Programes de desenvolupament continu

Es tracta d’una oferta formativa equiparable a la formació professional de grau superior, i que aporta un perfil del professional a les diferents àrees funcionals de l’empresa, enfocada a formar professionals que s’adaptin a les necessitats del mercat i que tinguin visió de futur, i al mateix temps que desenvolupin un perfil de gran aprofitament de les TIC en el treball.

Aquests cursos permeten obtenir un títol d’extensió universitària de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Per àrea de coneixement

 

Arts i humanitats

 

Ciències de la salut

 

Comunicació i informació

 

Dret i ciències polítiques

 

Economia i empresa

 

Informàtica, multimèdia i telecomunicació

 

Psicologia i ciències de l'educació

 

Turisme

Ciències de la salut

Comunicació i informació

Economia i empresa

Psicologia i ciències de l'educació

Turisme