Cursos professionalitzadors Curs d’Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting de Cercadors

Comunicació i màrqueting

L’ús d’internet ha crescut exponencialment de manera que els mercats cada vegada són més globals, dinàmics i incerts. Les empreses i les institucions són presents a la xarxa, i mitjançant el màrqueting electrònic han d’atraure d’una manera o d’una altra els usuaris o els consumidors cap als seus productes i serveis.

Per a treballar avui dia en el màrqueting electrònic és imprescindible tenir una visió de 360 graus, que inclogui l’analítica web, el màrqueting de cercadors i el màrqueting de mitjans socials. Les empreses necessiten professionals amb els coneixements estratègics i les habilitats necessàries per a implantar amb èxit un pla de màrqueting electrònic i que siguin capaços de mesurar-ne els resultats, per la qual cosa es requereixen titulats que hagin estudiat un curs d’analítica web.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting de Cercadors

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors

Els cercadors són una destinació massiva per a resoldre problemes i necessitats. És una oportunitat per a marques i organitzacions de fer-se visibles just aquí, el lloc on els usuaris busquen, i en el moment concret en què hi ha una necessitat. Aquesta assignatura desenvolupa les tècniques tant de SEO com de SEM per a optimitzar els espais de la marca —blogs; fòrums; perfils socials com Facebook, LinkedIn, Twitter i Google Plus; marcadors socials; sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare, i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo—, per tal d’atraure més usuaris. Aquest mètode s’anomena, d’una manera general, optimització per mitjans socials (social media optimization, SMO). També analitza com aquests mitjans socials amplien l’impacte de les accions de màrqueting, les fases que cal seguir per a definir una estratègia i un posicionament a la xarxa, com s’ha d’utilitzar cada plataforma (màrqueting de mitjans socials) i com el coneixement de l’analítica web facilita el mesurament, l’avaluació i l’explicació de les dades que s’obtenen.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs d’Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting de Cercadors

Analítica web

 • Introducció
 • Metodologia d’anàlisi
 • Eines de mesurament
 • Presentació de la informació

SEM (SEARCH ENGINE MÀRQUETING)

 • Anuncis en la recerca
 • Claus del model publicitari PPC
 • Google AdWords I (configuració)
 • Google AdWords II (optimització)
 • La xarxa de display

Posicionament Web. SEO (Search Engine Optimization)

 • Definició de conceptes bàsics
 • Factors dins de la pàgina (on-page)
 • Factors fora de la pàgina (off-page)
 • Eines SEO
 • L’auditoria SEO
 • La redacció de continguts per al web semàntic
 • Elaboració del pla estratègic de posicionament
 • Penalitzacions i pirata informàtic SEO (black hat SEO)
 • Anàlisi i seguiment d’una campanya SEO

SMO (SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION) i SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING)

 • Mitjans socials: què és l’SMO i l’SMM?
 • Com es dona visibilitat al nostre espai web
 • SMM: estratègia i gestió de la nostra presència en els mitjans digitals

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting de Cercadors

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting de Cercadors

Perfil i competències

Competències del Curs d’Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting de Cercadors

Comprendre i valorar els aspectes clau de l’analítica web per a trobar els indicadors clau de rendiment, definir els objectius, establir un quadre de comandament i interpretar els resultats per a convertir les dades en accions.

 • Saber analitzar un lloc web per a poder definir i implantar un pla SEO amb èxit, monitorar-lo i mantenir-ne els resultats fent-ne el seguiment.
 • Dissenyar, planificar, configurar i executar campanyes SEM en cercadors i xarxes de display, des de la definició d’objectius i l’aplicació dels formats disponibles fins al mesurament dels resultats.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i de l’optimització natural (SEO) per a idear, planificar i implantar una estratègia a les xarxes socials.

 

Objectius del Curs d’Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting de Cercadors

 • Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius i les eines que cal utilitzar fins a la seva implantació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i assumir els fonaments dels mitjans socials per a determinar una estratègia d’optimització i presència a les xarxes socials.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau de l’analítica web per a trobar els indicadors clau de rendiment, definir els objectius, establir un quadre de comandament i interpretar els resultats per a convertir les dades en accions.
 • Saber analitzar un lloc web per a poder definir i implantar un pla SEO amb èxit, monitorar-lo i mantenir-ne els resultats fent-ne el seguiment.
 • Dissenyar, planificar, configurar i executar campanyes SEM en cercadors i xarxes de display, des de la definició d’objectius i l’aplicació dels formats disponibles fins al mesurament dels resultats.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau de la web social i de l’optimització natural per a idear, planificar i implantar una estratègia de mitjans socials.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?