Cursos professionalitzadors Curs d’Agent de Viatges

Hosteleria i turisme

En l’actualitat, com a conseqüència de la globalització, l’avenç de les tecnologies i els canvis que s’estan produint en el sector dels serveis, han tingut lloc grans innovacions en el món de la intermediació turística, ja que han aparegut noves formes i s’han readaptat les ja existents.

El curs d’Agent de Viatges proporciona els coneixements i les habilitats necessaris per a poder treballar en qualsevol tipus d’agència de viatges, mitjançant una formació adequada i al més practica possible, que destaqui el paper professional clau que té l’agent de viatges en l’entorn actual de revolució tecnològica i excés d’informació.

Durada:
11.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Agent de Viatges

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Estructura del mercat turístic

L’assignatura permet una primera aproximació al món del turisme.

Ofereix una anàlisi de l’oferta i la demanda turístiques, i la importància de la interrelació entre totes dues; facilita la classificació dels diferents tipus de turisme, la localització de les principals destinacions o nuclis turístics i les infraestructures, els recursos i les activitats relacionats amb el sector.

 

Producció de productes i serveis turístics

Aquesta assignatura representa el pilar o l’eix principal del curs. Gira al voltant de les agències de viatges i proporciona els elements necessaris per a crear productes o serveis turístics: empreses de transport, documentació interna i externa, tarifes, etc., com també l’elaboració i la cotització de viatges combinats.

 

Gestió de reserves: AMADEUS VISTA

Aquesta assignatura proporciona el coneixement dels avenços en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En l’actualitat, les reserves es fan mitjançant sistemes de distribució global (GDS, per les seves sigles en anglès), que permeten una distribució global flexible i instantània de qualsevol activitat turística. S’instrueix en concret en el GDS Amadeus.

 

Comercialització de productes i serveis turístics

Un cop analitzat el mercat, creat el producte i coneguda la forma de gestió, cal comercialitzar el producte amb els diferents instruments de promoció turístics i mitjançant les habilitats de relació amb els clients. També cal conèixer les estratègies per a resoldre possibles reclamacions.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 240h. 11,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Estructura del mercat turístic 45h. 2,0 m.
Producció de productes i serveis turístics 90h. 4,0 m.
Gestió de reserves: AMADEUS VISTA 45h. 2,0 m.
Comercialització de productes i serveis turístics 60h. 3,0 m.

 

Programa del curs d’Agent de Viatges

Oferta i demanda turístiques

Productes i activitats turístics

Les agències de viatges

Mitjans de transport

Serveis solts, tarifes i taquillatge

Viatges combinats

Reserves aèries I

Reserves aèries II

planificació estratègica

Màrqueting mix

La venda en les agències de viatges

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Agent de Viatges

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Agent de Viatges

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Estructura del Mercat Turístic

Certificat de UOC Xtended Studies de Producció de Productes i Serveis Turístics

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Reserves: AMADEUS VISTA

Certificat de UOC Xtended Studies de Comercialització de Productes i Serveis Turístics

Perfil i competències

Perfil professional

El curs d’Agent de Viatges capacita l’estudiant per a programar i fer viatges combinats, i també per a vendre serveis turístics en agències de viatges i altres unitats de distribució. La persona titulada en formació superior adquirirà més facilitat per a fer funcions de mediació amb els clients / proveïdors, assessorar els clients i organitzar productes turístics, i participar en el desenvolupament de programes de màrqueting amb l’objectiu d’assegurar la satisfacció de la clientela.

 

Competències del curs d’Agent de Viatges

 • Identificar els elements i les empreses que formen l’oferta turística, com també les seves relacions i la participació en el sector.
 • Interpretar estadístiques, informes i estudis del sector a fi de poder establir patrons de comportament del turista.
 • Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.
 • Analitzar els diferents productes i activitats turístics que s’ofereixen en el mercat turístic.
 • Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics.
 • Organitzar l’estructura i el funcionament d’una agència de viatges.
 • Assessorar professionalment els clients sobre destinacions, productes, serveis i tarifes, de manera que es generi confiança i es desperti interès de compra.
 • Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s’adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l’empresa.
 • Gestionar la prestació de serveis i l’emissió de la documentació segons les condicions establertes.
 • Administrar unitats o departaments específics d’agències de viatges i participar en el desenvolupament dels seus programes comercials.
 • Desenvolupar i utilitzar tècniques de distribució i promoció de vendes i de negociació, calculant-ne la importància per a assolir els objectius empresarials.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?