Cursos professionalitzadors Curs de Community Management i Social Marketing

Comunicació i màrqueting

Ens trobem en un entorn en evolució constant, en el qual les xarxes socials configuren un espai i una manera de relacionar consumidors i empreses amb característiques pròpies. El màrqueting electrònic, el comerç electrònic i el màrqueting en mitjans socials són ja peces clau i fonamentals en els plans de qualsevol empresa. En aquest sentit, les xarxes socials es configuren com un dels canals amb més poder de prescripció. Comprendre i aplicar la gestió de comunitats des de l’òptica del màrqueting i la seva relació directa amb el comerç electrònic aportarà al professional una visió de conjunt per a abordar els nous reptes empresarials.

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Community Management i Social Màrqueting

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting. Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d’agències o suports, i la democratització de la publicitat al web 2.0. Aquesta assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i explica com adaptar el pla de màrqueting a internet i com fer accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís) i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris). Permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte de CRM (gestió de relacions amb els clients).

 

Community management

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del màrqueting en mitjans socials i del gestor de comunitats com a perfil professional emergent. La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats a l’entorn d’una marca, organització, esdeveniment o causa social a la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l’organització. L’assignatura permet obtenir les claus per a idear i implementar estratègies de gestió de comunitats, tant per a obrir nous mercats en les petites i mitjanes empreses com per a facilitar l’establiment de converses amb els clients i els públics de les organitzacions de qualsevol dimensió.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m.
Community management 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs de Community Manager

La revolució d’interneto

El núvol o cloud computing

De les 4 P a les 4 C i a les 4 E

Evolució del màrqueting en els mitjans digitals

Màrqueting a internet i màrqueting electrònic

L’escenari del màrqueting electrònic

Els beneficis del màrqueting a internet

Estratègia electrònica

El pla de màrqueting electrònic

Etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic

Proveïment participatiu (crowdsourcing) i màrqueting a internet

Introducció a la publicitat a internet

Comunicació persuasiva al web 2.0

Comunicació persuasiva en comunitats virtuals i xarxes socials

Cercadors socials

SMO (optimització en mitjans socials) i SMM (màrqueting en mitjans socials)

Comunitats en 3D i mons virtuals

Web 3.0. El web semàntic

Creativitat interactiva

Els actors de la comunicació persuasiva en mitjans digitals

Les eines principals del màrqueting a internet orientat a resultats

L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta

Màrqueting en cercadors: SEO (optimització en motors de cerca) i SEM (màrqueting en motors de cerca)

Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital

Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral

Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció

Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció

Internet com a mercat: el comerç electrònic

Tipus de mercats electrònics

Consumidors electrònics o e-consumidors

Estratègies de màrqueting

Creació d’una botiga en línia

Infraestructura en els mercats electrònics

Gestió de relacions amb els clients (customer relationship management, CRM)

Introducció als mitjans socials i a la gestió de comunitats

Punt de partida: establiment d’objectius i determinació d’indicadors claus de rendiment (KPI).

Etapes de dinamització en xarxes socials

El paper de les empreses i les institucions en els mitjans socials

Estratègia en mitjans socials

Fases d’una estratègia en mitjans socials

Definició de monitoratge i reputació en línia

Què s’ha de monitorar, com i on

Eines de monitoratge de trànsit i influència

Perfil del gestor de comunitats

Gestió de comunitats i de la reputació de les marques

Monitoratge de trànsit i influència

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Community Management i Social Marketing

  • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
  • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

  • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
  • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

  • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Community Management i Social Màrqueting

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de E-marketing i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies de Community Management

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Community Manager capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació amb especialització en entorns digitals i màrqueting en mitjans socials. La persona titulada serà capaç d’idear estratègies de màrqueting i de xarxes socials, dissenyant, planificant i gestionant les diferents operatives, així com també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda, mitjançant l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials, portant el control de l’estratègia de màrqueting a internet i monitorant i actuant sobre la presència de la marca a les xarxes socials.

 

Competències del curs de Community Manager

o Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius i les eines que cal utilitzar fins a la seva implementació.

o Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.

o Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

o Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.

o Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i assumir els fonaments dels mitjans socials per a determinar una estratègia en aquest camp.

o Crear un pla estratègic en mitjans socials d’acord amb uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d’acció que aconsegueixi una execució correcta del pla estratègic.

o Monitorar i valorar l’impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.

o Exercir les funcions operatives d’un gestor de comunitats creant i gestionant la comunitat i la reputació d’acord amb els objectius de l’organització i amb les eines més adequades.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

  • Actividades33
  • PAC40
  • Examen final17
  • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?