Cursos professionalitzadors Curs d’Assistent de Direcció

Administració d'empreses

Els directius d’una empresa necessiten disposar de personal qualificat que els ajudi en l’organització i planificació de la seva activitat, i també en la gestió diària dels projectes en desenvolupament i execució.

La figura de l’assistent de direcció exerceix en aquest sentit un paper clau dins de l’empresa, i de la seva capacitat per a assumir responsabilitats depenen en bona part l’agilitat i el bon funcionament de l’organització. Per això, aquest curs d’Assistent de direcció aportarà la preparació específica per a dur a terme les tasques administratives de secretariat, organització de reunions i atenció telefònica.

Durada:
15.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de direcció

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

Se centra en l’empresa i en els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

Gestió d’equips de treball i atenció al client

Facilita eines per a resoldre problemes en el desenvolupament de la gestió administrativa. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen, i per a fer-ho s’estudien els models teòrics sobre motivació laboral.

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i tècniques per a gestionar el temps, els objectius i l’organització dels viatges i com rebre les persones que visiten l’empresa.

Gestió de la comunicació

S’analitzen tant les comunicacions de caràcter intern (reunions, actes, convocatòries, notes, informes, memoràndums, etc.) com les de caràcter extern (carta comercial, carta circular, etc.) i el seu ús, i s’aborden aspectes bàsics per a la comunicació amb l’Administració pública.

Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques

Permet comprendre en la teoria i en la pràctica com estructurar els sistemes d’informació per a un millor aprofitament dels seus recursos i com aquest procés pot incidir en la cadena de valor.

Pla d'estudis

Programa

 • Coordinació i gestió d’equips de treball
 • Atenció al client
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració pública

 

Calendari

Assignatura Hores lectives Duració (mesos)
TOTAL DEL CURSO 330h. 15,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m.
Gestió d’equips de treball i atenció al client 60h. 3,0 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m.
Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques 45h. 2,0 m.

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Assistent de Direcció

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de direcció

Certificats UOC Xtended Studies

Introducció a l’organització d’empreses

Gestió d’equips de treball i atenció al client

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

Gestió de la comunicació

Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs d’Assistent de direcció capacita el titulat per a assistir la direcció en el desenvolupament i implementació eficient de les seves responsabilitats, mitjançant el desenvolupament autònom i proactiu de les diferents tasques administratives que li donen suport, gràcies a la seva capacitació amb relació a les tècniques de secretariat, la comunicació interna i externa, els sistemes d’informació de l’empresa i l’ús de les aplicacions informàtiques més habituals.

El titulat en formació superior exercirà la seva funció amb una visió global tant de l’empresa i el seu entorn com de la seva organització, i ho farà segons les normes internes i els objectius establerts.

 

Competències

 • Tenir una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i també dels seus possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment la funció logística.
 • Valorar el màrqueting i la investigació de mercat en la presa de decisions.
 • Comprendre i analitzar, a un nivell bàsic, la comptabilitat de l’empresa: el seu funcionament i el pla general comptable.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral i valorar-ne la incidència en les polítiques desenvolupades en matèria de recursos humans.
 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar part de les tasques de relacions públiques.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts d’acord amb els criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, contribuint a mantenir relacions fluïdes i assumint el lideratge, i també aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les activitats professionals.
 • Gestionar l’organització d’esdeveniments i reunions, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i actes corporatius segons les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització, i negociar-ne les condicions.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació

Vols més informació?