Cursos professionalitzadors Curs de Comerç Internacional. Banca Internacional

Economia i empresa

Avui dia, la manca de dinamisme del mercat domèstic obliga les empreses a potenciar i a girar la mirada cap al mercat exterior. Hi ha moltes pimes que han obert nous mercats a l’estranger i que han potenciat les exportacions.

La venda de béns a l’estranger, però, no és un procés senzill. Els professionals que vulguin treballar en el comerç internacional han de conèixer des dels processos logístics o la gestió duanera fins a les eines d’intermediació bancària, mitjançant una formació teòrica i pràctica, una especialització en comerç internacional, que minimitzi els riscos en les operacions i n’asseguri un bon final.

Durada:
4 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció al comerç internacional

Revisa les diverses formes d’implantació a l’exterior, per a definir posteriorment el cicle operatiu del comerç internacional. S’identifiquen els aspectes clau de cada forma d’implantació pel que fa al transport i la logística: de gestió duanera, de fiscalitat i de banca internacional.

 

Banca internacional

Totes les operacions passen per una entitat financera. Conèixer els mecanismes d’aquestes operacions evita problemes i, en definitiva, costos i riscos de canvi. En acabar, l’estudiant podrà:

 • Conèixer els documents i els mitjans de pagament més habituals.
 • Conèixer els principis bàsics del càlcul bancari per a decidir el mitjà de finançament més adequat.
 • Analitzar el risc país.

• Entendre el mercat de divises, el seu funcionament, els riscos i les possibilitats de cobertura, a més dels tipus d’avals i garanties.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 125h. 4,0 m. 3,5 c.
Introducció al comerç internacional 25h. 1,0 m. 1,0 c.
Banca internacional 100h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs d’especialització de Comerç Internacional. Banca Internacional

Introducció al comerç internacional

 • Decisió d’internacionalitzar-se
 • Realització d’una anàlisi interna de l’empresa
 • Elaboració d’un pla d’actuació
 • Realització d’una anàlisi externa de l’empresa
 • Creació d’un departament d’exportació
 • Cerca i selecció de mercats exteriors
 • Formes d’entrada més adequades en cada mercat
 • Gestió administrativa d’una operació de venda d’exportació

Mitjans de pagament en el comerç internacional

 • Documents bàsics en operacions de comerç internacional
 • Documents complementaris
 • Estratègies per a triar el mitjà de pagament
 • Xecs personals
 • Xecs bancaris
 • Transferències
 • Ordres de pagament documentàries
 • Remeses o cobraments documentaris
 • Crèdits documentaris: què són i per a què serveixen

Finançament del comerç exterior

 • Necessitat de finançar
 • Fórmula del càlcul d’interessos i comissions
 • Finançaments en euros o en divises
 • Finançaments a tipus fix o tipus variables
 • Prefinançaments d’exportació
 • Bestretes o descomptes d’exportació
 • Finançament d’importacions
 • Noves modalitats de finançament
 • Objectius i contractació de les assegurances de canvi
 • Assegurances de canvi d’exportació
 • Assegurances de canvi d’importació

Avals i garanties internacionals

 • Drets i obligacions contractuals
 • Garanties tècniques i garanties econòmiques
 • Garanties directes i contragaranties
 • Regles de la Cambra de Comerç Internacional
 • Bid bonds o tender bonds
 • Advanced payment quarantenes
 • Performance bonds
 • Payment quarantes
 • Maintenance quarantes
 • Avals duaners
 • Garanties informals
 • Formularis recomanats per la CCI

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Comerç Internacional. Banca Internacional.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Competències del curs d’especialització de Comerç Internacional. Banca Internacional

 • Analitzar el funcionament del departament d’exportació o internacional d’una empresa.
 • Aplicar l’operativa de l’exportació de productes i la implantació d’una empresa en un mercat exterior.
 • Fer operacions de compravenda de mercaderies a escala internacional.
 • Dur a terme la gestió administrativa en les operacions internacionals.
 • Organitzar i gestionar el procés d’emmagatzematge i la distribució internacional de mercaderies.
 • Analitzar els diferents mitjans de pagament utilitzats en el comerç internacional i valorar-ne els avantatges i els inconvenients.
 • Identificar i gestionar els diversos tipus de documents.
 • Calcular interessos bancaris i la repercussió de les comissions en els costos.
 • Quantificar els costos i els riscos inherents a cada tipus de finançament.
 • Identificar i qüestionar els diferents tipus d’avals i garanties que hi pot haver en les operacions de comerç internacional.
 • Aplicar les regles de la Cambra de Comerç Internacional, que regulen algunes de les operacions de comerç exterior.

 

Objectius del curs d’especialització de Comerç Internacional. Banca Internacional

 • Analitzar les diverses àrees de l’empresa i la seva estructura organitzativa.
 • Identificar l’estructura i d’un departament d’exportació i com es desenvolupa, i els objectius i les funcions dels seus responsables comercial i administratiu.
 • Investigar i seleccionar els mercats més apropiats d’acord amb els objectius, els recursos i la decisió de l’empresa en el seu procés d’internacionalització.
 • Identificar les barreres aranzelàries i tècniques que poden afectar l’entrada dels productes en un mercat determinat i la possibilitat (si n’hi ha o convé) de superar-les.
 • Distingir les diverses formes d’entrada en els mercats internacionals.
 • Identificar els organismes i les entitats que donen suport als processos d’internacionalització i les ajudes específiques que hi ha disponibles.
 • Analitzar el procés de gestió administrativa d’una operació de venda internacional (exportació).
 • Analitzar, proposar i negociar el mitjà de pagament més idoni aplicable a cada operació de comerç internacional.
 • Comprendre la funció dels documents més importants i com preparar-los o exigir que els preparin els diferents agents que intervenen en una operació internacional.
 • Calcular i poder repassar els costos bancaris.
 • Valorar la forma de finançament que s’adapti millor a cada cas.
 • Identificar els tipus d’avals i garanties que hi ha en les operacions de comerç internacional.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?