malalties cròniques d’alta prevalença en la nostra societat. Qualsevol professional dedicat a la cura de les persones necessita estudiar dietètica i nutrició online per tenir coneixements sobre els aspectes més importants que influeixen en la salut i el benestar, com la dietètica i la nutrició.

El curs de Nutrició i Dietètica online ofereix una visió completa dels aspectes bàsics. Comença pels conceptes d’energia i nutrició, alimentació equilibrada en les diferents situacions de la vida i alimentació i malaltia, i acaba amb la valoració nutricional i la planificació de dietes, i els aspectes relacionats amb la higiene i la manipulació d’aliments i les tècniques culinàries.

Durada:
8 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Conceptes bàsics d’alimentació i nutrició

L’assignatura d’aquest curs de Nutrició i Dietètica online revisa els conceptes bàsics d’energia, alimentació i nutrició, i els diferents nutrients i els grups d’aliments. S’identifiquen els principals nutrients de cada grup d’aliments i els aspectes clau de les seves combinacions i la seva biodisponibilitat.

 

Alimentació saludable i dietoteràpia

L’alimentació equilibrada és la base de l’alimentació saludable. En aquesta assignatura del curs de Nutrició i Dietètica a distància s’estableixen els aspectes que cal tenir en compte en les diferents situacions de la vida (cicle vital) i en la malaltia.

En acabar el mòdul, el participant podrà:

 • Conèixer les racions necessàries per a fer una dieta equilibrada en els diferents estadis del cicle vital.
 • Interpretar els signes antropomètrics i bioquímics de valoració nutricional.
 • Realitzar consell alimentari tenint en compte la situació vital o la malaltia del pacient.

 

Higiene d’aliments i tècniques culinàries

L’alimentació comença a la cuina. Dins el concepte pràctic de dietètica i elaboració de menús, aquesta assignatura del curs de Nutrició i Dietètica online tracta de les diferents tècniques culinàries, de com aquestes tècniques influeixen en els nutrients i de quines són més apropiades segons la malaltia i la situació del pacient. A més, estudiar dietètica i nutrició online, permet adquirir els conceptes necessaris per a l’obtenció del certificat de manipulació d’aliments.

En acabar el mòdul, el participant podrà:

 • Valorar nutricionalment les diferents tècniques culinàries.
 • Conèixer la normativa aplicable en matèria de manipulació d’aliments.
 • Conèixer les diferents tendències alimentàries i la seva implicació nutricional.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 200h. 8,0 m.
Conceptes bàsics d’alimentació i nutrició 50h. 2,0 m.
Alimentació saludable i dietoteràpia 75h. 3,0 m.
Higiene d’aliments i tècniques culinàries 75h. 3,0 m.

 

Programa del curs de Dietètica i Nutrició

Alimentació i nutrició

Grups d’aliments

Alimentació en les diferents situacions de la vida

Alimentació i malaltia

Alimentació equilibrada

Valoració nutricional

Planificació d’una dieta diària equilibrada

Higiene i manipulació d’aliments

La conservació dels aliments

Tècniques culinàries

Tendències actuals en l’alimentació

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Dietètica i Nutrició.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

 

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de Dietètica i Nutrició capacita l’estudiant per a identificar els fonaments nutricionals i conèixer les recomanacions dietètiques per a una alimentació saludable, i també per a tractar les malalties de més prevalença.

El titulat en formació superior serà capaç de contribuir a dissenyar la dieta prescrita pels professionals de la salut implicats, i també de gestionar satisfactòriament l’elaboració i el seguiment d’aquesta dieta en diferents àmbits (cuina, manipulació i administració) i d’assegurar-ne la l’adaptació correcta a les característiques individuals del pacient.

 

Competències del curs de Dietètica i Nutrició

 • Relacionar els nutrients i els components dels aliments amb la funció que es porta a terme en l’organisme i conèixer-ne l’aportació diària necessària, els aliments en què es troben i les recomanacions dietètiques de consum.
 • Identificar la composició i les característiques dels aliments per a poder-los triar segons les necessitats i les característiques de la dieta que s’hagi pautat.
 • Adaptar dietes, prèviament definides, a les necessitats i les preferències de la persona o el col·lectiu a partir de les dades objectives i subjectives d’adaptació.
 • Relacionar diferents situacions fisiopatològiques amb les implicacions dietètiques que comporten.
 • Promoure i reforçar pautes de conducta alimentària per a un estil de vida saludable a partir de la resolució de casos.
 • Caracteritzar dietes tipus de les malalties cròniques amb més prevalença, tenint en compte les característiques del procés, els requeriments nutricionals i les característiques psicològiques predominants del col·lectiu afectat.
 • Triar els aliments de dietes adaptades a patologies específiques segons la composició, la funció i l’origen que tenen, el tipus de nutrients que aporten, les necessitats nutricionals o restrictives de la dieta prescrita, les característiques socioculturals i econòmiques de la persona i el caràcter estacional dels aliments.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?