Cursos professionalitzadors Curs d’Agent de Viatges, Màrqueting en Internet i E-commerce

Hosteleria i turisme

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

En l’actualitat, com a conseqüència de la globalització, l’avenç de les tecnologies i els canvis que s’estan produint en el sector dels serveis, han tingut lloc grans innovacions en el món de la intermediació turística, ja que han aparegut noves formes i s’han readaptat les ja existents.

El curs d’Agent de Viatges i Màrqueting a Internet proporciona els coneixements i les habilitats necessaris en aquest sector per a poder treballar en qualsevol tipus d’agència de viatges, ja sigui mitjançant l’assessorament convencional presencial o les possibilitats comercials que ofereixen les noves tecnologies. En aquest últim àmbit, el màrqueting electrònic o e-màrqueting s’erigeix ​​com una peça clau i fonamental dins dels plans de qualsevol agència, ja que la xarxa és ja un dels mitjans amb més poder de prescripció, de manera que les estratègies de posicionament, el màrqueting en xarxes socials, les accions de màrqueting viral, el màrqueting per correu electrònic i la publicitat interactiva són avui imprescindibles. El comerç electrònic obre, a més, nous mercats per a petites i grans empreses.

Durada:
19.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Agent de Viatges i de la UOC de Màrqueting a Internet i e-Commerce

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Estructura del mercat turístic

L’assignatura proporciona una primera aproximació al món del turisme. Ofereix una anàlisi de l’oferta i la demanda turístiques, i la importància de la interrelació entre totes dues; facilita la classificació dels diferents tipus de turisme, la localització de les principals destinacions o nuclis turístics i les infraestructures, els recursos i les activitats relacionats amb el sector. L’assignatura proporciona una primera aproximació al món del turisme. Ofereix una anàlisi de l’oferta i la demanda turístiques, i la importància de la interrelació entre totes dues; facilita la classificació dels diferents tipus de turisme, la localització de les principals destinacions o nuclis turístics i les infraestructures, els recursos i les activitats relacionats amb el sector.

 

Producció de productes i serveis turístics

Aquesta assignatura representa el pilar o l’eix principal del curs. Gira al voltant de les agències de viatges i proporciona els elements necessaris per a crear productes o serveis turístics: empreses de transport, documentació interna i externa, tarifes, etc., com també l’elaboració i la cotització de viatges combinats.

 

Gestió de reserves: AMADEUS VISTA

Aquesta assignatura proporciona el coneixement dels avenços en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En l’actualitat, les reserves es fan a través de sistemes de distribució global (GDS, per les seves sigles en anglès), que permeten una distribució global flexible i instantània de qualsevol activitat turística. S’instrueix en concret en el GDS Amadeus.

 

Comercialització de productes i serveis turístics

Un cop analitzat el mercat, creat el producte i coneguda la forma de gestió, cal comercialitzar el producte amb els diferents instruments de promoció turístics i mitjançant les habilitats de relació amb els clients. També cal conèixer les estratègies per a resoldre possibles reclamacions.

 

Màrqueting a Internet

L’assignatura introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més, analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació amb el màrqueting tradicional i facilita la comprensió de les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats que representen els nous reptes digitals per a qualsevol organització. També analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting, com també els avantatges de la publicitat en línia i les estratègies SEO (optimització en motors de cerca) i SEM (màrqueting en motors de cerca). Permet conèixer a fons eines com Google Adwords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís), com també la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris), i com el telèfon mòbil dota de portabilitat els elements multimèdia i internet, i s’erigeix ​​com una eina fonamental de màrqueting.

 

El web 2.0 i el comerç electrònic

L’assignatura analitza el fenomen del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting; també ofereix coneixements imprescindibles sobre com utilitzar les comunitats virtuals en benefici de l’empresa i com treballar la reputació de la marca a la xarxa. Permet aprofundir en el coneixement del producte i la seva relació amb la xarxa, en tipologies de mercats electrònics i els seus components, i ajuda a saber com són els clients i els venedors, i quina infraestructura necessita una estratègia de comerç electrònic. Facilita el coneixement de tècniques de fidelització en una botiga en línia i introdueix els mitjans de pagament electrònics i el control de la seguretat, la gestió de les dades i la fidelització de la cartera de clients, com també les possibilitats que ofereix el codi obert en programes d’ERP i CRM per a gestionar estocs; igualment aborda les relacions amb els clients.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 420h. 19,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Estructura del mercat turístic 45h. 2,0 m.
Producció de productes i serveis turístics 90h. 4,0 m.
Gestió de reserves: AMADEUS VISTA 45h. 2,0 m.
Comercialització de productes i serveis turístics 60h. 3,0 m.
Màrqueting a Internet 90h. 4,0 m.
El web 2.0 i el comerç electrònic 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs d’Agent de Viatges i Màrqueting a Internet

 • Oferta i demanda turístiques
 • Productes i activitats turístics
 • Les agències de viatges
 • Mitjans de transport
 • Serveis solts, tarifes i etiquetatge
 • Viatges combinats
 • Reserves aèries I
 • Reserves aèries II
 • Planificació estratègica
 • Màrqueting mix
 • La venda en les agències de viatges
 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital. Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Agent de Viatges, Màrqueting en Internet i E-commerce

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Agent de Viatges
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i e-Commerce

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Estructura del Mercat Turístic

Certificat de UOC Xtended Studies de Producció de Productes i Serveis Turístics

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Reserves: AMADEUS VISTA

Certificat de UOC Xtended Studies de Comercialització de Productes i Serveis Turístics

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet

Perfil i competències

Perfil professional

El curs d’Agent de Viatges i Màrqueting a Internet capacita la persona titulada per a programar i gestionar viatges combinats, i vendre serveis turístics en agències de viatges i altres unitats de distribució. La persona titulada en formació superior, tenint en compte la importància del paper que té internet en el sector turístic, estarà preparada per a dissenyar, planificar i gestionar les diferents eines de promoció, fidelització i venda mitjançant l’ús de les noves tecnologies, com també per a definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i desenvolupar iniciatives de negoci basades en la xarxa.

 

Competències del curs d’Agent de Viatges i Màrqueting a Internet

 • Identificar els elements i les empreses que formen l’oferta turística, com també les seves relacions i el seu grau de participació en el sector.
 • Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.
 • Analitzar els diferents productes i activitats turístiques que s’ofereixen en el mercat turístic, com també les estadístiques, els informes i els estudis del sector.
 • Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics.
 • Organitzar l’estructura i el funcionament d’una agència de viatges.
 • Assessorar professionalment els clients sobre destinacions, productes, serveis i tarifes de manera que es generi confiança i es desperti interès de compra.
 • Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s’adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l’empresa.
 • Establir un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius, fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implementació.
 • Triar apropiadament les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Analitzar i proposar un lloc web partint dels conceptes d’usabilitat, accessibilitat, interactivitat i disseny web.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting.
 • Desenvolupar estratègies de venda en línia, des de la captació d’usuaris fins a la venda i fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-la posteriorment.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?