Cursos professionalitzadors Curs de Community Management i Social Marketing

Economia i empresa

Ens trobem en un entorn en evolució constant, en el qual les xarxes socials configuren un espai i una manera de relacionar consumidors i empreses amb característiques pròpies. El màrqueting electrònic, el comerç electrònic i el màrqueting en mitjans socials són ja peces clau i fonamentals en els plans de qualsevol empresa. En aquest sentit, les xarxes socials es configuren com un dels canals amb més poder de prescripció. El curs online de Community Management i Social Marketing ajuda a comprendre i aplicar la gestió de comunitats des de l’òptica del màrqueting i la seva relació directa amb el comerç electrònic. Aquest curs de social media màrqueting aportarà al professional una visió de conjunt per a abordar els nous reptes empresarials.

Durada:
8 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting. Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d’agències o suports, i la democratització de la publicitat al web 2.0. Aquesta assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i explica com adaptar el pla de màrqueting a internet i com fer accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís) i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris). El curs de community management permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte de CRM (gestió de relacions amb els clients).

Community management

Aquest curs de màrqueting en xarxes socials proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del màrqueting en mitjans socials i del gestor de comunitats com a perfil professional emergent. La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats a l’entorn d’una marca, organització, esdeveniment o causa social a la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l’organització. L’assignatura del curs online de community management permet obtenir les claus per a idear i implementar estratègies de gestió de comunitats, tant per a obrir nous mercats en les petites i mitjanes empreses com per a facilitar l’establiment de converses amb els clients i els públics de les organitzacions de qualsevol dimensió.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 200h. 8,0 m.
E-marketing i e-commerce 100h. 4,0 m.
Community management 100h. 4,0 m.

 

Programa del curs de Community Manager

La revolució d’internet

 • El núvol o cloud computing
 • De les 4 P a les 4 C i a les 4 E
 • Evolució del màrqueting en els mitjans digitals
 • Màrqueting a internet i màrqueting electrònic
 • L’escenari del màrqueting electrònic
 • Els beneficis del màrqueting a internet
 • Estratègia electrònica
 • El pla de màrqueting electrònic
 • Etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic
 • Proveïment participatiu (crowdsourcing) i màrqueting a internet
 • Introducció a la publicitat a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comunicació persuasiva en comunitats virtuals i xarxes socials
 • Cercadors socials
 • SMO (optimització en mitjans socials) i SMM (màrqueting en mitjans socials)
 • Comunitats en 3D i mons virtuals
 • Web 3.0. El web semàntic
 • Creativitat interactiva
 • Els actors de la comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Les eines principals del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO (optimització en motors de cerca) i SEM (màrqueting en motors de cerca)
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital
 • Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció
 • Internet com a mercat: el comerç electrònic
 • Tipus de mercats electrònics
 • Consumidors electrònics o e-consumidors
 • Estratègies de màrqueting
 • Creació d’una botiga en línia
 • Infraestructura en els mercats electrònics
 • Gestió de relacions amb els clients (customer relationship management, CRM)
 • Introducció als mitjans socials i a la gestió de comunitats
 • Punt de partida: establiment d’objectius i determinació d’indicadors claus de rendiment (KPI).
 • Etapes de dinamització en xarxes socials
 • El paper de les empreses i les institucions en els mitjans socials
 • Estratègia en mitjans socials
 • Fases d’una estratègia en mitjans socials
 • Definició de monitoratge i reputació en línia
 • Què s’ha de monitorar, com i on
 • Eines de monitoratge de trànsit i influència
 • Perfil del gestor de comunitats
 • Gestió de comunitats i de la reputació de les marques
 • Monitoratge de trànsit i influència

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Community Management i Social Màrqueting.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Community Manager capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació amb especialització en entorns digitals i màrqueting en mitjans socials. La persona titulada serà capaç d’idear estratègies de màrqueting i de xarxes socials, dissenyant, planificant i gestionant les diferents operatives, així com també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda, mitjançant l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials, portant el control de l’estratègia de màrqueting a internet i monitorant i actuant sobre la presència de la marca a les xarxes socials.

 

Competències del curs de Community Manager

 • Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius i les eines que cal utilitzar fins a la seva implementació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i assumir els fonaments dels mitjans socials per a determinar una estratègia en aquest camp.
 • Crear un pla estratègic en mitjans socials d’acord amb uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d’acció que aconsegueixi una execució correcta del pla estratègic.
 • Monitorar i valorar l’impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.
 • Exercir les funcions operatives d’un gestor de comunitats creant i gestionant la comunitat i la reputació d’acord amb els objectius de l’organització i amb les eines més adequades.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?