Cursos professionalitzadors

Curs de Community Management i Social Màrqueting i Mobile Màrqueting

Comunicació i màrqueting

En un entorn en evolució constant, les xarxes socials configuren un espai i una manera de relacionar consumidors i empreses amb característiques pròpies.

El màrqueting electrònic (e-marketing), el comerç electrònic (e-commerce) i el màrqueting de mitjans socials (social media marketing) ja són peces clau dins dels plans de qualsevol empresa, mentre que les xarxes socials es configuren com un dels canals amb més poder de prescripció.

Per això, comprendre i aplicar la gestió de comunitats i el màrqueting social des de l’òptica del màrqueting i la seva relació directa amb el comerç electrònic aportarà al professional una visió de conjunt per a abordar els nous reptes empresarials.

En aquest àmbit, el sector que sens dubte experimenta un auge sense precedents és el dels telèfons intel·ligents i les tauletes. Les cerques de productes i serveis per mitjà d’aquests dispositius mòbils i el desenvolupament d’aplicacions han convertit l’anomenat comerç electrònic en una àrea de negoci fonamental.

En aquest ecosistema mòbil, el màrqueting electrònic possibilita la connexió amb els usuaris i els clients per mitjà d’uns dispositius que estan permanentment amb ells.

Durada:
12.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting en Community Management i Social Marketing i Mobile Marketing

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura constitueix una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i la creació de publicitat al marge d’agències o suports; així mateix, tracta de la democratització de la publicitat al web 2.0.

Paral·lelament, detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i indica com s’adapta el pla de màrqueting a internet, i com duen a terme accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i com s’utilitzen el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris).

Permet conèixer també com es pot implantar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

Community management

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del màrqueting de mitjans socials i del gestor de comunitats com a perfil professional emergent.

La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats a l’entorn d’una marca, organització, esdeveniment o causa social a la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l’organització.

Per a això, permet obtenir les claus per a idear i implantar estratègies de gestió de comunitats, tant per a obrir nous mercats en les petites i mitjanes empreses com per a facilitar l’establiment de converses amb els clients i els públics de les organitzacions de qualsevol dimensió.

 

Màrqueting mòbil

Aporta una visió estratègica i operativa per a planificar, idear i afrontar accions de màrqueting en l’ecosistema mòbil, avaluant-ne els resultats amb sistemes d’analítica.

Planteja la revolució que ha significat el màrqueting mòbil per a després abordar la publicitat mòbil, la distribució de cupons (couponing), la proximitat, la veu, la missatgeria, els continguts i les aplicacions.

Analitza com les xarxes socials han estat afectades per l’arribada de la mobilitat, tractant de termes com SoLoMo. Permet valorar la diversitat dels diferents sistemes operatius, els principals models de negoci i les característiques de cadascun.

Presenta l’optimització per a les botigues d’aplicacions (app store optimization, ASO) i les tècniques que han de seguir els desenvolupadors d’aplicacions. Es veuen aplicacions pràctiques de tecnologies com la realitat augmentada i la geolocalització, i s’observa com els dispositius mòbils estan canviant els videojocs i les compres mitjançant l’anomenat comerç mòbil.

Finalment, l’assignatura se centra en l’analítica web i l’analítica mòbil, mostrant com s’estableixen indicadors KPI i un quadre de comandament per a avaluar l’eficiència de les accions de màrqueting mòbil.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 270h. 12,5 m. 9,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Community management 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Màrqueting mòbil 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Community Management i Social Marketing i Mobile Marketing

 • Màrqueting a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Promoció. Atraure els internautes
 • Comerç electrònic
 • Conceptes bàsics de mitjans socials

 

Estratègia en mitjans socials

 • Monitoratge de la marca a la xarxa
 • Treball diari d’un gestor de comunitats
 • La revolució del màrqueting mòbil
 • Mobilització del pla de màrqueting
 • Ecosistema mòbil
 • Analítica mòbil

Requisits d’accés per al Curs de Community Management i Social Màrqueting i Mobile Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Community Management i Social Marketing i Mobile Marketing

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting en Community Management i Social Marketing

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Mobile Marketing

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’E-marketing i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies de Community Management

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting Mòbil

Perfil professional

El curs de Community Management i Social Marketing i Mobile Marketing capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació en entorns digitals i en màrqueting de mitjans socials, amb una especialització del màrqueting específic per a dispositius mòbils.

El titulat en Community Management i Social Marketing i Mobile Marketing podrà idear estratègies de màrqueting i de xarxes socials, dissenyant, planificant i gestionant les operatives, i també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda, mitjançant l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials; al mateix temps podrà portar el control de l’estratègia de màrqueting a internet i monitorarà la presència de la marca a les xarxes socials i hi actuarà.

A més, disposarà de coneixements específics per a planificar, idear i dur a terme accions de màrqueting electrònic en l’ecosistema mòbil, i en podrà avaluar els resultats gràcies a diferents sistemes d’analítica.

 

Competències del curs de Community Management i Social Marketing i Mobile Marketing

 • Projectar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Triar bé les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i assumir els fonaments dels mitjans socials per a determinar una estratègia en aquest camp.
 • Crear un pla estratègic en mitjans socials d’acord amb uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d’acció que aconsegueixi una execució correcta d’aquest pla.
 • Monitorar i valorar l’impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.
 • Exercir les funcions operatives d’un gestor de comunitats creant i gestionant la comunitat i la reputació d’acord amb els objectius de l’organització i amb les eines més adequades.
 • Identificar els factors que intervenen en l’ecosistema mòbil i els avantatges i inconvenients del màrqueting mòbil, a més de les diferències entre terminals i el paper de les operadores.
 • Integrar el màrqueting mòbil en l’estratègia de màrqueting i de xarxes socials de l’organització.
 • Aplicar eines com la realitat augmentada, l’NFC, el geoposicionament i la irrupció de l’HTML, i introduir el vídeo i els formats publicitaris.
 • Dissenyar estratègies de distribució d’aplicacions d’acord amb criteris de sistema operatiu, gestionant elements de màrqueting per a optimitzar el posicionament en les botigues d’aplicacions.
 • Avaluar els criteris d’aplicabilitat dels models de negoci disponibles en continguts per a mòbils.
 • Conèixer i saber adoptar les eines d’analítica en la mobilitat, identificant indicadors i elaborant un quadre de comandament.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació