Cursos professionalitzadors Curs d’ E-Marketing i E-Commerce

Comunicació i màrqueting

La globalització i la innovació tecnològica han creat un mercat únic al qual només s’accedeix mitjançant internet. La xarxa és més que un mitjà de comunicació i d’informació, també és l’aparador i la botiga més grans que hagin existit mai.

Davant d’aquest canvi tan important, les empreses de tots els sectors econòmics han de saber promocionar i vendre els seus productes i serveis en l’entorn digital. Necessiten professionals formats i amb experiència en el màrqueting 2.0 i les seves eines, que sàpiguen trobar, atreure i dialogar amb el nou consumidor digital, per a poder així optimitzar la seva estratègia comercial.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en E-marketing i E-commerce

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

E-marketing y e-commerce

Aquesta assignatura facilita una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting. Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i la creació de publicitat al marge d’agències o suports i la democratització de la publicitat al web 2.0. L’assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, com s’adapta el pla de màrqueting a internet, i com es duen a terme accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i com s’utilitzen el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris). Permet conèixer, també, com es pot implantar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing y e-commerce 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs d’E-marketing i E-commerce

Màrqueting a Internet

 • La revolució d’internet
 • El núvol o cloud computing
 • De les 4 P a les 4 C i a les 4 E
 • Evolució del màrqueting en els mitjans digitals
 • Màrqueting a internet i màrqueting electrònic
 • L’escenari del màrqueting electrònic
 • Els beneficis del màrqueting a internet
 • Estratègia electrònica
 • El pla de màrqueting electrònic
 • Etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic
 • Proveïment participatiu (crowdsourcing) i màrqueting a internet
 • Introducció a la publicitat a internet

Comunicació persuasiva al Web 2.0

 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comunicació persuasiva en comunitats virtuals i xarxes socials
 • Cercadors socials
 • SMO (optimització per mitjans socials) i SMM (màrqueting de mitjans socials)
 • Comunitats en 3D i mons virtuals
 • Web 3.0. El web semàntic
 • Creativitat interactiva
 • Els actors de la comunicació persuasiva en mitjans digitals

Promoció. Atraure internautes

 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting de cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting de mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital.
 • Construcció d’enllaços (link building). Màrqueting viral5. Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció.
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció

Comerç electrònic

 • Internet com a mercat: el comerç electrònic
 • Tipus de mercats electrònics
 • Consumidors electrònics o e-consumidors
 • Estratègies de màrqueting
 • Creació d’una botiga en línia
 • Infraestructura en els mercats electrònics
 • Gestió de la relació amb el client (customer relationship management, CRM)

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’ E-Marketing i E-Commerce

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’E-marketing i E-commerce

Perfil i competències

Competències del curs d’E-marketing i E-commerce

 • Elaborar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius i les eines que cal utilitzar fins a la seva implantació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i fidelització posterior.

 

Objectius del curs d’E-marketing i E-commerce

 • Adquirir els criteris de valoració del panorama del negoci electrònic, el màrqueting electrònic i el comerç electrònic.
 • Adquirir els coneixements essencials per a desenvolupar i executar un pla de màrqueting electrònic i diferents estratègies.
 • Desenvolupar competències directives adequades a l’entorn de la petita i mitjana empresa en l’àmbit del màrqueting a internet.
 • Formar professionals en el màrqueting a internet.
 • Entendre el paper del consumidor-usuari davant el màrqueting a internet.
 • Comprendre internet i els serveis que conté.
 • Entendre el paper del màrqueting i l’empresa en el conjunt del Word Wide Web.
 • Capacitar l’estudiant per afrontar el procés de la presència web d’una empresa o organització.
 • Entendre i valorar els conceptes d’usabilitat, accessibilitat, analítica i disseny web.
 • Identificar, reconèixer i transferir a la nostra realitat les diferents eines de màrqueting de què disposem per a aconseguir augmentar les visites a un web.
 • Adquirir criteris de valoració per a enfocar i dimensionar un projecte de promoció web i triar les millors eines de promoció en cada cas.
 • Definir un pla d’acció de promoció web d’acord amb els objectius i la planificació d’un pla de màrqueting preestablert.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?