Cursos professionalitzadors Curs d’Agent de Viatges

Turisme

En l’actualitat, com a conseqüència de la globalització, l’avenç de les tecnologies i els canvis que s’estan produint en el sector dels serveis, han tingut lloc grans innovacions en el món de la intermediació turística, ja que han aparegut noves formes i s’han readaptat les ja existents.

El curs d’Agent de Viatges en línia proporciona els coneixements i les habilitats necessaris per a ser agent de viatges i poder treballar en qualsevol tipus d’agència de viatges, mitjançant una formació adequada i el més pràctica possible, que destaqui el paper professional clau que té l’agent de viatges en l’entorn actual de revolució tecnològica i excés d’informació.

Durada:
11 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificado UOC de Formación Continua

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Estructura del mercat turístic

L’assignatura estructura del mercat turístic del curs d’Agent de Viatges permet una primera aproximació al món del turisme.

Estudiar per a agent de viatges ofereix una anàlisi de l’oferta i la demanda turístiques, i la importància de la interrelació entre totes dues; facilita la classificació dels diferents tipus de turisme, la localització de les principals destinacions o nuclis turístics i les infraestructures, els recursos i les activitats relacionats amb el sector.

Producció de productes i serveis turístics

L’assignatura producció de productes i serveis turístics del curs d’Agent de Viatges online representa el pilar o l’eix principal del curs. Aquest curs per a agent de viatges gira al voltant de les agències de viatges i proporciona els elements necessaris per a crear productes o serveis turístics: empreses de transport, documentació interna i externa, tarifes, etc., com també l’elaboració i la cotització de viatges combinats.

Gestió de reserves: AMADEUS VISTA

La assignatura gestió de reserves AMADEUS VISTA del curs d’Agent de Viatges proporciona el coneixement dels avenços en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En l’actualitat, les reserves es fan mitjançant sistemes de distribució global (GDS, per les seves sigles en anglès), que permeten una distribució global flexible i instantània de qualsevol activitat turística. S’instrueix en concret en el GDS Amadeus.

Comercialització de productes i serveis turístics

Un cop analitzat el mercat, creat el producte i coneguda la forma de gestió, cal comercialitzar el producte amb els diferents instruments de promoció turístics i mitjançant les habilitats de relació amb els clients. També cal conèixer les estratègies per a resoldre possibles reclamacions.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 275h. 11 m.
Estructura del mercat turístic 50h. 2,0 m.
Producció de productes i serveis turístics 100h. 4,0 m.
Gestió de reserves: AMADEUS VISTA 50h. 2,0 m.
Comercialització de productes i serveis turístics 75h. 3,0 m.

 

Programa del curs d’Agent de Viatges

Oferta i demanda turístiques

Productes i activitats turístics

Les agències de viatges

Mitjans de transport

Serveis solts, tarifes i taquillatge

Viatges combinats

Reserves aèries I

Reserves aèries II

planificació estratègica

Màrqueting mix

La venda en les agències de viatges

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Agent de Viatges.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

El curs d’Agent de Viatges capacita l’estudiant per a programar i fer viatges combinats, i també per a vendre serveis turístics en agències de viatges i altres unitats de distribució. La persona titulada en formació superior adquirirà més facilitat per a fer funcions de mediació amb els clients / proveïdors, assessorar els clients i organitzar productes turístics, i participar en el desenvolupament de programes de màrqueting amb l’objectiu d’assegurar la satisfacció de la clientela.

 

Competències del curs d’Agent de Viatges

 • Identificar els elements i les empreses que formen l’oferta turística, com també les seves relacions i la participació en el sector.
 • Interpretar estadístiques, informes i estudis del sector a fi de poder establir patrons de comportament del turista.
 • Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.
 • Analitzar els diferents productes i activitats turístics que s’ofereixen en el mercat turístic.
 • Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics.
 • Organitzar l’estructura i el funcionament d’una agència de viatges.
 • Assessorar professionalment els clients sobre destinacions, productes, serveis i tarifes, de manera que es generi confiança i es desperti interès de compra.
 • Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s’adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l’empresa.
 • Gestionar la prestació de serveis i l’emissió de la documentació segons les condicions establertes.
 • Administrar unitats o departaments específics d’agències de viatges i participar en el desenvolupament dels seus programes comercials.
 • Desenvolupar i utilitzar tècniques de distribució i promoció de vendes i de negociació, calculant-ne la importància per a assolir els objectius empresarials.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?