Curs de Màrqueting de Buscadors, Social Media i Analítica

Comunicación y marketing

Cada vegada més, els cercadors d’internet són el punt de partida per trobar informació amb l’objectiu de realitzar una compra. Una empresa que no estigui ben posicionada pot resultar invisible per als clients potencials que busquin els seus serveis o productes a la xarxa. Els mercats són converses, i una empresa mal optimitzada a les xarxes socials i sense planificació és una empresa a la deriva a la xarxa. És per això que tota organització necessita d’accions de màrqueting en cercadors i de l’optimització a les xarxes socials.

clock icon
Durada: 8.5 mesos

nivell-2 icon
Nivell: Mig

comment icon
Idioma: Espanyol

profile icon Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting en Cercadors, Social Media i Analítica

Què aprendràs?

Pla d'estudis

E-màrqueting i comerç electrònic

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting. Analitza com la xarxa facilita una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d’agències o suports, i la democratització de la publicitat a la web 2.0. Aquesta assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i explica com adaptar el pla de màrqueting a internet i com realitzar accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i utilitzar el màrqueting viral i l’advergaming (jocs publicitaris). Permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte de CRM (gestió de relacions amb els clients).

Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting en cercadors

Els cercadors són una destinació massiu per resoldre problemes i necessitats. Són una oportunitat perquè les marques i organitzacions es facin visibles precisament on busquen els usuaris i en el moment concret en què sorgeix una necessitat. Aquesta assignatura desenvolupa les tècniques tant de SEO com de SEM per optimitzar els espais de la marca: blocs, fòrums, perfils socials com Facebook, LinkedIn, Twitter i Google Plus; marcadors socials; sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare, i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo, i per atraure un major nombre d’usuaris. Aquest mètode se sol denominar optimització de mitjans socials (SMO). També analitza com aquests mitjans socials amplien l’impacte de les accions de màrqueting, les fases que cal seguir per definir una estratègia i el posicionament a la xarxa, com utilitzar cada plataforma (màrqueting en mitjans socials) i com el coneixement de l’analítica web facilita el mesurament, avaluació i explicació de les dades obtingudes.

Programa i calendari

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m.
Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting en cercadors 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs de SEO i Social Media

Màrqueting a Internet

Comunicació persuasiva a la web 2.0

Promoció. Atraure internautes

Comerç electrònic

analítica web

SEM (màrqueting en motors de cerca)

Posicionament web. SEO (optimització de motors de cerca)

SMO (optimització de mitjans socials) i SMM (màrqueting en mitjans socials)

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de SEO i Social Media de l’Institut de Màrqueting Online (UOC Xtended Studies) capaciten per exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació amb especialització en el màrqueting en cercadors (posicionant els llocs web i realitzant campanyes de publicitat tant en cercadors com en les xarxes de Display). La persona titulada serà capaç d’idear estratègies de màrqueting i mitjans socials, dissenyant operatives, canals i eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda, monitorant la presència de la marca a les xarxes socials, analitzant el lloc web, posicionant en els cercadors (SEO), realitzant campanyes de publicitat en els mitjans digitals, mesurant els seus resultats i actuant en conseqüència.

 

Competències del curs de SEO i Social Media

Planificar un pla de màrqueting electrònic, des dels objectius fins a les eines necessàries i la seva implementació.

Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva a la web col·laborativa.

Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i posterior fidelització.

Comprendre i valorar els aspectes clau de l’analítica web per trobar els indicadors de rendiment, definir els objectius, establir un quadre de comandament i interpretar els resultats per convertir les dades en accions.

Saber analitzar un lloc web per poder definir i implementar un pla d’optimització de motors de cerca (SEO) amb èxit, monitorar-lo i mantenir els resultats del pla mitjançant el seu seguiment.

Dissenyar, planificar, configurar i executar campanyes de màrqueting en motors de cerca (SEM) i xarxes de Display, des de la definició d’objectius i aplicació dels formats disponibles fins el mesurament de resultats.

Comprendre i valorar els aspectes clau de la web social i de l’optimització de mitjans socials per idear, planificar i implementar una estratègia de xarxes socials.

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting de Buscadors, Social Media i Analítica

  • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
  • Una capacitat professional adequada

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

  • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
  • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

  • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
  • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting en Cercadors, Social Media i Analítica

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’E-màrqueting i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies d’Analítica Web, Monitoratge, Posicionament i Màrqueting en Cercadors

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40%
Proves avaluació
continua
33%
Activitats
dirigides
17%
Treball
individual
10%
Treball
final

Vols més informació?

Sol·licita informació

Borsa de Treball de la UOC

Accedeix a una plataforma que t’obrirà les portes al món laboral. Ofertes de feina, informació pràctica, assessorament i molts beneficis més. Aprofita tot els seus avantatges.