Cursos professionalitzadors Curs de Community Management

Comunicació i màrqueting

Els mitjans socials (social media) han revolucionat el món de la comunicació i han arribat per quedar-s’hi. Cap empresa se’n pot mantenir al marge. Per això, el mercat laboral necessita professionals de tots els sectors capaços de gestionar la comunicació d’empreses i institucions en les diferents xarxes socials, algú amb una especialització de gestió de comunitats (community management).

La professió de gestor de comunitats és una professió emergent. Tot i així, estudiar gestió de comunitats és una baula imprescindible en la gestió de la comunicació corporativa. És bàsic dominar les eines, però també ho és conèixer les tècniques de comunicació en un entorn digital i ser capaç de dissenyar una estratègia òptima de mitjans socials i avaluar-ne els resultats.

 

 

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Community Management

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Community management 

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del màrqueting de mitjans socials i del gestor de comunitats com a perfil professional emergent. La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats a l’entorn d’una marca, organització, esdeveniment o causa social a la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l’organització.

L’assignatura permet obtenir les claus per a idear i implantar estratègies i operatives de gestió de comunitats, tant per a obrir nous mercats en les petites i mitjanes empreses com per a facilitar l’establiment de converses amb els clients i els públics de les organitzacions de qualsevol dimensió.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Community management 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa de l’especialització de Community Management

Conceptes bàsics de mitjans socials

 • Introducció als mitjans socials
 • Introducció a la gestió de comunitats
 • Punt de partida: establiment d’objectius i determinació d’indicadors clau de rendiment (KPI).
 • Etapes de dinamització en xarxes socials
 • El paper de les empreses i les institucions en els mitjans socials

Estratègia de mitjans socials

 • Estratègia en mitjans socials
 • Fases d’una estratègia en mitjans socials

Monitoratge de la marca a la xarxa

 • Definició de monitoratge i reputació en línia
 • Què s’ha de monitorar, com i on
 • Eines de monitoratge de trànsit i influència que hauríem de conèixer

Treball diari d’un Community Manager

 • Perfil del gestor de comunitats
 • Gestió de comunitats
 • Gestió de la reputació de les marques
 • Monitoratge de trànsit i influència

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Community Management

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Community Management

Perfil i competències

Competències de l’especialització de Community Management

 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i assumir els fonaments dels mitjans socials per a determinar una estratègia en aquest camp.
 • Crear un pla estratègic en mitjans socials d’acord amb uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d’acció que aconsegueixi una execució correcta del pla estratègic.
 • Monitorar i valorar l’impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.
 • Exercir les funcions operatives d’un gestor de comunitats creant i gestionant la comunitat i la reputació d’acord amb els objectius de l’organització i amb les eines més adequades.

 

Objectius de l’especialització de Community Management

 • Entendre què és el web social i els mitjans socials, identificant els diversos canals en què es desenvolupen.
 • Identificar i adquirir les bases teòriques per a dur a terme la funció del gestor de comunitats.
 • Ser capaç de determinar l’estratègia i identificar els passos principals per a la definició correcta d’una estratègia de màrqueting de mitjans socials, identificant les noves tendències en les xarxes socials per a implantar-la.
 • Detectar les necessitats de cada projecte en què volem implantar una estratègia en mitjans socials.
 • Identificar les diferents fases d’un projecte (definició, vertebració i mesurament), la qual cosa que ens permetrà modificar-lo i aconseguir que evolucioni d’acord amb uns resultats.
 • Crear un pla estratègic en mitjans socials d’acord amb uns objectius.
 • Dissenyar un pla d’acció que aconsegueixi una execució correcta del pla estratègic.
 • Entendre l’impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les empreses.
 • Comprendre l’abast d’un procés de monitoratge i visualitzar-ne els beneficis.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?