Cursos professionalitzadors Curs de Community Management i Social Màrqueting i Màrqueting en Cercadors, Social Media i Analítica

Economia i empresa

Ens trobem en un entorn en evolució constant, en el qual les xarxes socials configuren un espai i una manera de relacionar consumidors i empreses amb característiques pròpies.

El màrqueting electrònic, ‘el comerç electrònic i el màrqueting de mitjans socials ja són peces clau i fonamentals dins dels plans de qualsevol empresa.

D’una banda, trobem les anomenades xarxes socials, que actualment es configuren com un dels canals amb més poder de prescripció. Comprendre i aplicar la gestió de comunitats des de l’òptica del màrqueting i la seva relació directa amb el comerç electrònic aportarà al professional una visió de conjunt per a abordar els nous reptes empresarials.

D’altra banda, el posicionament en cercadors és estratègicament vital, ja que els cercadors es configuren com el punt de partida per a trobar informació amb l’objectiu de fer una compra.

Una empresa que no està ben posicionada pot resultar invisible per als clients potencials que busquin els seus serveis o productes. Per això, totes les organitzacions necessiten accions de màrqueting de cercadors i titulats amb un curs de SEO.

Durada:
12 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Màrqueting electrònic i comerç electrònic

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i la creació de publicitat al marge d’agències o suports i la democratització de la publicitat al web 2.0.

L’assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, com s’adapta el pla de màrqueting a internet i com es duen a terme accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i com s’utilitza el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris).

Permet conèixer també com s’implanta una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

Community management

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del màrqueting en mitjans socials i del gestor de comunitats com a perfil professional emergent.

La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats a l’entorn d’una marca, organització, esdeveniment o causa social a la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l’organització.

L’assignatura permet obtenir les claus per a idear i implantar estratègies i operatives de gestió de comunitats tant per a obrir nous mercats a les petites i mitjanes empreses com per a facilitar l’establiment de converses amb els clients i el públic de les organitzacions de qualsevol dimensió.

Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors

Els cercadors són una destinació massiva per a resoldre problemes i necessitats. És una oportunitat que les marques i les organitzacions tenen per a fer-se visibles just aquí, el lloc on els usuaris busquen, i en el moment concret en què hi ha una necessitat.

Aquesta assignatura desenvolupa les tècniques de SEO i de SEM per a optimitzar els espais de la marca —blogs, fòrums, perfils socials com Facebook, LinkedIn, Twitter i Google Plus; marcadors socials; sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare, i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo—, per tal d’atraure més usuaris. Aquest mètode es coneix habitualment com a optimització per mitjans socials (social media optimization, SMO).

També analitza com aquests mitjans socials amplien l’impacte de les accions de màrqueting i les fases que cal seguir per a definir una estratègia i un posicionament a la xarxa, com s’ha d’utilitzar cada plataforma (màrqueting de mitjans socials) i com el coneixement de l’analítica web facilita el mesurament, l’avaluació i l’explicació de les dades que s’obtenen.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 270h. 12,0 m.
Màrqueting electrònic i comerç electrònic 90h. 4,0 m.
Community management 90h. 4,0 m.
Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs de Community Management i SEO

 • Introducció al màrqueting
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Promoció. Atraure internautes
 • Comerç electrònic
 • Conceptes bàsics de mitjans socials
 • Estratègia en mitjans socials
 • Monitoratge de la marca a la xarxa
 • Treball diari d’un gestor de comunitats (community manager)
 • Analítica web
 • SEM (màrqueting de cercadors)
 • Posicionament web. SEO (optimització natural)
 • SMO (optimització per mitjans socials) i SMM (màrqueting de mitjans socials)

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Community Management i Social Màrqueting i Màrqueting en Cercadors, Social Media i Analítica.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Community Management i SEO capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació, amb una especialització tant de màrqueting de mitjans socials (social media marketing) com de màrqueting de cercadors (search engine marketing).

El titulat serà capaç d’idear estratègies de màrqueting i de mitjans socials, dissenyant, planificant i gestionant les diferents operatives, i també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda, mitjançant l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.

Els seus coneixements li permetran fer anàlisis del lloc web, posicionant-lo en els cercadors, i participar en la realització de campanyes de publicitat en els mitjans digitals, mesurant-ne els resultats i actuant sobre la base d’aquests resultats, portant el control de l’estratègia de màrqueting a internet i monitorant la presència de la marca a les xarxes socials i actuant-hi.

 

Competències del curs de Community Management i SEO

o Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa que inclogui els objectius, les eines que cal utilitzar i la seva implantació.

o Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.

o Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

o Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-la posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.

o Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i de l’optimització natural (social media optimization) per a idear, planificar i implantar una estratègia de mitjans socials.

o Crear un pla estratègic en mitjans socials d’acord amb uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d’acció que aconsegueixi una execució correcta del pla estratègic.

o Monitorar i valorar l’impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.

o Exercir les funcions operatives d’un gestor de comunitats creant i gestionant la comunitat i la reputació d’acord amb els objectius de l’organització i amb les eines més adequades.

o Comprendre i valorar els aspectes clau de l’analítica web per a trobar els indicadors clau de rendiment, definir els objectius, establir un quadre de comandament i interpretar-ne els resultats per a convertir les dades en accions.

o Saber analitzar un lloc web per a poder definir i implantar un pla SEO amb èxit, monitorar-lo i mantenir-ne els resultats del pla i fer-ne el seguiment.

o Dissenyar, planificar, configurar i executar campanyes SEM en cercadors i xarxes de display, des de la definició d’objectius i l’aplicació dels formats disponibles fins al mesurament dels resultats.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dos Certificats de Formació Continuada de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?