Cursos professionalitzadors Curs de Comerç internacional. Cicle Operatiu

Operacions i logística

En l’entorn de crisi actual, el procés d’obertura a l’exterior és una estratègia empresarial indispensable. Quan una empresa decideix començar el procés d’internacionalització, la seqüència de decisions que adopta és, en la primera fase, la definició d’un pla estratègic d’internacionalització que permeti definir el format inicial. La fase següent és la posada en marxa del cicle operatiu que permeti definir tota l’operativa pràctica. El curs ofereix una visió completa del cicle operatiu del comerç internacional, començant per la definició i la contractació del transport, passant per la gestió duanera i acabant per la fase de cobrament i pagament mitjançant l’operativa bancària internacional.

Durada:
11.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comerç Internacional. Cicle Operatiu

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció al comerç internacional

Revisa les diverses formes d’implantació a l’exterior, per a definir posteriorment el cicle operatiu del comerç internacional. S’identifiquen els aspectes clau de cada forma d’implantació pel que fa al transport i la logística: de gestió duanera, de fiscalitat i de banca internacional.

 

Transport i logística del transport internacional

El lliurament de la mercaderia és la conseqüència de la seva venda; per això, el transport constitueix un element consubstancial de l’activitat comercial. En acabar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

Interpretar i confeccionar documents de transport internacional.

Dialogar amb transitaris, agents de càrrega aèria, consignataris…

Interpretar i calcular les ofertes de les companyies de transport.

Calcular els costos de productes d’importació i exportació.

 

Gestió duanera

La logística i la gestió duanera van lligades l’una amb l’altra, de manera que proporcionen a l’operador un servei global que li permetrà obtenir agilitat i ajudar a reduir els costos fiscals i financers del client final. En acabar, l’estudiant podrà:

Classificar les mercaderies.

Valorar les mercaderies a la duana d’importació.

Sol·licitar el règim duaner que interessi més.

Calcular el deute duaner.

Elaborar una declaració de comerç exterior (DUA).

Conèixer tota la normativa aplicable en matèria duanera.

 

Banca internacional

Totes les operacions passen per una entitat financera. Conèixer els mecanismes d’aquestes operacions evita problemes i, en definitiva, costos i riscos de canvi. En acabar, l’estudiant podrà:

Conèixer els documents i els mitjans de pagament més habituals.

Conèixer els principis bàsics del càlcul bancari per a decidir el mitjà de finançament més adequat.

Analitzar el risc país.

Entendre el mercat de divises, el seu funcionament, els riscos i les possibilitats de cobertura, a més dels tipus d’avals i garanties.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 255h. 11,5 m. 8,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció al comerç internacional 30h. 1,0 m. 1,0 c.
Transport i logística del transport internacional 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió duanera 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Banca internacional 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs de Comerç Internacional

 • Decisió d’internacionalitzar-se
 • Realització d’una anàlisi interna de l’empresa
 • Elaboració d’un pla d’actuació
 • Realització d’una anàlisi externa de l’empresa
 • Creació d’un departament d’exportació
 • Recerca i selecció de mercats exteriors
 • Formes d’entrada més adequades en cada mercat
 • Gestió administrativa d’una operació de venda d’exportació
 • Regles internacionals per al lliurament de les mercaderies en la compravenda internacional. Incoterms 2010 de la CCI.
 • Geografia del transport
 • Transport internacional
 • Conceptes generals i política comercial
 • Procediments duaners
 • Mitjans de pagament en el comerç internacional
 • Finançament del comerç exterior
 • Avals i garanties internacionals

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Comerç internacional. Cicle Operatiu

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comerç Internacional. Cicle Operatiu

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció al Comerç Internacional

Certificat de UOC Xtended Studies de Transport i Logística del Transport Internacional

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió Duanera

Certificat de UOC Xtended Studies de Banca Internacional

Perfil i competències

Perfil professional

El curs capacita per a exercir funcions de responsabilitat en el departament de comerç exterior o d’importació/exportació d’una pime, i també en empreses consignatàries, transitàries, operadors logístics, etc. El titulat en formació superior serà capaç de contribuir al disseny de l’operativa per a l’exportació-importació per part de l’empresa i a la gestió de les operacions d’importació i exportació des dels diferents àmbits (transport, duanes i pagament) i aspectes (control, resolució d’incidències, etc.), assegurant el desenvolupament administratiu i la documentació corresponent.

 

Competències del curs de Comerç Internacional

Definir i aplicar l’operativa de l’exportació de productes i la implantació d’una empresa en un mercat exterior.

Desenvolupar la gestió administrativa en les operacions d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies.

Organitzar i gestionar el procés d’emmagatzematge i la distribució internacional de mercaderies més adequats segons les condicions.

Identificar els procediments duaners de cada cas i gestionar els requisits de gestió duanera per a complir la legalitat.

Identificar i gestionar el millor procediment bancari per a complir els requisits bancaris als quals s’han d’ajustar les transaccions internacionals.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?