Cursos professionalitzadors Curs de Control per Indicadors i Quadres de Comandament

Comptabilitat i finances

Davant la inestabilitat econòmica actual i la volatilitat dels mercats, les empreses han de poder demanar el màxim d’informació de qualitat sobre l’organització, la seva producció i el mercat per reduir les incerteses i ser capaços de prendre la millor decisió que els atorgui un avantatge competitiu en el mercat. Per això necessiten professionals amb coneixements i habilitats per a treballar els sistemes clàssics de gestió de dades comptables, crear quadres de comandament i analitzar els indicadors resultants, mitjançant una formació teòrica, però sobretot pràctica, en els diferents models de gestió.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Control per Indicadors i Quadres de Comandament

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Control per indicadors i quadres de comandament

En aquesta tercera assignatura es treballen els sistemes d’indicadors, amb l’objectiu de disposar d’un sistema de mesures que permeti orientar el camí al qual volem que es dirigeixi l’empresa.

Es tracten els sistemes clàssics de gestió per dades comptables, ROI i EVA, i s’examinen els sistemes de gestió d’indicadors orientats a la qualitat.

També es tracten els models que converteixen aquestes bateries d’indicadors en guies d’actuació, els quadres de comandament i els fulls de ruta fins a modelitzar tota la informació.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 75h. 3,5 m. 2,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Control per indicadors i quadres de comandament 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs de Control per Indicadors i Quadres de Comandament

 Gestió per indicadors

 • Teoria actual sobre indicadors i mesures de la performance
 • Sistemes d’indicadors basats en dades comptables: el ROI i l’EVA
 • Sistemes d’indicadors basats en dades comptables i extracomptables

 Quadre de comandaments

 • Els tableaux de bord (TDB) en la tradició francesa
 • El BSC o CME, quadre de comandament integral, de Norton i Kaplan

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Control per Indicadors i Quadres de Comandament

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Control per Indicadors i Quadres de Comandament

Perfil i competències

Competències del curs de Control per Indicadors i Quadres de Comandament

 • Aplicar el sistema d’indicadors més adequat en un context determinat.
 • Desenvolupar un quadre de comandament integral.
 • Sintetitzar possibles anàlisis dutes a terme per a convertir les dades en informació, la informació en un sistema d’indicadors i el sistema d’indicadors en un quadre de comandament integral.

 

Objectius del curs de Control per Indicadors i Quadres de Comandament

 Familiaritzar-se amb l’ús actual d’indicadors a la pime.

 • Identificar diferents tipus d’indicadors de gestió.
 • Reflexionar sobre els pros i els contres de l’ús d’un indicador.
 • Comprendre la utilitat pràctica dels sistemes financers ROI i EVA.
 • Analitzar com aquests sistemes poden aplicar-se en una pime.
 • Entendre l’estructura lògica dels sistemes d’indicadors proposats per diferents models de gestió orientats a la qualitat, els intangibles i la responsabilitat social.
 • Entendre i distingir dos instruments de gestió: el tableau de bord (TDB) i el balanced scorecard BSC).
 • Conèixer i analitzar un quadre de comandament francès (TB) des dels seus orígens, analitzar-ne la metodologia i l’aplicació pràctica en la pime.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?